NODEX logo rozwiniecie

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex informuje, że na okres pandemii covid 19, zostało zaplanowane szkolenie z zakresu SSP, automatyki pożarowej i wstępu do opracowania scenariuszy pożarowych. Szkolenie będzie prowadzone w trybie on-line.

Tematyka szkolenia jest przeznaczona dla projektantów, instalatorów i serwisantów a także dla użytkowników, administratorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. Szczególny nacisk w szkoleniach kładziony jest na bezpieczeństwo infrastruktury przemysłowej.

Kurs szkoleniowy pomoże personelowi odpowiedzialnemu ocenić poziom zabezpieczenia własnych obiektów, zawartości projektów a także zorientować się w najnowszych rozwiązaniach z dziedziny automatyki pożarowej. W prowadzeniu kursu oprócz wykładowców Nodexu udział biorą specjaliści z wiodących firm będącymi Partnerami Technologicznymi Instytutu, firmy te w praktyce realizują projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uczestnictwo w kursie pozwala także uczestnikom ocenić skuteczność wdrożonych rozwiązań zabezpieczeń p.poż. i nabyć wiedzę dotyczącą zagadnień związanych    ze scenariuszem pożarowym.

Kurs jest podzielony na sesje, uczestnictwo w nich pozwala na odświeżenie wiedzy w danej tematyce.

Terminy kursu będą zamieszczone niebawem.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

Zarząd IBP Nodex

Sesje szkoleniowe Kursu Projektantów i Administratorów systemów sygnalizacji pożarowej oraz automatyki pożarowej on-line IBP NODEX na rok szkoleniowy 2020 -2021

Nr sesji

Tematyka

Wykładowcy

Czas trwania [min]

1

1.  Omówienie aktualnych aktów prawnych związanych z wymaganiami w zakresie automatyki pożarowej

2.  Scenariusz pożarowy

a.        Podstawy prawne

b.Zawartość scenariusza pożarowego

c.        Organizacja alarmowania i rodzaje central sygnalizacji pożarowej CSP

3. Weryfikacja skuteczności wykrywania pożaru przez system sygnalizacji pożarowej

a.        Omówienie testów pożarowych

b.        Procedury wykonywania testów pożarowych

c.        Metodyka wykonywania pomiarów w trakcie testów

d.        Wnioski i analiza dotyczące przeprowadzonych testów

e.        Czujki płomienia pokaz działania, omówienie realizacji zabezpieczeń przemysłowych przykłady rozwiązań

4.  Napędy klap oddymiających i przeciwpożarowych – identyfikacja cyfrowa

Janusz Sawicki

Janusz Sawicki

Janusz Sawicki

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

PT JP&S

PT Belimo

45

15

45

45

30

10

10

10

60

60

2

5. Sterowanie urządzeniami automatyki pożarowej

a.        Urządzenia we-wy , zastosowanie, zasady rozmieszczania

b.        Koincydencje detekcyjne

c.        Urządzenia automatyki pożarowej – wstęp

d.        Sterowanie urządzeniami gaszącymi

e.        Rodzaje systemów gaśniczych systemów zasysających

f.         Systemy oddymiania

g.        Urządzenia Monitoringu pożarowego – aerozolowe systemy gaśnicze

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Janusz Sawicki

Janusz Sawicki

PT Siemens

PT Rewa

PT Stekop

45

45

45

45

60

60

60

3

6.        Dobór i zasady montażu i działania systemów zasysających oraz czujek ciepła liniowych integrujących

7.        Właściwości   czujek pożarowych

a.        Czujka punktowa optyczna dymu

b.        Czujka liniowa dymu, na światło przechodzące

c.        Czujka dymu zasysająca

d.        Czujka ciepła

e.        Czujka płomieni

f.         Czujka dymy jonizacyjna

g.        Eliminacja fałszywych alarmów . Multidetektory. w tym zawierające detektory gazów.

8.        Metodyki projektowania, doboru i rozmieszczenia czujek pożarowych i ROP. W oparciu o omówienie SITP WP-02 2010, CEN TS54-14:2018, BS5839, NFPA72

a.        Strop płaski

b.        Stratyfikacja. Pomieszczenia bardzo wysokie

PTQ7

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

60

30

30

30

30

45

10

60

60

15

4

9.        Metodyki projektowania doboru i rozmieszczenia czujek pożarowych i ROP. W oparciu o omówienie SITP WP-02 2010, CEN TS54-14:2018, BS5839, NFPA72

a.        Wykształcenia na stropie

b.        Wpływ wentylacji na czułość systemu sygnalizacji pożarowej

c.        Strop perforowany

d.        Strop pochylony

e.        Przestrzenie między stropowe

f.         Podesty

g.        Klatka schodowa

h.        Korytarz

i.         Rozmieszczenie ROP

j.         Magazyny wysokiego składowania

k.        Serwerownie

l.         Biuro

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

45

45

15

30

45

15

10

10

10

45

45

10

5

10.                Odbiory instalacji sygnalizacji pożarowej

11.                Metodyka rozmieszczenia sygnalizatorów pożarowych optycznych i akustycznych

12.                Sposoby ograniczania skutków uszkodzeń w instalacji sygnalizacji pożarowej

a.        Linie otwarte

b.        Linie pętlowe

c.        Linie sterujące

d.        Linie głośnikowe

e.        Linie sygnałowe sterujące sygnalizatorami pożarowymi

f.         Izolatory zwarć

g.        Ilości elementów liniowych

13.                Zasilanie w energię elektryczną w systemach automatyki pożarowej. Dobór rodzajów przewodów stosowanych w różnych obwodach systemów automatyki pożarowej. Zespoły kablowe.

14.     Systemy sygnalizacji pożarowej. Detekcja dymu   za pomocą kamer wizyjnych

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Janusz Sawicki

Volta

30

45

45

90

60

 PT- Partner Technologiczny

Sesja jest zbiorem tematów omawianych jednego dnia. Kolejność w tabeli nie jest kolejnością wykładów.

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych sesji.

Materiały z wykładów będą udostępniane za pomocą linku do zasobów zapisanych w formie PDF.

Słuchacze zobowiązują się do nierejestrowania prowadzonych wykładów przy pomocy jakichkolwiek komputerowych systemów zapisujących.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat kwalifikacyjny projektanta jest uczestnictwo we wszystkich pięciu sesjach.

Koszt jednej sesji wynosi 300 zł + VAT.

Egzamin jest bezpłatny.

Egzamin jest przeprowadzany on-line w terminie wcześniej uzgodnionym z IBPNODEX.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu na terenie i w terminie wcześniej uzgodnionym z IBP NODEX, pod warunkiem spełnienia (obustronnie ) warunków sanitarno-epidemiologicznych. Ze swej strony gwarantujemy na czas egzaminu: odpowiedni dystans, środki dezynfekujące, zabezpieczenie maseczką.

Pracownicy Partnerów Technologicznych oraz te osoby , które są przez PT skierowane w ramach voucherów uczestniczą w kursie bezpłatnie.

Pin It

 

bg
pi