KBN1

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek“

Cyprian Kamil Norwid

 

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ serdecznie zapraszam na IX Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

- zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,

- operatorów usług kluczowych,

- dostawców usług cyfrowych,

- podlegających obowiązkowej ochronie,

- szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,

- o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszam pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów/kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 Za organizatorów

płk Tadeusz Koczkowski

 

Cele konferencji

 1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
 2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.
 5. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 6. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 7. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 8. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 

Tematyka konferencji

 1. Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.
 2. Penetracje wywiadowcze i konkurencji zagranicznej gospodarki narodowej.
 3. Parasol kontrwywiadowczy bezpieczeństwa narodo
 4. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
 5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 8. Wojna w cyberprzestrzeni to mit, czy rzeczywistość?
 9. Znane i spodziewane cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.
 10. Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.
 11. Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – pierwsze doświadczenia.
 12. Zadania i obowiązki wyznaczonych osób odpowiedzialnych w organizacji za cyberbepiczeństwo.
 13. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.
 14. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 15. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 16. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
 17. Roczne doświadczenia wdrażania RODO.
 18. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
 19. Sesja tematyczna „Cyberzagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
 20. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.
Pin It