wiezienie22 bannery 950x200

II Centralna Konferencja i Targi Służby Więziennej - #WIĘZIENNICTWO 2022.

W dniach 26-27 października 2022 r. na terenie Targów Lublin odbędzie się 2 edycja Centralnej Konferencji i Targów #Wieziennictwo2022 pod patronatami Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Organizatorami tego specjalistycznego wydarzenia są Targi Lublin SA oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Głównym patronem i partnerem instytucjonalnym jest Służba Więzienna, której problematyka ma być w trakcie wydarzenia omawiana. Konferencji towarzyszą targi sprzętu i technologii, które mają zastosowanie w infrastrukturze technicznej więziennictwa. Głównym patronem medialnym wydarzenia jest portal Defence24.pl i InfoSecurity24.pl

Wydarzenie będzie okazją do przedstawienia przez producentów swojej oferty na potrzeby więziennictwa oraz poprzez media - do zapoznania szerokiej opinii publicznej z interesującymi aspektami funkcjonowania więziennictwa. Omawiane będą tematy związane z szeroko rozumianą logistyką więziennictwa, jej infrastrukturą techniczną i wyposażeniem funkcjonariuszy, jak również z resocjalizacją oraz problematyką zatrudniania i pracy więźniów. W programie nie zabraknie prezentacji i pokazów wystawców targów. Drugiego dnia (27 X) przewidziany jest pokaz technik reagowania w sytuacjach kryzysowych, który zaprezentuje Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.

Oprócz funkcjonariuszy Służby Więziennej i jej kierownictwa Targi odwiedzą przedstawiciele agend państwa, sądów, prokuratury, eksperci, prawnicy, logistycy i praktycy więziennictwa oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Służba Więzienna podejmuje szereg działań resocjalizacyjnych w stosunku do osadzonych, najważniejszym z nich jest praca. Skazani pracują na rzecz jednostek, w których przebywają, a także kierowani są do pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych. Pracodawca zatrudniający więźniów ma możliwość uzyskania dofinansowania w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych.

Jednym z tematów konferencji będzie modernizacja techniczna realizowana w jednostkach penitencjarnych. W jej ramach prowadzone są i planowane w kolejnych latach zakupy z zakresu: uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego, sprzętu ratowniczo-pożarniczego, taboru samochodowego, systemu informatycznego i łączności. Wdrażana jest modernizacja infrastruktury budowlanej więziennictwa.

II Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej #WIĘZIENNICTWO 2022

26-27 października 2022

Targi Lublin SA

Ul. Dworcowa 11

20-406 Lublin

Więcej informacji na stronie https://wieziennictwo.targi.lublin.pl/

Pin It