Branża Security&Safety z roku na rok ulega20 rozwojowi i wykracza poza ogólnie rozumiane „standardy”. Dziś to nie tylko systemy alarmowe, systemy KD czy prosty monitoring CCTV ale zdecydowanie bardziej rozbudowane instalacje integrujące wszystkie rodzaje systemów ochrony i bezpieczeństwa. Systemy, którymi możemy zarządzać zdalnie poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania współczesne systemy bezpieczeństwa nadal są ciągle modyfikowane, ulepszane i modernizowane.

W pracach rozwojowych nad systemami Security&Safety widać pewne trendy, które najprawdopodobniej będą rozwijać się w bieżącym roku i najbliższych latach. Jako pierwszy z nich możemy wymienić zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach bezpieczeństwa. Dzięki optymalizacji algorytmów, a także większej mocy obliczeniowej i obniżeniu kosztówsztuczna inteligencja (SI lub AI) jest dziś powszechnie wykorzystywana w branży bezpieczeństwa.

Oprócz automatycznych powiadomień o i systemach eliminowania fałszywych alarmów, SI wykorzystuje się także w szerszym zakresie, między innymi łączy się ją z technologią IoT. Powstają wówczas systemy AIoT, które oferują branży bezpieczeństwa znacznie większe możliwości rozwoju i zastosowań. Nowoczesne urządzenia bezpieczeństwa oferują wiele funkcjonalności związanych z bezpieczeństwem a także inne inteligentne funkcje wykorzystywane we współczesnym życiu. Mówimy tu o takich możliwościach jak: wbudowane radary, skaning laserowy, monitoring wizyjny a przy tym jednocześnie pomiar temperatury, wilgotności czy też np. detekcji ulatniania się niebezpiecznych gazów. Połączenie SI (AI) z Internetem Rzeczy (IoT) pozwala wynieść branżę bezpieczeństwa na wyższy poziom i wykorzystać urządzenia bezpieczeństwa na nowy sposób - nie tylko stricte dedykowany bezpieczeństwu ale także pozwalający zaspokajać potrzeby informacyjne związane ze stanem urządzeń i otaczającego nas środowiska.

Kolejnym zauważalnym i coraz bardziej wykorzystywanym w branży bezpieczeństwa trendem są usługi w chmurze. Podobnie jak SI nie są nowością w branży zabezpieczeń. Przewiduje się jednak, że w najbliższych latach mocno zyskają na popularności, bowiem dzięki nim mamy możliwość kontrolowania statusu systemów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym przy użyciu najprostszego smartfona. Ponadto „chmura” oferuje możliwość zdalnego:

 • wsparcia klientów w konfigurowaniu urządzeń,
 • usuwania wirusów,
 • utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa systemów,
 • świadczenia usług o wartości dodanej.

Coraz większa „popularność chmury” powoduje, że staje się ona coraz częściej celem cyberprzestępców. Dlatego kolejnym trendem, który odegra dużą rolę w bieżącym roku będzie zapobieganie cyberprzestępczości. Do głównych zagrożeń ze strony cyberprzestępczości zalicza się:

 • ataki na urządzenia mobilne
 • ataki na zabezpieczenia chmury i usługi zlecane na zewnątrz
 • chęć przechwytywania informacji związanych z IoT
 • ataki ransomware (przeprowadzane za pomocą złośliwego oprogramowania, które uniemożliwia lub ogranicza użytkownikom dostęp do ich systemu, blokując ekran systemu lub blokując pliki użytkowników do momentu zapłaty okupu)

Każdy z wymienionych ataków może prowadzić do uzyskania poufnych danych związanych z zainstalowanymi systemami bezpieczeństwa, może również skutecznie systemy te deaktywować czyniąc je bezużytecznymi. Dlatego rok 2022 jak i kolejne lata będą w dużej mierze poświęcone „obronie” przed cyberprzestępczością. Zaleca się aby jedną z metod ochrony był powrót do podstaw bezpieczeństwa, w tym rygorystyczne zasady zarządzania poprawkami - po to aby wyeliminować luki, które mogliby wykorzystać atakujący. Kolejnym sposobem walki z cyberprzestępczością jest metoda „zero trust” czyli ostrożne podejście do udzielania różnego typu dostępów poszczególnym pracownikom, czy urządzeniom znajdującym się w sieci. Na poprawę odporności na cyberataki na pewno pozytywnie wpłyną też działania takie jak: wzmocnienie zabezpieczeń serwerów i stosowanie mechanizmów kontroli dostępu oraz przejście na skuteczniejsze zabezpieczenia obejmujące odpowiednie rozwiązania i poziom wiedzy specjalistycznej.

Prognozuje się, że powyżej wymienione trendy znajdą zastosowanie również w dziedzinie monitoringu wizyjnego. Stawia się tutaj na rozwiązania hybrydowe - czyli połączenie przechowywania danych w chmurze z przetwarzaniem końcowym. Podstawowym sposobem budowania sieci będzie tzw sieć „zero trust” - oznacza to, że każdy użytkownik, urządzenie i IP uzyskujące dostęp do zasobów jest klasyfikowane jako potencjalne zagrożenie. W efekcie tego w monitoringu wizyjnym kluczowymi rozwiązaniami oferowanymi klientom będą:

 • dedykowane oprogramowanie sprzętowe,
 • szyfrowanie danych i treści wideo,
 • zabezpieczanie tożsamości,
 • regularne aktualizacje systemu.

Monitoring21 podobnie jak inne systemy bezpieczeństwa narażony jest na ataki cyberprzestępczości. Jednakże to nie jedyne zagrożenie bowiem problemem jest także zapewnienie autentyczności nagrań z monitoringu. Dziś coraz częściej spotykamy się z sytuacjami „manipulowania” nagraniami wideo - dlatego bezpieczeństwo i prawdziwość nagrań to niezwykle ważny aspekt w monitoringu wizyjnym - gdyż często może stanowić on materiał dowodowy.

Na rozwój monitoringu wizyjnego może wpłynąć także rozwój sieci 5G. Sieci 5G gwarantują wysoką przepustowość, szybkość, niezawodność i wysoki poziom bezpieczeństwa co przy wielu danych przesyłanych w sieci monitoringu zdecydowanie poprawi jej płynność i stabilność funkcjonowania.

Dostrzega się również pewne „ruchy” w systemach VMS - Video Managment System. Pojawiły się bowiem na rynku pewne nowinki i trendy, których rozwój będzie widoczny w bieżącym roku. Główne znaczenie odgrywać będzie analityka obrazu, która automatycznie będzie potrafiła z całej puli informacji odfiltrować te najmniej istotne dla użytkownika a dostarczyć te zgodne z żądanym zakresem. Przewiduje się także, że nowe funkcje oprogramowania VMS prawdopodobnie skupią się na ułatwieniach w zakresie użyteczności i dostępności, dzięki czemu operator systemu VMS będzie mógł go maksymalnie wykorzystać. Najprawdopodobniej, w najbliższej przyszłości, systemy VMS będą służyć nie tylko przesyłaniu danych związanych z systemami. Dzięki VMS klienci zaczną też integrować detektory zużycia wody, temperatury, oświetlenia, HVAC, windy i innych urządzeń IoT, które pozwolą im lepiej poznać parametry otaczającego środowiska i łatwo nimi sterować. Dlatego zakłada się, że w roku 2022 zostaną udostępnione nowe możliwości integracji sprzętu dzięki VMS.

Obserwując rynek monitoringu wizyjnego można zauważyć kolejny trend. Mianowicie, zwiększa się zapotrzebowanie na obrazy wideo o wyższej jakości (od full HD do 4K) ponieważ pozwalają one lepiej rozpoznawać i przewidywać zdarzenia. Współczesne szybkoobrotowe kamery do całodobowej obserwacji to urządzenia, które pozwalają na dostrzeżenie w kolorowym obrazie szczegółów (np. twarz włamywacza) czy odczytanie tablic rejestracyjnych z dużej odległości przy bardzo słabym oświetleniu, a nawet w ciemności. W najnowocześniejszych kamerach wykorzystuje się także technologie umożliwiające automatyczne śledzenie obiektów (ludzi, samochody), które poruszają się po monitorowanym obszarze. Pokazują one wyraźny obraz obiektu bez względu na kierunek poruszania i odległość od kamery. Aby zapewnić większą czytelność obrazu z kamer dozorowych w warunkach słabej widoczności - zwłaszcza w niekorzystnych warunkach pogodowych - stosuje się wysoko wydajne czujniki obrazowania, technologię inteligentnego przetwarzania sygnałów (ang. ISP) oraz algorytmy SI, dzięki którym kamery są w stanie rejestrować wyraźny i dokładny obraz. Dodatkowo wyposażenie pojedynczej kamery w wiele soczewek pozwala na równoczesne rejestrowanie widoków panoramicznych jak i szczegółowych. Zalety tego typu kamer z pewnością zostaną docenione w takich obiektach jak lotniska, porty, stacje przesiadkowe, parkingi, stadiony i boiska.

Na zakończenie rozważań dotyczących trendów w obszarach security&safety na 2022r warto wspomnieć jeszcze kilka słów o systemach KD, bowiem w tych systemach szczególnie widoczny jest rozwój i wzrost zastosowania biotmetrii. Uwierzytelnianie biometryczne odcisków palców i dłoni, ale także twarzy i tęczówki, błyskawicznie zdobywa rynek kontroli dostępu. Wynika to z faktu, że biometria daje małe możliwości w fałszowaniu tożsamości, jest bezdotykowa zatem (szczególnie w czasach pandemii) bezpieczna i wydajna. Sama weryfikacja zajmuje natomiast zaledwie ułamki sekund. To wszystko powoduje, że rozwój biometrii w zastosowaniach do systemów KD jest gwarantowany na 2022r.

Współczesne systemy Security&Safety to rozległe instalacje informatyczne, integrujące ze sobą nie tylko różne podsystemy bezpieczeństwa ale łączące także urządzenia IoT, które dostarczają użytkownikowi systemu zupełnie odmienne informacje np. związane ze stanem otaczającego środowiska. Takie funkcjonalności wymagają od systemów Security&Safety ciągłych prac rozwojowych, testów funkcjonalnych i użytkowych nowych urządzeń systemowych oraz udoskonalania już istniejących urządzeń pod kątem ich niezawodności. Z powyższego opracowania wynika, że podstawowymi trendami w branży Security&Safety będą: wykorzystanie SI w połączeniu z IoT, rozwój systemów monitoringu pod kątem lepszej widoczności i autentyczności obrazów, wykorzystanie sieci 5G do budowy rozległych instalacji bezpieczeństwa oraz biometrii w systemach KD. Nad tym wszystkim będzie jednak trend dominujący - czyli walka z cyberprzestępczością i takie zabezpieczanie systemów Security&Safety aby działały bezawaryjnie i poprawnie każdego dnia.


Robert Gabrysiak22

Pin It