Wspierając działania prewencyjne Służb Mundurowych i Służb Security przygotowaliśmy innowacyjne rozwiązania wykrywania i eliminacji zagrożeń przy wykorzystaniu technologii X-ray i wysokowydajnej, wielostrefowej detekcji metali. W tym celu stawiamy do dyspozycji najnowocześniejsze rozwiązania tj.: 6-cio kolorową ekspozycję obrazu dla skanerów RTG, programy zaawansowanej obróbki obrazu, automatyczne wykrywanie materiałów niebezpiecznych -Asystent Operatora, analizę materiałów niebezpiecznych, opartą o dokładne określenie liczby atomowej „Z”, powiązanej z alertami zagrożeń i gęstości, autodiagnostykę w czasie rzeczywistym oraz wiele innych funkcji użytkowych. Tak zorganizowany Punkt Kontroli Bezpieczeństwa stanowi najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązanie wykorzystywane do ochrony obiektów na całym świecie – co zyskało uznanie na tegorocznych Targach Logistyki Służb Mundurowych w Łodzi.

 

1

 

Podstawowy Punkt Kontroli Bezpieczeństwa składa się z urządzenia RTG o generatorze pozwalającym na penetrację 39 mm stali, oraz 33 strefowego, bramowego wykrywacza metali o zaawansowanej technice kompensacji zakłóceń.

 

2

 

3

 

Funkcje standardowe

 

Funkcje Astrophysics, zwłaszcza w połączeniu ze sobą, pozwalają operatorom podejmować decyzje szybciej, przez co kontrola prześwietlanych materiałów jest skuteczna i bardziej efektywna.

 

4 4

 

 

Obrazowanie 6-cio kolorowe

 

Ta funkcja obrazowania używa analizy obrazu do przyporządkowania kolorów na podstawie liczby atomowej prześwietlanego materiału. 6 kolorów pozwala na lepsze rozróżnienie przedmiotów, które mają podobną kompozycję materiałową. Każdy prześwietlany przedmiot pojawia się w jednym z 6 kolorów, w zależności od jego liczby atomowej. Obrazowanie 3 kolorowe nie daje operatorowi tak dużo informacji jak obrazowanie 6-cio kolorowe, które pozwala na rozróżnianie obiektów, których nie jesteśmy w stanie rozróżnić, za pomocą 3 kolorów, co znacząco zwiększa dyskryminację materiałową. Dodatkowo łatwiej jest rozróżnić materiały potencjalnie niebezpieczne, dzięki czemu operator może pracować szybciej, popełniać mniej błędów oraz uzyskiwać większą skuteczność i precyzję przy rozpoznawaniu prześwietlanych przedmiotów. Użycie 6-ciu kolorów jest najbardziej efektywne w połączeniu z dodatkowym oprogramowaniem oferowanym przez firmę Astrophysics - Screener Assist (asystent ekranowy).

 

5

 

Materiały wybuchowe zaznaczone są w kolorze jasno-brązowym przy 6-ciu kolorach. Przy 3 kolorach zaznaczone są na pomarańczowo - jak inne materiały organiczne. Pojemniki szklane zaznaczone na niebiesko przy 6-ciu kolorach, a przy 3 kolorach na zielono - tak jak inne materiały organiczne. Te proste przykłady pokazują jak bardzo wykorzystanie 6-ciu kolorów zwiększa rozróżnianie prześwietlanych materiałów w stosunku do standardowych 3 kolorów. Daje to wielorakie korzyści, ułatwiając identyfikację przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, minimalizując czas ich identyfikacji oraz poprawiając komfort i skuteczność pracy operatorów.

 

 

Funkcje opcjonalne

Projekcja Zagrożeń

 

TIP Oprogramowanie TIP wykorzystuje bibliotekę z przedmiotami potencjalnie niebezpiecznymi. Istnieje kilka bibliotek różnego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych. Oprogramowanie to, losowo wrzuca obraz niebezpiecznego przedmiotu w aktualnie skanowany obraz. Jeżeli operator rozpozna zagrożenie, naciska przycisk „Suspect” na klawiaturze sterującej w celu potwierdzenia. W przypadku braku rozpoznania zagrożenia, system zatrzymuje się na chwilę, a przedmiot niebezpieczny rozświetla się na ekranie aby pokazać operatorowi pominięcie zagrożenia. TIP jest doskonałym treningiem dla operatorów. Pozwala zapoznać się z różnymi zagrożeniami, a administratorom i osobom kontroli ocenić poziom wiedzy i umiejętności operatorów systemu.

 

6

 

Asystent ekranowy

 

To zaawansowane oprogramowanie jest narzędziem działającym w czasie rzeczywistym, służące do pomocy operatorowi w identyfikacji trudno wykrywalnych zagrożeń takich jak narkotyki i materiały wybuchowe. Asystent ekranowy analizuje każdy prześwietlany obiekt i automatycznie zaznacza w elipsie potencjalne zagrożenia - wyróżnienie na podstawie liczby atomowej.

 

7

 

Alarm gęstości

 

Alarm gęstości zwraca uwagę na podejrzane materiały i możliwość ukrycia przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. W trybie 3 lub 6-cio kolorowym obiekt lub obszar, który nie może być podświetlony ze względu na zbyt dużą gęstość lub dużą liczbę atomową, zaznaczany jest na czarno. We wszystkich innych trybach, gdy włącza się alarm gęstości, podświetlany obiekt lub jego część zaznaczana jest na czerwono. Uaktywnienie alarmu gęstości może powodować alarm akustyczny lub zatrzymanie taśmociągu w prześwietlarce RTG.

 

9

 

Diagnostyka w czasie rzeczywistym

 

Wszystkie systemy Astrophysics są wyposażone w diagnostykę w czasie rzeczywistym. Ten program diagnostyczny w sposób ciągły monitoruje elementy systemu takie jak: zasilacze napięć, generator promieni RTG, status przycisków awaryjnego stopu, czujniki wejścia/wyjścia, temperaturę i wiele innych parametrów. Ekran diagnostyki w czasie rzeczywistym jest bardzo użyteczny dla administratorów i osób kontroli, jako sprawdzenie ogólnego stanu systemu i drukowanie raportów błędów. W przypadku pojawienia się usterki na panelu diagnostyki pojawi się komunikat „błąd” i opis usterki w oknie „informacje o błędach systemu”. Dla bezpieczeństwa nastąpi zatrzymanie taśmociągu do czasu rozwiązania problemu. Diagnostyka w czasie rzeczywistym pozwala monitorować system w czasie bieżącej jego pracy, przez co może pomóc zapobiegać uszkodzeniom, ewentualnie rozwiązywać proste usterki systemu.

 

10

 

 

11

 

Pin It

 

bg
pi