Business France Avisa Partners Logo

Międzynarodowe Forum Cyberbezpieczeństwa 2022  7-9 czerwca 2022 r.

  1. edycja Międzynarodowego Forum Cyberbezpieczeństwa (FIC), kluczowego wydarzenia dla tej branży w Europie, odbędzie się we francuskim Lille, w dniach 7-9 czerwca 2022 r. Tegoroczna edycja organizowana wspólnie przez Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) i Avisa Partners, wpisuje się w plan francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (FPCEU), której myślą przewodnią jest „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy."

W marcu 2021 r. Komisja Europejska wyznaczyła tor działań, uruchamiając program „Cyfrowa dekada", który stawia cyberbezpieczeństwo w centrum uwagi. W strategicznym kontekście rozpiętym pomiędzy rozwojem technologii cyfrowej oraz dynamicznie wzrastającą skalą zagrożeń w sieci, cyberbezpieczeństwo stało się zarazem podstawą rozsądnego modelu cyfrowego, jak i wyznacznikiem strategicznej autonomii w tym obszarze.

Cel europejski

Na szczeblu operacyjnym Europa powinna sformułować odpowiedni cel i zaadaptować się do rosnącej liczby i złożoności cyberzagrożeń. Celem FIC jest nadanie nowego tempa europejskiemu rynkowi cyberbezpieczeństwa poprzez zebranie w jednym miejscu wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym organów regulacyjnych (krajowe agencje cyberbezpieczeństwa, ENISA, DG Connect) sektora prywatnego (startupy, inwestorzy, branże) oraz użytkowników (CISO, CSO). Przykładowo we współpracy z Europejską Organizacją ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO), zorganizowany zostanie „Dzień inwestora", podczas którego inwestorzy będą mogli przyjrzeć się innowacyjnym startupom.

Liczne prace legislacyjne i regulacyjne (NIS2, cyberresilience, e-evidence, bezpieczeństwo produktów, DMA, DSA itp.) mają szansę przynieść efekty tylko wtedy, gdy towarzyszyć im będzie szybki wzrost możliwości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i w instytucjach ogólnoeuropejskich. Wciąż jednak podstawowym warunkiem pozostaje zaprzęgnięcie do tego celu odpowiednio przeszkolonych specjalistów. To właśnie przyszłość cyberbezpieczeństwa będzie kluczowym tematem podejmowanym podczas FIC.

Obowiązkowe wydarzenie z obszaru bezpieczeństwa cyfrowego 

FIC po raz kolejny gościć będzie europejskie podmioty z dziedziny bezpieczeństwa i zaufania cyfrowego. To szczególne wydarzenie ma odwiedzić ponad 15 tys. uczestników, w tym agencje publiczne, badacze, dostawcy rozwiązań i usług, organy ścigania, władze cywilne i wojskowe, użytkownicy końcowi oraz inne podmioty z ponad 60 krajów. Prowadzenie rozmów w celu przezwyciężenia problemów strategicznych, operacyjnych, przemysłowych, technologicznych i prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem i stabilnością przestrzeni cyfrowej jest wciąż zasadnicze.

Jako miejsce spotkań pomiędzy ekspertami, forum zgromadzi podmioty skoncentrowane wokół kilku specjalistycznych tematów i  podejmie główne wyzwania sektorowe i operacyjne, z którymi zmaga się obecnie Europa.

W celu wspierania połączeń pomiędzy użytkownikami końcowymi w skali europejskiej zorganizowane zostaną spotkania pomiędzy francuskimi specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa informacji z CESIN (francuskiego stowarzyszenia skupiającego ponad 600 członków z największych spółek i podmiotów administracyjnych) i ich europejskimi odpowiednikami.

Platforma wydarzeń tematycznych 

FIC to forum sprzyjające refleksji i dyskusji w obrębie europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa, a zarazem targi umożliwiające spotkania pomiędzy specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa informacji. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną prezentacje kluczowych europejskich decydentów, takich jak Juhan Lepasaar, dyrektor wykonawczy ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) czy Jean-Philippe Lecouffe, wicedyrektor wykonawczy Europolu. Ponadto w Forum wezmą udział europejscy przywódcy i ambasadorowie z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Poprzez szereg spotkań sektorowych dotyczących ochrony e-konsumentów (e-CPF), cyberbezpieczeństwa w przemyśle (CFI), tożsamości cyfrowej (ID & KYC Forum) i białego wywiadu, edycja 2022 umożliwi uczestnikom kontakt z najwyższej klasy ekspertami i będzie siłą napędową dla organizacji skupionych wokół cyberbezpieczeństwa.

W tym roku powróci też European Cyber Cup (EC2), pierwszy turniej etycznego hackingu organizowany w formacie e-sportu. Weźmie w nim udział 20 zespołów studentów i profesjonalistów z czołowych firm z branży. Początkujący specjaliści będą rywalizować z doświadczonymi ekspertami w serii ośmiu pojedynków rozgrywanych w ciągu dwóch dni w takich kategoriach jak medycyna sądowa, sztuczna inteligencja, rozgrywka „capture the flag", biały wywiad i inne.

Pin It