750x200 baner NATO

PANELE NATO

Rola NATO w polityce energetycznej jednym z tematów rzeszowskiej konferencji

Wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo energetyczne Europy jednym z tematów rzeszowskiej konferencji

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w regionie Europy, wpływa na większe oczekiwania wobec NATO. Oczekiwania te są nie tylko zgłaszane w kontekście zaangażowania polityczno-militarnego Sojuszu, ale również w kontekście energetycznym.

Konferencja „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-13 września w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej, organizowana jest w partnerstwie z Departamentem Dyplomacji Publicznej NATO. Aż dwa panele zostały poświęcone tematyce Paktu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wynikającej z tego polityki Kremla na szeroko rozumianym rynku paliw i surowców energetycznych.

Podczas pierwszego panelu, uczestnicy określą rolę i znaczenie łańcucha dostaw paliw w NATO. Dodatkowo spróbują odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku powinien się on rozwijać. Uczestnicy pochylą się nad rolą CEPS (Central Europe Pipeline System, System Rurociągów Europy Centralnej) w dostarczaniu paliwa wojskowym i cywilnym użytkownikom końcowym. Interesującym tematem poruszanym przez specjalistów zaproszonych do panelu będzie również dyskusja w sprawie przyszłości Systemu Rurociągów NATO w oparciu o doświadczenia CEPS.

- Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ma konsekwencje dla realizacji polityki energetycznej państw członkowskich Unii Europejskiej, dlatego zasadne jest podjęcie dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń w zakresie dostaw paliw – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej, prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza i pomysłodawca cyklu konferencji. – Tematyka ta jest szczególnie interesująca, zwłaszcza w kontekście potrzeb paliwowych dla sił zbrojnych NATO na wschodniej flance. W trakcie obrad uczestnicy odpowiedzą między innymi na pytanie: Jakie są największe szanse na rozwój solidnego łańcucha dostaw paliw w Polsce w najbliższych latach.

Podczas drugiego panelu „Transformacja energetyczna - wpływ na NATO i siły zbrojne Sojuszu”, zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych trendów transformacji energetycznej. Uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu aktualnej sytuacji (także polityki Kremla) na transformację energetyczną.

Moderatorem paneli poświęconych NATO będzie Dominik P. Jankowski, szef Sekcji Politycznej, Radca Stałej Delegacji Rzeczypospolitej Polskiej do NATO.

Do udziału w panelach zaproszono ekspertów wśród których znaleźli się:

Marc D. Thoreson – kierownik Programu CEPS odpowiedzialnego za zarządzanie, wdrażanie, finansowanie i utrzymanie Programu,  Hasit Thankey – szef Sekcji Aktywizacji i Odporności IS NATO, gen. Tomasz Kowalik – zastępca szefa Sztabu ds. Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Rafał Miland – wiceprezes PERN, Julijus Grubliauskas – oficer ds. bezpieczeństwa klimatu i energii w Wydziale Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa IS NATO, Can Ögütcü – Główny Analityk ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, Naczelnego Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO w Europie (SHAPE), płk dr Andrzej Lis – dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP, dr Witold Skomra – kierownik Sekcji Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Konferencji: IPE - PROGRAM 2022 - VII Konferencja (instytutpe.pl)

Pin It