warsztaty baner

Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Techniczne

Bezpieczeństwo obiektów w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy

Masowy zabójca – Urządzenia wybuchowe – Sytuacja zakładnicza

Dobre praktyki i rekomendacje

Czas i miejsce:                                                                                   

 • Platforma Zoom, 17.12.2020 godz. 9.00 – 15.00

Organizatorzy:                                                                                   

 • Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI Apeiron
 • Safety Project

Współorganizatorzy: 

 • Uniwersytet Opolski – Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Uniwersytet Wrocławski – Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
 • Szkoła Policji w Katowicach
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
 • Polska Izba Ochrony
 • Naukowe Koło Działań Antyterrorystycznych i Kontrterrorystycznych (WSBPI Apeiron)
 • Akademickie Koło Naukowe Security&Society (Uniwersytet Wrocławski)
 • Carrier Fire & Security

Udział ekspercki:

 • Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Patronat medialny:                                        

 • Wydawnictwo Difin
 • Portal ludzi akcji Special OPS
 • Magazyn Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu
 • Portal branży ochrony a&s

Zabezpieczenie techniczne Warsztatów:

 • Carrier Fire & Security

Partnerzy techniczni:

 • Herz New Technologies

Opis warsztatów:

 1. Warsztaty skierowane są do:
  1. osób zarządzających bezpieczeństwem i wykonujących zadania związane
   z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej;
  2. naukowców oraz studentów profili związanych z bezpieczeństwem;
  3. uczniów szkół średnich o profilach mundurowych;
  4. wszystkich osób zainteresowanych poprawą swojego bezpieczeństwa.
 2. Warsztaty prowadzone będą w interaktywnej formie prezentacji z przewagą omawiania elementów praktycznych.
 3. Udział w warsztatach jest bezpłatny i odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej Zoom.
 4. Formularz rejestracji na warsztaty znajduje się pod adresem: https://www.safetyproject.pl/warsztaty/. Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności, znajdujących się na stronie internetowej Organizatora.
 5. Obrady warsztatowe będą rejestrowane i zostaną zamieszczone w widoku publicznym na platformie YouTube – Project Safe-TY.
 6. Warsztaty będą prowadzone w kilku podstawowych obszarach tematycznych:
  1. natura i specyfika zamachów o różnym podłożu działania sprawców;
  2. techniki i metody przeprowadzania zamachów;
  3. reagowanie na zamachy;
  4. procedury bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia;
  5. przygotowanie obiektu na zamach;
  6. ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja w obiektach;
  7. ochrona fizyczna w reagowaniu na zamachy;
  8. wykorzystanie systemów zabezpieczeń technicznych w reagowaniu
   i zapobieganiu zamachom.

Komitet Organizacyjny Warsztatów:

 • mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – tel.: 531419151, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Marcin Kożuszek – tel.: 790426668, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Izabela Sazońska – WSBPI Apeiron
 • Nikola Lalek – Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

 • tel.: 531419151 (Sekretariat Kongresu), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW

17.12.2020

Godzina

Temat

Prowadzący

9.00-9.10

Powitanie uczestników

Informacje organizacyjne

Rektor WSBPI Apeiron

Kierownik Zakładu SGD UWr

Dziekan Dolnośląskiego Wydziału WSBPI Apeiron

9.10-9.25

Przyjęcie informacji o zagrożeniu

Obowiązki zarządzającego – ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project

9.25-9.50

Natura i zagrożenie ze strony urządzeń wybuchowych. Postępowanie
w przypadku znalezienia niewypałów lub niewybuchów

kpt. Tomasz Kutrowski
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych we Wrocławiu

9.50-10.10

Reagowanie na zamachy z użyciem materiału wybuchowego

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
Safety Project

10.10-10.25

Rola zintegrowanych systemów bezpieczeństwa w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i zamachom

Jarosław Gibas
Carrier Fire & Security

10.25-10.40

Systemy antydronowe koniecznym uzupełnieniem obecnych systemów bezpieczeństwa

Zygmunt Rafał Trzaskowski
Hertz New Technologies

10.40-11.00

Reagowanie na zamachy masowego zabójcy i zachowanie się
w sytuacji zakładniczej

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
Safety Project

11.00-11.20

Reagowanie na zamachy – procedura 4U

ppłk Artur Sybicki
CPT ABW

11.20-11.45

Model współpracy między publicznym i prywatnym sektorem bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania zamachom

Marcin Pyclik

Polska Izba Ochrony

11.45-12.00

Reagowanie na zagrożenie ze strony podejrzanych przesyłek

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
Safety Project

12.00-12.15

Przygotowanie obiektu do reagowania na zamachy
dobre praktyki i rekomendacje

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
Safety Project

12.15-12.30

Funkcje zintegrowanych systemów bezpieczeństwa wspomagające zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zamachom

Jarosław Gibas
Carrier Fire & Security

12.30-13.00

Zachowanie się w sytuacji prowadzenia działań kontrterrorystycznych.

Udzielanie pomocy w zamachach z użyciem broni i materiału wybuchowego

Debata ekspercka

ekspert
SPKP Opole

dr Bartosz Maziarz - Uniwersytet Opolski

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

13.00-13.20

Udzielanie pomocy w zamachach
z użyciem broni i materiału wybuchowego – wybrane techniki

Marek Pilewski

Ekspert

13.20-13.30

Edukacja antyterrorystyczna – dobre praktyki i rekomendacje

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
Safety Project

13.30-14.50

Reagowanie na zamachy –
dobre praktyki i rekomendacje

Debata ekspercka

Moderator:

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project

Eksperci:

prof. Kuba Jałoszyński - WSPol Szczytno

ppłk Artur Skibicki - CPT ABW

ekspert SPKP Opole

Krzysztof Łęcki – Polska Izba Ochrony

ekspert - Szkoła Policji w Katowicach

kpt. Tomasz Kutrowski
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych we Wrocławiu
Jarosław Gibas - Carrier Fire & Security

14.50-15.00

Zakończenie warsztatów

Dziekan Dolnośląskiego Wydziału WSBPI Apeiron

Pin It

 

bg
pi