NUCTECH

Projekt koncepcyjny lotniska Fot: Nuctech

Ponieważ świat ma nadzieję położyć kres pandemii koronawirusów, "nowa rzeczywistość" będzie musiała stawić czoła wyzwaniom związanym z przezwyciężeniem poczucia zagrożenia i odbudową zaufania do rządów, przemysłu i globalnego bezpieczeństwa.

Wraz z tymi wyzwaniami pojawiają się nowe możliwości. Tak jak świat zmienił się po 11 września – od zwiększonej międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa po bardziej rygorystyczne kontrole podróży – obecna sytuacja pandemiczna staje się okazją do przyspieszenia transformacji świata na bezpieczniejszy, lepiej skomunikowany i pewniejszy i stworzenia planety Ziemia, na której nie ma miejsca na uprzedzenia geopolityczne i technologiczne. 

Ma to szczególne znaczenie dla Europy, która przechodzi transformację cyfrową i dąży do tego, by stać się wzorem dla nowej gospodarki cyfrowej na świecie. Transformacja ta wymaga przejrzystego dialogu, w którym głównymi elementami składowymi muszą być jakość i doskonałość technologiczna, a nie polityka.

Nuctech jest światowym producentem sprzętu do kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa. Ma chińskie pochodzenie, ale bardzo silną tożsamość europejską. Firma opracowuje najnowocześniejszy sprzęt używany w lotnictwie, transporcie morskim i drogowym, a także przy kontroli osobistej, w ochronie miejskiej i innych sektorach. 

Dzięki sprzętowi firmy Nuctech udało się ostatnio zapobiec przemytowi poważnych ilości narkotyków w Bułgarii, Grecji i Turcji. 

Polska jak i cała Europa jest integralną częścią ekosystemu firmy Nuctech. Większość sprzętu produkowana jest właśnie tutaj w Kobyłce pod Warszawą, przy silnym wsparciu centrum badawczo-rozwojowego w Rotterdamie. Firma nie tylko tworzy miejsca pracy dla lokalnych pracowników i dostawców, ale zapewnia także szybki rozwój i niższe koszty produkcji.

Aby kontrola osób, towarów, pojazdów i mienia była skuteczna wymaga to zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Nasze doskonałe relacje i silne związki z badaczami oraz wynalazcami, w tym z uniwersytetami w Holandii i innymi uznanymi ośrodkami w całej Europie, dostarczają najnowocześniejszych rozwiązań i napędzają innowacje cyfrowe na europejskim rynku kontroli bezpieczeństwa.

Nuctech_1.jpg

System wykrywania materiałów wybuchowych na europejskim lotnisku Fot: Nuctech

Efektem obecnej pandemii koronawirusa będzie przekierowanie uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo. W tych sprawach nie ma kompromisów. Przestępczość i terroryzm pozostają głównymi międzynarodowymi zagrożeniami. W przeciwieństwie do COVID-19, nie znikną same. Takie zagrożenia można wyeliminować jedynie poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i stworzenie bezpieczniejszego świata w ramach międzynarodowego partnerstwa. 

Dzięki skanerom firmy Nuctech udało się ostatnio zapobiec przemytowi poważnych ilości narkotyków w Bułgarii, Grecji i Turcji. Zajęto tony marihuany o wartości około 25 mln USD. Również na lotniskach technologia prześwietlania bagaży dostarcza niezwykle dokładną metodę obrazowania, zapewniającą najwyższe bezpieczeństwo pasażerom i na samym lotnisku. Na przykład, dzięki zastosowaniu urządzeń rentgenowskich Nuctech na jednym z europejskich lotnisk osiągnięto 25 proc. wzrost przepustowości lotniska w zakresie obsługi bagażu. Pozwoliło to na zdecydowanie bardziej efektywne radzenie sobie z rosnącym ruchem pasażerskim.

Oprócz wysokiej funkcjonalności i dużej wydajności urządzeń Nuctech, w centrum strategii produktowej firma stawia na bezpieczeństwo danych. Działa na europejskim rynku bezpieczeństwa od 17 lat. W tym czasie ani jeden klient nie zgłosił nigdy problemu związanego z danymi. 

Sprzęt Nuctech posiada zabezpieczenia przed nielegalnym gromadzeniem danych oraz przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa.

To nie jest zwykły przypadek: już na etapie projektowania Nuctech dba o to, aby urządzenia były zabezpieczone przed nielegalnym gromadzeniem danych i naruszaniem bezpieczeństwa. Dane generowane przez produkty Nuctech podczas ich użytkowania należą wyłącznie do ich klientów – firma nie ma do nich żadnego dostępu. Każde ewentualne naruszenie spowoduje zaalarmowanie systemu i zostanie natychmiast zgłoszone klientowi w celu przeprowadzenia dochodzenia. 

Ochrona danych jest dodatkowo sprawdzana poprzez kontrole ze strony władz państwowych oraz niezależnych organów zewnętrznych, zanim sprzęt Nuctech zostanie w ogóle wprowadzony do użytku. Przekaz firmy jest prosty: "Nasza technologia, twoje dane."

Nuctech_2.jpg

Zakład produkcyjny Nuctech pod Warszawą, Polska Fot: Nuctech

Kwestia bezpieczeństwa jest traktowana bardzo poważnie: pełne przestrzeganie ochrony danych w Europie i na świecie jest integralną częścią polityki korporacyjnej Nuctech. Długoletnia współpraca z klientami jest najlepszym dowodem ich zaufania.

Patrząc w przyszłość, postęp technologiczny i rosnąca łączność utorują drogę do szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz sprawią, że kontrole bezpieczeństwa i inspekcje będą bezpieczniejsze i bardziej bezkontaktowe.

„Nasza technologia, twoje dane”

Algorytmy sztucznej inteligencji pomogą urzędnikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo – operatorom lotnisk i portów, organom celnym, przedstawicielom rządu – w skutecznym analizowaniu dużych ilości danych i zapewnieniu dokładniejszej oceny ryzyka, a także osiągnięciu wyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu zrealizowana zostanie wizja bezkontaktowych punktów kontroli bezpieczeństwa, które ponownie uruchomią przepływ towarów i osób – wszystko to przy jednoczesnym zminimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia, wzmocnieniu zaufania i zwiększeniu bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebny jest przejrzysty i partnerski dialog bez uprzedzeń, aby zapewnić udaną transformację cyfrową w kluczowych obszarach, takich jak SI, ochrona danych i bezpieczeństwo publiczne. 

W po-pandemicznej przyszłości, "nowa normalność" powinna rozpocząć się od wzmożonej współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia skorelowanych działań w odpowiedzi na zagrożenia oraz w celu przyspieszenia postępu technologicznego i wspierania wymiany wiedzy. Nuctech jest chętny do współpracy z europejskimi partnerami i klientami w celu urzeczywistnienia tej przyszłości.

O firmie Nuctech: Nuctech Company Limited jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i kontroli. Z chińskim pochodzeniem i silną obecnością w Europie, dostarcza zaawansowane technologie w branży kontroli bezpieczeństwa swoim klientom w 160 krajach i regionach świata.

Autor: Robert Bos

Zastępca Dyrektora Generalnego Nuctech Nederlanden 

Pin It

 

bg
pi