Jednym z widocznych trendów, za którym podążają firmy i instytucje jest wdrażanie nowoczesnych technologii z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że nowoczesne rozwiązania mogą zapobiec nawet najgorszym w skutkach zagrożeniom.

 

Mądre zarządzanie

Zarządzanie jest działaniem zorientowanym na realizację wyznaczonego celu. Składają się na nie takie elementy jak zasoby ludzkie i rzeczowe, finanse, marketing, produkcja czy logistyka. Współczesne firmy zaczynają jednak dostrzegać jeszcze jeden ważny składnik, którym jest bezpieczeństwo.

Niezaprzeczalny wpływ na „przebudowę" świadomości kadr zarządzających mają czynniki zewnętrzne płynące z rynku i sytuacje dostrzegane wewnątrz firmowej organizacji. Z jednej strony konkurencja, potrzeby klientów i uwarunkowania prawne, z drugiej niestabilność sieci i nie zawsze lojalny personel - przyczyniły się do tego, że przedsiębiorstwa zaczęły zwracać większą uwagę na własne bezpieczeństwo.

 

Zaufanie czy bezmyślność?

Badania przeprowadzone w zeszłym roku przez B2B International i Kaspersky Lab jednoznacznie wykazały, że około 32% respondentów musiało zmierzyć się z wyciekiem danych wynikającym z zaniedbań pracowników. Incydenty o charakterze celowym odnotowało aż 18% firm. 7% z nich przyznało w badaniu, że na skutek działań pracowników z przedsiębiorstwa wyciekły poufne informacje dotyczące operacji firmowych.

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną wydostawania się danych poza miejsce pracy jest korzystanie z urządzeń magazynujących oraz prywatnej poczty – tłumaczy Beata Kwiatkowska, Dyrektor Zarządzająca Axence.

Jakie są przesłanki, dla których pracownicy przenoszą poufne informacje za próg przedsiębiorstwa? Trudno tutaj o jednoznaczną diagnozę. Trudno też mówić, że każdy wyciek jest spowodowany złą wolą pracowników. Od przyczyny ważniejszy jest jednak skutek przekładający się na straty finansowe.

Dane najbardziej narażone na niebezpieczeństwo to przede wszystkim informacje handlowe oraz przemysłowe. Są to dane szczególnie wrażliwe – podkreśla Beata Kwiatkowska. Ważne, aby firmy i instytucje miały świadomość, że wyciekom z winy pracowników można zapobiegać stosując specjalne oprogramowanie. Przykładem takiego rozwiązania jest chociażby Axence nVision, który zapewnia kontrolę dostępu do urządzeń przenośnych, autoryzację dozwolonych urządzeń przenośnych, audyt operacji na urządzeniach czy monitorowanie wiadomości e-mail – dodaje.

 

Mieć wszystko na oku

Firmy powinny mieć świadomość, że istnieje wiele innych zagrożeń. Fabryki, magazyny czy zakłady produkcyjne często padają ofiarą kradzieży ze względu na cenne surowce i towary. Również instytucje bankowe są narażone na straty.

Trudno wyobrazić sobie współczesną firmę bez rozwiązań z zakresu sieciowych systemów wizyjnych. Obserwujemy, że są one wykorzystywane przez coraz większą liczbę podmiotów – mówi Agata Majkucińska, Key Account Manager Axis Communications, producenta sieciowych systemów nadzoru wizyjnego. Stworzenie wydajnego systemu nadzoru może skutecznie zapobiegać działaniom niepożądanym - dodaje.

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa kamery sieciowe mogą również stać się cennym narzędziem służącym zwiększaniu ogólnej wydajności, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia kadr zarządzających.

Zdalny monitoring umożliwia natychmiastowe wykrywanie zdarzeń i reagowanie w sytuacjach niepożądanych, ale nie jest to jego jedyna funkcjonalność – podkreśla Agata Majkucińska. Jego niewątpliwą zaletę stanowi także możliwość efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, dopasowanego w danej chwili do potrzeb firmy.

 

Bezpieczeństwo dla każdego

Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb cywilizacji. W jej zaspokajaniu pomagają nam dzisiaj nowoczesne technologie. Rozwijając się w coraz szybszym tempie, oferują coraz to większe możliwości. Dzięki nim możemy czuć się naprawdę bezpiecznie.

 

Informacja prasowa

Pin It