Nie może Cię zabraknąć! Świętuj z nami 15 lecie Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018! Tradycją stało się już, że najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej omawiane są podczas największej konferencji pożarowej w kraju corocznie w lipcu na PGE Narodowym. Wśród wiodących tematów tegorocznej edycji m.in. bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji, dachów i fasad, ale także obiektów zabytkowych, hal i magazynów czy obiektów użyteczności publicznej. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY

 

POZNAJ SZCZEGÓŁY TEGOROCZNEJ EDYCJI:

Tegoroczne ścieżki tematyczne opracowane przez wybitnej klasy branżowe ośrodki naukowe CNBOP-PIB, SGSP, Politechnikę Warszawską i Łódzką, Stowarzyszenia i Instytuty branżowe oraz Ekspertów ochrony przeciwpożarowej będę poruszały tematy z obszaru:

 • TECHNOLOGII BIM W POŻARNICTWIE
 • PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • STRATEGII OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach
 • WENTYLACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA: Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DACHÓW: Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO HAL I MAGAZYNÓW: Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka oraz Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego
 • MONITORINGU I SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU oraz SUG
 • WYMAGAŃ, CERTYFIKACJI I DYREKTYWY CPR DLA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ ŚWIATŁOWODOWYCH W BUDOWNICTWIE: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – Rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe
 • PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ: Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych
 • CERTYFIKACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, SYSTEMÓW WYKRYWANIA POŻARÓW ALARMÓW DOMOWYCH ORAZ GAŚNIC: DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym oraz Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich

 

00

 

RADA PROGRAMOWA KONGRESU:

 • CNBOP PIB Zespół ds. Badań i Rozwoju
 • CNBOP PIB Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśnicznych
 • CNBOP PIB Rada ds. Certyfikacji
 • Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • SGSP Zakład Techniczny Systemów Zabezpieczeń
 • SGSP Zakład Informatyki i Łączności
 • SGSP Wydział Inzynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • Zespół Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
 • Stowarzyszenie Dachów i Fasad DAFA
 • Polska Rada Pelletu
 • Stowarzyszenia Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej I Klimatyzacji
 • Niezależni Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • Ponad 1000 specjalistów w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych i prewencji pożarowej!

 

W programie m.in.:

 • Specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów
 • Strefa praktyka – warsztaty techniczne
 • Bierne i czynne systemy ochrony przeciwpożarowej
 • Pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i Jednostek Straży Pożarnych
 • Symulacje zdarzeń i ewakuacji, pokazy ratownictwa medycznego
 • Wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne
 • Wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

WARSZTATY POŻAROWE przygotowane przez:

POLON-ALFA: „Jak (NIE)projektować systemów sygnalizacji pożarowej?”

BOSCH: "Oszczędzaj Twój czas stawiając na nowe technologie - Internet rzeczy i inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa”  - Jeśli zajmujesz się projektowaniem lub uruchomieniami i serwisem SSP i chciałbyś poznać najnowsze narzędzia wspomagające pracę, ten blok skierowany jest właśnie dla Ciebie. Na zasadzie studium przypadku, przedstawiony zostanie nowy program do konfiguracji i obliczeń systemów sygnalizacji pożaru firmy Bosch, arkusz do projektowania systemów wideo detekcji pożaru oraz układów czujek zasysających. W drugiej części warsztatu, na konkretnych przypadkach przedstawione zostaną usługi zdalnej łączności, alarmowania i konserwacji Bosch"

SGSP: "Aamks - nowoczesne narzędzie komputerowe do ilościowej analizy ryzyka pożarowego"

Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, zaplanowano szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych w praktyce.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2018 i SECURITY|EXPO 2018 oraz bogaty program wystąpień merytorycznych, technicznych, przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów a także szereg pokazów i testów systemów.

Do udziału w kongresie w szczególności zapraszamy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i projektantów, projektantów instalacji niskoprądowych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków, instalatorów jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytutów naukowych i badawczych, administrację państwową samorzadową i wojewódzką oraz miejskie i gminne samorządy lokalne.

Więcej informacji na http://www.fire-expo.pl

 

fb 800

 

 

Pin It

 

bg
pi