ministerstwo sprawiedliwosci

Od 1 kwietnia ruszy Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.
Powstanie z przekształcenia wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, która działa od 2018 r. Zadaniem przekształconej uczelni będzie - podobnie jak obecnie - szkolenie przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości. Od 1 października 2021 rusza na niej nowy kierunek - prawo.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wyjaśnia resort nauki. Nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 10 marca 2021 r.

Prawo od 1 października.

Zmiany resort sprawiedliwości planował już w zeszłym roku - zapowiedział zmiany w strukturze i prace nad rozwojem modelu kształcenia. Teraz ministerstwo zajmie pracami związanymi z dostosowaniem wewnętrznych aktów prawnych uczelni w zakresie jej nazwy, m.in. zmianą statutu i regulaminu studiów". Od 1 października 2021 szkoła rozpocznie kształcenie prawników. Rejestracja kandydatów rozpocznie się już 6 kwietnia - informacja o przyjęciu na studia pojawi się natomiast 2 sierpnia 2021.

Więcej informacji na stronie www.ms.gov.pl

 

Pin It

 

bg
pi