WWW ORG

Nowy ważny dokument ostatnio opublikowany przez ABW w zakresie środków bezpieczeństwa fizycznego dla podmiotów posiadających Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego:

Formularz oceny środków bezpieczeństwa fizycznego przy posiadaniu Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.

4 lipca 2012 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych z dnia 29 maja 2012 roku. W rozporządzeniu czytamy, m.in., że „…w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia określa się poziom zagrożeń, opracowuje dokumenty, (…) dostosowuje się kombinację środków bezpieczeństwa fizycznego oraz organizację stref ochronnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.„

Wielu kierowników jednostek organizacyjnych na przełomie maja i czerwca 2015 roku dostało stworzony przez ABW „Formularz oceny środków bezpieczeństwa fizycznego” z zapytaniem czy firma wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa fizycznego, o których mowa w rozporządzeniu.
Po wypełnieniu należało w/w formularz odesłać. Podobny formularz należało wypełnić przy tworzeniu nowego pomieszczenia, w którym będą przetwarzane informacje niejawne. Wspomniany formularz liczył 11 stron.

Ostatnio na stronie ABW (https://www.abw.gov.pl/pl/pobierz/ochrona-informacji-nie/530,Ochrona-informacji-niejawnych.html) pojawił się nowy „Formularz oceny środków bezpieczeństwa fizycznego” liczący 13 stron. Różni się on znacząco pod poprzedniego. Poza punktacją pojawiło się wiele dodatkowych pytań o np. o podstawę użytkowania powierzchni, na której przedsiębiorca zorganizował strefy ochronne czy tez o umowę z podmiotem, do którego mamy ewakuować materiały niejawne. W wielu miejscach przy podawaniu odpowiedzi jesteśmy zobowiązani o wskazanie, na której stronie informacja ta znajduje się w planie ochrony informacji niejawnych.

Podsumowując: mamy nowy formularz, który należy wypełnić zgodnie z posiadanymi dokumentami, certyfikatami, umowami, oświadczeniami, tabliczkami znamionowymi czy planem ochrony informacji niejawnych. To ważne, jeśli organizacja chce zachowywać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Piotr Słupczyński

Pin It

 

bg
pi