Wydarzenia

schrack logo

Firma Schrack Seconet informuje, że zgodnie z wcześniejszymi z zapowiedziami, od 1 września 2012 roku zmieni się adres siedziby głównej Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. w Polsce.

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na koncentrację na rynku usług ochroniarskich - dojdzie do przejęcia przez Konsalnet Holding kontroli nad spółką G4S Holdings. Spółki Konsalnet i G4S prowadzą działalność w zakresie usług ochroniarskich oraz obsługi systemów bezpieczeństwa (m.in. ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu i transportu wartości pieniężnych).

schrack logo

Dobiegają końca prace aranżacyjne w budynku biurowym Platinium V, będącym kontynuacją inwestycji Platinium Business Park na warszawskim Mokotowie.

Obiekt został wyposażony m.in. w zaawansowane systemy sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet, a od 01 września br. będzie się w nim mieściła siedziba główna firmy w Polsce.

autorzy om baner 650x300

 

baner szkolenia em baner


facebookn

securex2012 logo

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX 2012 były przede wszystkim miejscem podejmowania ważnych zagadnień, biznesowych rozmów oraz wymiany doświadczeń. W tym roku patronat objęli: Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych, Prezes Związku Banków Polskich oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

 ospoin logo    pisa logo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych Niejawnych (www.zgospoin.com.pl) i Polska Izba Systemów Alarmowych (www.pisa.org.pl), kierując się dążeniem do doskonalenia poziomu ochrony informacji niejawnych oraz mając na uwadze znaczenie elektronicznych systemów zabezpieczeń w systemie środków bezpieczeństwa fizycznego służących ochronie informacji niejawnych, rozpoczęły współpracę, która w szczególności będzie realizowana poprzez:

  • popularyzowanie wiedzy w zakresie wymagań i warunków stosowania elektronicznych systemów zabezpieczeń wspomagających ochronę informacji niejawnych, a także zarządzania bezpieczeństwem stref ochronnych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
  • kreowanie kierunków rozwoju elektronicznych systemów zabezpieczeń (SSWiN, SKD, CCTV, itp.), ze szczególnym uwzględnieniem wymagań, jakie powinny spełniać w systemie środków stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych;
  • wymianę doświadczeń i informacji z dziedziny ochrony i bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń;
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stron Porozumienia.

Porozumienie podpisali, w imieniu OSPOIN – Zenon Krasowski i Jarosław Zaborski, w imieniu PISA – Mirosław Krasnowski i Henryk Dąbrowski.

axis logoadi global logo new 2011

Axis Communications, światowy lider rynku sieciowych systemów wizyjnych, rozszerza współpracę z ADI Global Distribution. Firma stanie się nowym dystrybutorem produktów i rozwiązań marki Axis w Polsce.

 

 

img 1050

Konferencja SPIN EXTRA 22-23 marca 2012 r. 

Trzebaw pod Poznaniem

lockus logo


 

bg
pi