20190225 Konkurs WAT

W Instytucie Systemów Elektronicznych (ISE) Wydziału Elektroniki WAT w dn. 19.02.2019 roku odbyła się czwarta edycja seminarium dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. W tym dniu o godz. 9.00 organizowany był także konkurs o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa dla studentów Wydziału Elektroniki specjalności Inżynieria Systemów bezpieczeństwa. W seminarium oraz konkursie brały udział firmy z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Zwycięzcą konkursu został inż. Adrian Błażejczyk, student II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja (specjalność: inżynieria systemów bezpieczeństwa). Tytuł pierwszego wicemistrza wywalczył inż. Jan Majewski, a drugiego inż. Kamil Krzemiński. Wyróżniono także 7 uczestników konkursu.
„Spotkanie studentów z przedstawicielami firm branżowych to doskonała okazja do zapoznania się z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Zależy nam, aby studenci podczas tego wydarzenia mogli wybrać jak najlepsze miejsca pracy, a pracodawcy odnaleźli tu swoich przyszłych pracowników” – powiedział dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski. Witając gości dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr hab. inż. Zbigniew Watral podkreślił, że większość współpracujących z Akademią firm uczestniczy w każdej edycji seminarium. „Spotykamy się już czwarty raz. Cieszy nas to, że liczba firm prezentujących swój dorobek i uczestniczących w seminarium jest coraz większa” – mówił dyrektor.
Seminarium rozpoczęli studenci prezentujący swoją działalność i osiągnięcia w Kole Naukowym Elektroników. Opiekun Koła i jednocześnie zastępca dyrektora ISE dr inż. Michał Wiśnios opowiedział o realizowanych przez studentów projektach oraz sukcesach na licznych targach branżowych. Uczestnicy seminarium zostali również zapoznani z wystawą prac studenckich, zaprojektowanych i wykonanych według autorskich pomysłów studentów WEL
W każdej edycji seminarium biorą udział czołowe firmy branżowe, z którymi Wydział Elektroniki podpisał porozumienia o współpracy. W tegorocznej edycji udział wzięło 10 firm: Bosch, Satel, Pulsar, AAT Holding SA, Polon-Alfa, ICS Polska, Schrack Seconet, MR System, Janex oraz Polska Izba Systemów Alarmowych (PISA). W ramach podziękowania za zaufanie i wieloletnią współpracę firma Satel została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektroniki Medalem za Zasługi dla Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
Przedstawiciele firm zaprezentowali swoje produkty oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Efekty współpracy Wydziału Elektroniki z firmami branżowymi są widoczne. Studenci znajdują zatrudnienie w firmach, które organizują także praktyki specjalistyczne.  Warto również wspomnieć o czterech laboratoriach Wydziału Elektroniki, które zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt przez firmy: AAT Holding, Bosch, Janex International, Polon-Alfa, Pulsar, Satel i Schrack Seconet.
Nasze czasopismo – Ochrona Mienia i Informacji objęło seminarium i konkurs patronatem medialnym.

Pin It

 

bg
pi