Robert Kośla

Mamy przyjemność przedstawić Państwu sylwetkę gościa honorowego Konferencji Naukowej Securitech & Defense 2020 – który dzięki swojej uprzejmości obiecał przekazać uczestnikom konferencji kilka słów na temat m.in. wdrożonych oraz nowych projektów w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

ppłk rez. mgr inż. Robert Kośla - aktualnie Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dla Państwa wiadomości Departament Cyberbezpieczeństwa obecnie realizuje zadania w zakresie:

1) funkcjonowania i rozwoju Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa;

2) zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Rządu do spraw

     Cyberbezpieczeństwa i Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa;

3) koordynacji realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

4) opracowania i aktualizacji Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa;

5) przygotowania i prowadzenia programów edukacyjnych, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania

     wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa;

6) nadzoru nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania;

7) budowy i rozwoju Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;

8) prowadzenia spraw związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową

   – Państwowym Instytutem Badawczym.

Nasz gość honorowy jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, ukończył Wydział Cybernetyki na kierunku systemy informatyczne ze specjalizacją: systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Przeszedł do rezerwy w ABW, skąd był oddelegowany do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w MSWiA. Pełnił funkcję dyrektora sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności na region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft Europe. Odpowiadał za sektor bezpieczeństwa
w ponad 30 krajach, pracując w Monachium. Po ukończeniu studiów od 1994 r. pracował w UOP – najpierw w Wydziale Badań Rozwoju i Wdrożeń Biura Szyfrów, później w Wydziale Badań i Rozwoju Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki. W latach 1998-2002 był zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a w latach 2002-2006 zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (DBTI) ABW. Kierował pionem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, nadzorując m.in. prace Laboratorium Ochrony Kryptograficznej, Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej i Laboratorium Ochrony Fizycznej DBTI ABW. Od 1998 r. bierze udział
w pracach Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO, a następnie NATO Information Assurance Sub-Committee (SC/4) a od 2004 r. w pracach Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Rady Unii Europejskiej. Był współautorem koncepcji budowy środków ochrony informacji niejawnych oraz krajowego schematu badań i certyfikacji tych środków (m.in.
z wykorzystaniem kryteriów ITSEC, Common Criteria oraz kryteriów krajowych). Uczestniczył również w projekcie ustawy o podpisie elektronicznym. Był również współautorem dyrektyw i zaleceń technicznych opracowanych przez grupy robocze Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO. W latach 2006-2008 zastępca dyrektora ds. systemów SIS i VIS Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA, gdzie pełnił funkcję krajowego lidera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS1+, SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS).

Pin It

 

bg
pi