Wydarzenia

unima 2000 logo

Unima 2000 2014 rok rozpoczyna od nowości w swojej ofercie. Spółka zdecydowała się na otwarcie nowej aktywności bezpośrednio w swojej strukturze. Biorąc pod uwagę rozwój rynku nieruchomości, szczególnie budowę zawansowanych technologicznie obiektów komercyjnych oraz oczekiwania inwestorów i zarządców -  Unima 2000 wprowadziła do swojej oferty oprogramowanie typu CAFM (Kompleksowy System Wspomagający Zarządzanie Nieruchomościami). Przekonanie o zasadności tej decyzji opiera się  na możliwości wykorzystania wczesnej fazy rozwoju tego segmentu w Polsce (relatywnie niskiej konkurencji), a także  na posiadanym potencjale – podkreśla Jacek Koźliński – dyrektor Działu Informatyzacji Nieruchomości w Unima 2000 .

Firma Securitas Polska, lider w zakresie ochrony osób i mienia, podpisała umowę na obsługę systemu SAP HCM z Centrum Wsparcia Aplikacji GAVDI.

System SAP HCM funkcjonuje w spółkach Grupy Securitas w  Polsce od 2005 roku i obecnie obsługuje ponad 6 tysięcy pracowników. W ramach umowy Centrum Wsparcia Aplikacji GAVDI świadczy usługi serwisowe systemu w obszarze administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, zarządzania strukturą organizacyjną, rozliczania listy płac oraz BASIS. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Schneider Electric, światowy lider w zakresie zasilania awaryjnego oraz chłodzenia precyzyjnego, nawiązał współpracę z PPH Cool - największym polskim dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych. Współpraca dotyczy dystrybucji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (w szczególności urządzeń klimatyzacji precyzyjnej), opartych na rozwiązaniach Uniflair, marki zakupionej przez koncern Schneider Electric.

2013-06-15-3Firma QNAP, lider rynku urządzeń obsługujących rejestrację z systemów monitoringu, przygotowała nowe oprogramowanie centralnego zarządzania, pozwalające koordynować, kontrolować oraz reagować na wydarzenia z wielu lokalizacji jednocześnie.

 

Kompleksowe rozwiązanie centralnego zarządzania

Jest to unikalna platforma przeznaczona dla projektów – począwszy od małych obiektów, a skończywszy na wielosystemowych instalacjach, rozproszonych po mniejszych lub większych (nawet globalnych) lokalizacjach. Dzięki nowemu oprogramowaniu centralnego zarządzania, użytkownicy łatwo i efektywnie mogą zarządzać dowolnie skonfigurowaną siecią systemów monitoringu.

Martin Gren Axis IPW dniach 13-14 listopada br. gościł w Polsce Martin Gren – wynalazca kamery IP i założyciel Axis Communications - największej światowej korporacji w zakresie systemów monitoringu wizyjnego. Gren przyjechał do Warszawy, aby spotkać się z dziennikarzami, sympatykami i partnerami firmy Axis podczas Axis Partner Day cyklicznego wydarzenia, którego celem jest przybliżenie produktów oraz strategii rozwoju korporacji.

logo1

SAMSUNG TECHWIN (kooperant zagraniczny PISA) i MR SYSTEM (członek PISA), przeznaczyły w ostatnim okresie środki na opracowanie projektu polskiej wersji nowej normy europejskiej prPN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania. Stworzyły tym samym warunki, które umożliwiły Polskiej Izbie Systemów Alarmowych zawarcie kolejnej już umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym na opracowanie projektu, wykonanie procedur uzgodnieniowych, zatwierdzenia i publikacji dokumentu normalizacyjnego. Zgodnie z umową PISA – PKN, norma zostanie opublikowana w terminie najpóźniej do końca 2014 r.

impel logoGrupa Impel - największa w kraju grupa firm usługowych – osiągnęła w III kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 406,1 mln zł oraz zysk operacyjny w wysokości 17,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży narastająco zwiększyły się o 102,3 mln zł czyli o 9,8 %, z czego 78,1 mln zł pochodzi ze spółek pozyskanych w drodze akwizycji, a 24,2 mln zł pozyskanych jest organicznie.

W dniach 10-11 października 2013 w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się druga edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy, będąca kontynuacją ponad dwudziestoletnich Ogólnopolskich Szkoleń Projektowych Schrack Seconet.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spotkanie miało charakter wyłącznie szkoleniowy. W ciągu dwóch dni specjalistycznych, merytorycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami, swoją wiedzę na temat zaawansowanych systemów bezpieczeństwa poszerzyło ponad 400 uczestników!

schrack20132

11spin

25-26 września 2013 r. w Wiśle odbyła się kolejna edycja SPIN: wydarzenia skupiającego kluczowych producentów i dostawców rozwiązań oraz projektantów z branży niskich prądów. 11 Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych zgromadziło ponad 270 uczestników w tym 170 projektantów, przedstawicieli Partnerów, ekspertów oraz media.
Tegoroczną, jesienną edycję SPIN merytorycznie wspierało 25 Partnerów, a wśród nich firmy:
Nedap, BKT Elektronik, Draftel, Konsorcjum FEN, OPTEX, Miwi-Urmet, Ela-compil, Salto Systems, BOSCH Robert Bosch , Unicard, Legrand, Honeywell Life Safety, European Security Trading, Software Mind, ZDANIA, HP, NEC Display Solution i Veracomp, Romi , Linc, AVAYA, C&C Partners Telecom, Elmat, Verint, Polon-Alfa, ELTCRAC.

impel logoSpółka Impel Security Polska rozszerzyła portfel usług o nowy produkt SAFETY PLUS. Jest to nowoczesna usługa z zakresu bezpieczeństwa, która łączy zadania pracowników ochrony fizycznej z technicznymi systemami zabezpieczeń.

Istotą SAFETY PLUS jest redukcja zakresu fizycznej ochrony mienia i optymalizacja obowiązków pracownika na rzecz systemów technicznych. Dzięki temu SAFETY PLUS zapewnia kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem na obiekcie, a nie tylko standardową ochronę mienia. Wsparcie pracy ludzkiej systemami działającymi automatycznie wpływa na poprawę jakości wykonywanej usługi
i realnie poprawia bezpieczeństwo.


 

bg
pi