FIPR 2020 BANER TAG CLOUD

Systemy sztucznej inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence), stają się coraz powszechniejsze w wielu różnych gałęziach przemysłu. Jednym z sektorów, w których wykorzystuje się potencjał sztucznej inteligencji, jest energetyka.

Zgodnie z definicją podaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) system sztucznej inteligencji to „system oparty na koncepcji maszyny, która może wpływać na środowisko, formułując zalecenia, przewidywania lub decyzje dotyczące zadanego zestawu celów. Czyni to wykorzystując dane wejściowe, dane maszynowe lub ludzkie do postrzegania rzeczywistych lub wirtualnych środowisk, streszczania takiego postrzegania w modele ręcznie lub automatycznie oraz wykorzystywania interpretacji modeli do formułowania opcji wyników”.

W raporcie „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” określono priorytetowe sektory, dla których przewiduje się największe korzyści z wdrażania sztucznej inteligencji. Do sektorów tych należą przede wszystkim przemysł, medycyna, transport, logistyka oraz energetyka. W dalszej kolejności wymieniono administrację państwową, marketing, handel, budownictwo i cyberbezpieczeństwo. Zgodnie z raportem, korzyści z wdrażania sztucznej inteligencji w przypadku priorytetowych sektorów gospodarki, mogą wynieść około 1,47% PKB, natomiast w przypadku pozostałych sektorów dodatkowo około 1,18% PKB.

Jednym z przedsiębiorstw branży energetycznej, wykorzystującym sztuczną inteligencję w licznych projektach rozwojowych, jest TAURON Polska Energia. TAURON był pierwszą spółka energetyczną w Polsce, która wdrożyła tzw. system Wirtualnego Agenta, wspierający proces przyjmowania i rejestracji zgłoszeń dotyczących awarii sieci energetycznej. System ten umożliwił znaczne zwiększenie efektywności podczas przyjmowania i rejestrowania zgłoszeń telefonicznych. Jednym z ostatnich przedsięwzięć spółki TAURON było rozpoczęcie prac nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, z uwzględnieniem nagłych zmian pogody. Opracowywany system ma umożliwić prognozowanie produkcji energii w zakresie od 2 do 6 godzin. Zgodnie z założeniami projektu, dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy oraz zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych, system umożliwi zwiększenie zdolności reagowania na nagłe zmiany pogody, a tym samym minimalizowanie skutków wahań produkcji energii.

Narzędzia sztucznej inteligencji są wykorzystywane również przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. Przykładem może być oferowany przez PGE system Lerta Energy Intelligence. Jest on przeznaczony główne dla firm zarządzających budynkami przemysłowymi, biurowymi, hotelowymi, szpitalnymi oraz handlowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów, system ten umożliwia przewidywanie i optymalizowanie zużycia energii elektrycznej.

Aktualne trendy, problemy i wyzwania związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w energetyce będą jednym z tematów V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, organizowanej na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 października 2020 r. Program konferencji będzie obejmował m.in. tematykę związaną z odnawialnymi źródłami energii, nowymi technologiami w sektorze energii oraz transformacjami społecznymi i innowacyjnością sektora energii.

Głównymi Partnerami Konferencji są: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz PKN Orlen S.A.

Srebrnymi Partnerami zostały: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN.

Brązowymi Partnerami są: Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE SECURITY.

Do Patronów Medialnych należą: Polska Agencja Prasowa Biznes, Interia, TVP Info, TVP3 Rzeszów, Biomasa, BiznesAlert.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), Cng-Lng.pl, Energetyka24, Energetyka, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Politechniki, GospodarkaPodkarpacka.pl, Mój Rzeszów, Napędy i Sterowanie, Nowa Energia, Nowiny24, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Smart-Grids.pl, The Warsaw Institute Review, Trendywenergetyce.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, WysokieNapiecie.pl, Grupa medialna Info, RzeszównaŻywo.pl, Radio Centrum, Miesięcznik Instal, green-news.pl, Euractiv.pl, Biznes i Styl, GlobEnergia, Energia i Recykling, Portal Morski, Ochrona i Bezpieczeństwo, gospodarkamorska.pl.

Konferencja został objęta patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Dyrektora Central Europe Energy Partners, Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej informacji dotyczących V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” można znaleźć na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2020

 

Pin It

 

bg
pi