20190311 AXIS monitoring jpg

Czy to rządowe konferencje międzynarodowe, jak niedawna konferencja bliskowschodnia, Szczyt klimatyczny, targi przemysłowe jak MSPO w Kielcach, masowe imprezy kulturalne bądź wydarzenia religijne – wszystkie one wymagają odpowiedniej skali oraz infrastruktury zabezpieczeń, także
w zakresie monitoringu wizyjnego. W tym ostatnim obszarze służby mundurowe i porządkowe od lat wspierane są przez Axis Communications.

W kontekście zabezpieczania wydarzeń o wymiarze międzynarodowym specjalnie powołane służby porządkowe, a także oddelegowane zespoły mundurowe, mają do czynienia z obecnością
i przepływem nie tylko dużej liczby anonimowych osób, ale też jednostek i grup o statusie VIP, poczynając od gwiazdy estrady, a na mężach stanu kończąc.

Wraz z rozwojem Internetu i sieciowych rozwiązań dozoru wizyjnego zabezpieczanie strategicznych imprez masowych w czasie rzeczywistym stało się łatwiejsze i efektywniejsze zarówno z perspektywy prywatnych jednostek ochrony i służb porządkowych, jak i policji, straży miejskiej, pożarnej, czy jednostek ratownictwa medycznego. Prace tych służb należy wspierać odpowiednimi systemami obserwacji, rejestracji i reagowania. W tym obszarze niezmiennie liderem pozostaje Axis Communications – producent wysokiej jakości urządzeń i oprogramowania.

Klucz do sukcesu

Każdy podmiot zaangażowany w bezpieczeństwo imprez ma swoją wyznaczoną rolę, a zarazem kompetencje do stosowania określonych narzędzi w danym czasie. Zarówno w przypadku codziennej pracy prewencyjnej, dochodzeniowej, czy związanej z reagowaniem, jak i w ramach obsługi wspomnianych wydarzeń o charakterze incydentalnym lub cyklicznym, istotna jest synchronizacja tejże pracy, w tym sprawna wymiana danych i przepływ informacji. Dlatego też na każdym
z wymienionych pól dozór wizyjny odgrywa kluczową rolę. Uzyskiwanie i dostępność podstawowych informacji o bieżącej sytuacji, równolegle na wielu „scenach”, opiera się właśnie na nim. Badania wśród służb zaangażowanych w bezpieczeństwo imprez, ale i przestrzeni miejskich w ogóle, potwierdzają ponadto, że im bardziej istniejące systemy są ze sobą zintegrowane (monitoring publiczny i prywatny), tym większa skuteczność działania.

Eksperci Axis Communications wyjaśniają, że poza odpowiednią strukturą ról, odpowiedzialności i kompetencji, w zabezpieczaniu imprez kluczowe są trzy czynniki:

  • Solidne, sieciowe urządzenia (kamery, głośniki, czujniki) oraz rozwiązania analityczne: automatycznie wykrywają zagrożenia lub incydenty, takie jak strzały z pistoletu, nieuprawnione przejście, wtargnięcie lub podejrzane pojazdy.
  • Centrum operacyjne: tutaj zbierane i interpretowane są informacje z kamer, a także dane
    z telefonicznych linii interwencyjnych i innych źródeł. Dla przykładu, gdy przychodzi powiadomienie lub wezwanie wygenerowane przez sensor, operatorzy wykorzystują kamery do weryfikacji zdarzenia i śledzenia jego dalszego rozwoju wydarzeń w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy mogą podejmować decyzje dotyczące wymaganych działań i zasobów z mniejszym ryzykiem niepowodzenia, a jednocześnie szybciej angażować środki reagowania bezpośredniego.
  • Synchronizacja, sprawny przepływ i bezpieczeństwo danych: informacje przetwarzane przez centrum operacyjne powinny krążyć odpowiednio zabezpieczone pomiędzy poszczególnymi służbami, zwłaszcza między urządzeniami mobilnymi jednostek w terenie. Ważne informacje, takie jak numery tablic rejestracyjnych, zdjęcia pojazdów lub podejrzanych, a także inne szczegóły powinny w każdej chwili być dostępne dla oficerów, aby wiedzieli kogo i gdzie szukać, zwiększając szanse na skuteczną reakcję. Co równie ważne, dobry przepływ informacji zwiększa również bezpieczeństwo osób reagujących w pierwszej kolejności, także tych udzielających pierwszej pomocy.

Dobre praktyki: Super Bowl

Jedno z największych wydarzeń sportowych, a zarazem medialnych w USA i na świecie – Super Bowl – przyciąga nie tylko dziesiątki tysięcy kibiców, ale też turystów. W 2017 r. miastem-gospodarzem było teksańskie Houston. Z uwagi na fakt, iż centralna część miasta miała z tego tytułu przyjąć niemal milion osób, władze zdecydowały się wykorzystać moment i zmodernizować istniejący system monitoringu. Wszystko po to, aby zagwarantować służbom porządkowym i organom ścigania odpowiednie narzędzia na rzecz bezpieczeństwa obywateli i przyjezdnych. Jednym z wyzwań była mnogość i różnorodność istniejących instalacji, a także ich chaotyczne rozmieszczenie. Kolejnym – natężenie i wzajemne krzyżowanie sieci bezprzewodowych, ograniczające przesyłanie danych między kamerami a głównymi stanowiskami obserwacji w mieście w czasie rzeczywistym - Centrum kryminalnym i Centrum operacji kryzysowych.

Biorąc pod uwagę specyfikę obszarów oraz dużą liczbę wejść z wykrywaczami metali, Houston ostatecznie zdecydowało się na system oparty o jednostki główne AXIS F44, kopułkowe moduły optyczne AXIS F4005-E przy bramach/wejściach, a także kamery sieciowe AXIS typu PTZ,
w szczególności AXIS Q6155-E (zapewniającej funkcje obrotu, pochylenia i zbliżenia, pozwalając na pokrycie dużego obszaru i uzyskanie wielu szczegółów), oraz AXIS Q1942-E PT o szerokim zakresie detekcji termowizyjnej VGA, z kadrowaniem panoramicznym i funkcją pochylania. Sam transfer danych odbywał się z kolei na połączonym strumieniowaniu światłowodowym i bezprzewodowym, opartym na rozwiązaniach Verizon Wireless i Siklu. Dzięki siatce urządzeń sieciowych, odpornych na warunki atmosferyczne i elastycznych w instalacji, a także optymalizacji kanałów transferu danych, finalnie zabezpieczono ogrodzony obszar o powierzchni ponad 70 000 metrów kwadratowych. Gromadząc i synchronizując dane między poszczególnymi jednostkami służb porządkowych i organów ścigania w sposób płynny, zachowano czujność i sprawność działania w razie incydentów.

Opis proponowanych produktów

Kamery sieciowe z serii AXIS Q61 PTZ - kluczową zaletą kopułkowej kamery sieciowej PTZ AXIS Q6155-E jest wykorzystanie zaawansowanej technologii laserowej, umożliwiającej dokładne ustawienie ostrości, nawet w ciemnościach lub oświetleniu punktowym i przy niskim kontraście. Laser w kamerze AXIS Q6155-E sprawia, że jest to najszybciej ustawiająca ostrość kamera PTZ na rynku. Całkowicie bezpieczny promień lasera mierzy odległość pomiędzy kamerą a obiektem w ułamku sekundy. W kamerze zainstalowano również technologię Axis Sharpdome, która wiernie odtwarza scenę z doskonałą jakością obrazu we wszystkich kierunkach — zarówno powyżej, jak i poniżej horyzontu. Technologia Sharpdome korzysta z funkcji Speed Dry, która umożliwia uzyskiwanie ostrego obrazu podczas deszczu oraz skuteczne mycie wysokociśnieniowe w celu usunięcia kropel wody z kopułki. W standardzie kamera Q6155-E jest ponadto wyposażona w technologię Lightfinder, która potrafi „szukać” światła w ciemności, tak aby dostarczyć wysoką jakość kolorowego obrazu o niskim poziomie szumów i wysokiej szczegółowości.

Zaawansowana kamera AXIS Q6155-E jest idealnym wyborem do dozoru miejskiego, monitorowania krytycznej infrastruktury oraz do innych zastosowań, gdzie konieczne jest natychmiastowe ustawianie ostrości przy obserwacji poruszających się obiektów i zmieniających się szybko scen. Za sprawą Sharpdome kamery z tej serii nadają się również idealnie do stosowania w terenie
o niewielkich nierównościach.

Megafon sieciowy AXIS C3003-E - jest łatwym w instalacji głośnikiem zewnętrznym, który umożliwia wyraźny przekaz głosu na dużą odległość w systemach nadzoru wizyjnego. Dzięki niemu operator, który na żywo monitoruje przekaz wideo, może zdalnie zwracać się do innych osób i zapobiegać niepożądanym zachowaniom. W odpowiedzi na zdarzenie alarmowe głośnik może również odtwarzać wcześniej zarejestrowany plik audio — po wywołaniu przez operatora lub automatycznie. AXIS C3003-E jest przystosowany do montażu na zewnątrz: na ścianach, sufitach oraz słupach. Megafon ma wbudowany wzmacniacz i obsługuje zasilanie przez sieć Ethernet (PoE). Podłącza się go bezpośrednio do sieci IP jednym sieciowym kablem komunikacyjno-zasilającym. Funkcja testu (Auto Speaker Test) może przekazywać do systemu zwrotnie dźwięk, sprawdzając w ten sposób, czy głośnik działa. Głośnik jest dostarczany z gotowymi plikami audio, a ponadto umożliwia załadowanie własnych plików.

Megafon sieciowy AXIS C3003-E otrzymał złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich (Securex Poland 2016). Medal ten to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień na polskim rynku - jest ono przyznawane innowacyjnym produktom wysokiej jakości.

Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.axis.com oraz na profilu https://www.facebook.com/AxisCommunicationsPoland

Pin It