Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i w życiu jego obywateli. Zalicza się do niej m.in. następujące systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i wiele innych o strategicznym znaczeniu.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed każdym państwem. Istotne jest, by chronić ją przed zagrożeniami, a ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Istnieją różne17 zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, między innymi przy wykorzystaniu systemów elektronicznych, takich jak telewizja przemysłowa, kontrola dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu. Wszystkie te systemy oprócz sprawnego działania muszą gwarantować również jego ciągłość. Takie właśnie, niezawodne rozwiązania posiada w swoim portfolio spółka Miwi Urmet. Dowodem na to jest szereg realizacji w obiektach o znaczeniu strategicznym. Będące w naszej ofercie zintegrowane systemy: telewizji przemysłowej (IndigoVision, NUUO, Milesight), kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu (Protege) chronią między innymi jednostki i magazyny wojskowe, dworce kolejowe oraz szpitale. Ostatnio możemy pochwalić się dostarczeniem mobilnych wież monitoringu dla jednego z dostawców energii elektrycznej. To nowoczesna i bardzo uniwersalna forma monitoringu, a jednocześnie jeszcze mało popularna. Wieża jest kompletnym systemem telewizji przemysłowej zawierającym kamery, serwer rejestracji oraz układ zasilania i transmisji.

Na każdej z18kilkunastu dostarczonych mobilnych wież na maszcie teleskopowym zamontowane zostały po dwie kamery stałopozycyjne oraz głowica PTZ. Taki dobór urządzeń wraz z samym umiejscowieniem zestawów w narożnikach chronionych obszarów zapewnia realizację funkcji monitoringu obwodowego. Kamery bullet stale obserwują dwa boki ogrodzenia, a w przypadku alarmu przecięcia linii przesyłają sygnał do centrum dozoru. Z chwilą wystąpienia alarmu głowica PTZ zostaje skierowana w miejsce, w którym nastąpiło naruszenie linii. W stanie normalnej pracy głowica PTZ wykonuje zaprogramowaną trasę, monitorując bardziej odległe miejsca. Głowica posiada również zdefiniowany preset na wypadek otrzymania sygnału z czujki ruchu zabezpieczającej samą wieżę.

Transmisja obrazu realizowana jest z wykorzystaniem sieci GSM. Użycie routera z dwoma kartami SIM oraz zewnętrznymi antenami LTE zapewnia komunikację z centrum dozoru. Z uwagi na wielkość strumieni, obrazy wyświetlane są na żądanie operatora lub automatycznie z chwilą wystąpienia alarmu. Gwarancją zachowania odpowiedniej jakości zapisu jest ulokowanie serwera na wieży. Rejestrowany jest zawsze główny strumień z kamer, przy czym w przypadku potrzeby obserwacji przez operatora przez dłuższy czas, możliwe jest skorzystanie ze strumieni ograniczonych. Jedynym stałym elementem instalacji są przyłącza do źródła zasilania, choć zestawy, na wypadek awarii wyposażone dodatkowo zostały w baterie akumulatorów.

Wieże budowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Mogą być wyposażone m. in. w panele fotowoltaiczne z modułem inteligentnego ładowania, agregat walizkowy lub zewnętrzny, urządzenia audio oraz dodatkowe doświetlenie IR lub LED. Optymalna ilość kamer to 4 stałopozycyjne oraz kamera bullet PTZ montowana na szczycie masztu. Mobilność wież pozwala na szybkie przeniesienie kompletnego systemu w inne miejsce lub inną lokalizację. Tego typu urządzenia można również wykorzystać do monitorowania różnego rodzaju plenerowych imprez masowych, parków, placów budowy, czyli wszędzie tam, gdzie zainstalowanie tradycyjnego monitoringu może stanowić problem lub nie jest ekonomicznie uzasadnione.

19Miwi Urmet od ponad trzech dekad jest liderem w branży elektronicznych systemów zabezpieczeń, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w ochronie każdego segmentu rynku. Szeroka oferta w połączeniu z wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą jest gwarancją satysfakcji każdego naszego klienta zgodnie z motto naszej firmy „dbamy o Twoje bezpieczeństwo”.

Pin It