20181106 Schrack 0138 B4B9065

PODSUMOWANIE
W dniach 25-26 października 2018 w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się kolejna, VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. W dwudniowym szkoleniu wzięła udział rekordowa liczba uczestników: ponad 580 osób! Organizatorzy zapewnili możliwość udziału w wydarzeniu również tym, którzy nie mogli osobiście pojawić się na miejscu – przez dwa dni była prowadzona transmisja LIVE w Internecie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowano także wiele nowości i udoskonaleń w formule spotkania.
Dwa dni merytorycznych spotkań były doskonałą okazją do zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie systemów i urządzeń stosowanych w obiektach budowlanych oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie ich projektowania, instalacji i eksploatacji. W przyjętej formule analizy konkretnych studiów przypadku zwrócona została szczególna uwaga na współdziałanie urządzeń i systemów podczas normalnej eksploatacji oraz wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, takiego jak alarm pożarowy czy atak terrorystyczny. Podczas analizy poszczególnych przypadków eksperci skoncentrowali się na kluczowych kwestiach ważnych dla inwestora, projektanta i instalatora na całym etapie „życia” projektu. Całość wystąpień była uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku kończyła dyskusja ekspercka. Zespoły specjalistów i ekspertów dokonały analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia, m.in.: obiekcie wielofunkcyjnym (hotel, biura, galeria handlowa, parking), szpitalu czy obiekcie przemysłowym. W drugiej połowie każdego dnia szkolenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach warsztatowych, w których były omawiane bardziej szczegółowo rozwiązania poszczególnych Partnerów zaprezentowane podczas studium przypadków, zajęcia odbywały się w 12 salach równolegle!
Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, systemów interkomowych oraz interkomowo-radiokomunikacyjncyh, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego (DOE), systemów przyzywowych i komunikacji, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, systemów i urządzeń sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.
Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet
Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów
uzależnione jest od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.
Schrack Seconet Polska w imieniu swoim oraz wszystkich tegorocznych Partnerów projektu, składa serdeczne
podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom
merytorycznym i medialnym. Organizatorzy dziękują wszystkim Partnerom projektu za wspólną, wielotygodniową pracę nad
całokształtem szkolenia.
Firma Schrack Seconet Polska zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów
Bezpieczeństwa Pożarowego 2019. Termin zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku.

Pin It