Rynia 3

W dniach 9 - 10 października 2019 r. w AMW Rynia koło Warszawy uczestniczyłem w IX Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Wydarzenie to zostało oficjalnie wpisane do Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Początkiem debat prowadzonych podczas pierwszego dnia Konferencji były - Zagrożenia ze strony korporacji i globalizacji.

Rynia 5 JPG

Wyzwania oraz uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa przedstawił prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, ekspert sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej. Następnie dr Janusz Onyszkiewicz, były dwukrotny minister obrony narodowej i europoseł zaproponował rozważania dotyczące wkładu i dorobku wspólnego bezpieczeństwa w XX rocznicę przystąpienia do NATO. Przedstawił też zagrożenia wynikające z art. 5 Traktatu północnoatlantyckiego.

Później podjęto rozważania dot. - Dylematów związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.

Temat ten przedstawił zebranym Ilan Mizrahi, funkcjonariusz Mossadu, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Premiera Izraela, który w ramach Krajowej Rady Bezpieczeństwa był min. odpowiedzialny za infrastrukturę krytyczną. W zakresie projektów godnych uwagi bardzo interesującą prezentację przedstawił prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR. Zapoznał zebranych
z wynikami konkursów na projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością w latach 2011-2019 r.

Podejmując temat strategii i roli sił specjalnych

prof. dr hab. Bogusław Pacek, były doradca MON, Rektor AON w swoim wystąpieniu pt. "Zmiany w koncepcjach bezpieczeństwa Polski po II wojnie światowej" przedstawił zagadnienia wskazujące na konieczność realizacji przez państwo własnej strategii narodowej. Natomiast gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński, były szef Urzędu Ochrony Państwa i były dyrektor polskiego wywiadu cywilnego, przedstawił kulisy działania wywiadu oraz zagrożenia dla Polski. Gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński, były zastępca szefa ABW skupił się zaś na dobrze sobie znanej roli oficera kontrwywiadu, który nie powinien ulegać władzy, lecz myśleć samodzielnie i działać wyprzedzająco.

Doświadczenia i dorobek polskich misji pokojowych ONZ na rzecz bezpieczeństwa narodowego przedstawił gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Wożniak, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów.

Krajowy plan zarządzania kryzysowego w zakresie dostosowania do aktualnych zagrożeń przedstawił w bardzo ciekawy i interesujący sposób płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

Wyniki analizy Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej pod kontem doświadczeń, uwag i zaleceń na przyszłość zaprezentował zebranym prof. nadzw. dr hab. Aleksander Skrabacz ekspert ochrony ludności, mienia i obiektów, obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa społecznego.

Dariusz Deptała inspektor Policji w stanie spoczynku, były doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie MSW w bardzo ciekawy, oceny i prowokacyjny sposób, wzbudzając duże zainteresowanie słuchaczy, przedstawił temat dot. Zarządzania bezpieczeństwem obiektów – ich ochrony w okresie wojny oraz obszarów, obiektów, urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Temat uwierzytelnienia dla Cyberbezpieczeństwa w aspekcie innowacyjności, techniki i technologii oraz prawa zaprezentował dr inż. Janusz Jabłoński m.in. członek Rady do spraw cyfryzacji kadencji 2016-2018.

Prof. dr inż. Artur Kozłowski Dyrektor Instytutu Technik Inowacyjnych EMAG – Sieć Badawcza Łukasiewicz opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach wspierających bezpieczeństwo narodowe.

W wieczornej, cieszącej się wielkim zainteresowaniem uczestników Konferencji debacie, eksperci dyskutowali nt. Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków – wyzwania i zagrożenia na dziś i najbliższe lata. Rozmowy prowadzone były pod kierownictwem moderatora dr. Krzysztofa Janika byłego ministra SW. W debacie udział wzięli: Janusz Piechociński, Janusz Onyszkiewicz, Michał Kleiber, Tadeusz Donocik, gen. bryg. Gromosław Czempiński.

Pierwszy dzień Konferencji skomentował i podsumował Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP. Omówił między innymi zagrożenia i nowe wyzwania, wskazując m.in. na najnowsze technologie, nieunikniony skok technologiczny, migrację, ekonomię i nierówności społeczne a także sytuację geostrategiczną na świecie.

Wieczorem miała miejsce uroczysta Gala rozdania nagród w ramach IX Edycji Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Drugi dzień Konferencji prowadzony przez moderatora prof. nadzw. dr hab. Sławomira Zalewskiego Wiceprezesa European Association for Security (Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie) dotyczył: Wdrażania RODO – dr Arwid Medenis – współtwórca ustawy o ochronie danych osobowych. Ochrony danych osobowych i prywatności – doktorantka Barbara Dąbrowska autorka wielu publikacji dot. compliance, zarządzania zasobami ludzkimi, podatków, bezpieczeństwa. Stanu wdrażania ochrony danych osobowych w RP – Andrzej Lewiński m.in. Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, były zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Praktycznego zabezpieczenia pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji – Andrzej Góralski i Adam Niemczyk członkowie Zarządu Agates sp. z o.o. Wsparcia cyfrowego operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych – Elke Schonemann z firmy ELO Digital Office Sp. z o.o.

Następnie Robert Kośla ppłk mgr inż. – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, były dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności na region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft Europe, w bardzo przystępny sposób, często odwołując się do przykładów konkretnych działań lub zamierzeń, przedstawił informacje na temat wdrożenia, funkcjonowania oraz pozycji w systemie bezpieczeństwa narodowego Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Sesje tematyczną na temat Cyberzagrożeń bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli poprowadziła dr Tamara Rud – Prezes Polsko Izraelskiego Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski.
W debacie uczestniczyli: Robert Kośla, Barbara Dąbrowska, Elke Schonemann, prof. dr hab. Inż. Artur Kozłowski, dr Arwid Mednis, dr inż. Janusz Jabłoński. Wymienieni dyskutowali na tak ważne tematy jak: wojna w cyberprzestrzeni, rozwój Internetu, cała prawda o Pegasusie, zagrożeń ograniczenia naszych praw i uprawnień w dostępie do informacji, ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, cyberzagrożeniach i wyzwaniach dla bezpieczeństwa narodowego, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pierwszych doświadczeń operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, obowiązkach i zadaniach osób odpowiedzialnych w organizacji za cyberbezpieczeństwo.

W końcowej części Konferencji insp. Dariusz Deptała przedstawił swoje doświadczenia i uwagi do procesu Sporządzenia planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW. Barbara Dąbrowska zaprezentowała Analizę zagrożeń, szacowanie i zarządzanie ryzykiem - znaczenie ciągłości działania. Natomiast Magdalena Szumiło - Kulczycka pełnomocnik systemu Zarządzania Jakością i Audytor Wewnętrzny omówiła temat Terroryzmu żywnościowego – realne zagrożenia bezpieczeństwa czy realne zagrożenia.

Podsumowując relację IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego była bardzo dobrze przygotowanym, ciekawym i interesującym wydarzeniem, prelegenci i uczestnicy debat tematycznych, prezentowali bardzo wysoki poziom zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Nie był to czas stracony, a rozmowy z osobami ze środowiska zajmującego się bezpieczeństwem, którym leży na sercu bezpieczeństwo narodowe, były bardzo cenne. Mam nadzieję, że niektóre dialogi z ekspertami, zaowocują interesującymi artykułami które ukażą się już niedługo w naszym tytule. Kilka materiałów już zostało zamówionych.

Robert Mościcki

Redaktor Naczelny

Pin It

 

bg
pi