AXIS logo

Inteligentna aplikacja analityczna do wykrywania ludzi i pojazdów.

Axis Communications wprowadza na rynek narzędzie Axis Object Analytics. Jest to aplikacja do inteligentnej analizy wideo, która umożliwia detekcję oraz klasyfikację osób i pojazdów. Idealnie sprawdzi się ona w miejscach takich jak budynki użyteczności publicznej, magazyny czy parkingi. Będzie także fabrycznie instalowana w kamerach sieciowych Axis, podnosząc ich funkcjonalność bez dodatkowych kosztów.

Prosty interfejs aplikacji Axis Object Analytics umożliwia łatwe konfigurowanie indywidualnych scenariuszy przez wybranie warunku alarmowego, takiego jak np. wejście obiektu w określony obszar czy przekroczenie wirtualnej linii, bądź wskazanie obiektów mających wyzwalać alarm: osób, pojazdów lub obu rodzajów. Ponadto dzięki inteligentnym algorytmom aplikacja ignoruje większość typowych źródeł kosztownych fałszywych alarmów, takich jak kołyszące się rośliny, niewielkie ruchome obiekty i szybko przemieszczające się cienie na ziemi.

AXIS

Aplikacja jest skalowalna i analizuje materiał wizyjny bezpośrednio w kamerze, a więc nie trzeba stosować dodatkowego, kosztownego sprzętu obliczeniowego. Czynnik ten skraca również czas przetwarzania danych oraz minimalizuje zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową. Atutem Axis Object Analytics jest pełna elastyczność, która do minimum ogranicza wymagane czynności konfiguracyjne. Aplikacja umożliwia jednoczesne wykonywanie różnych scenariuszy. W razie potrzeby można ją zintegrować z systemem zarządzania zdarzeniami w kamerze i innymi rozwiązaniami sieciowymi.

W najnowszych kamerach sieciowych Axis aplikacja Axis Object Analytics jest dostępna bezpłatnie jako fabrycznie zainstalowany element oprogramowania sprzętowego w wersji 10.2 lub nowszej.

Najważniejsze cechy:

  • Analiza wideo na brzegu sieci
  • Klasyfikacja osób i pojazdów
  • Jednoczesne wykonywanie wielu scenariuszy
  • Prosty interfejs
  • Bezpłatna, fabrycznie instalowana aplikacja

Więcej informacji na stronie www.axis.com

Pin It

 

bg
pi