750 200 1


Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych, Naukową Fundacją Prowadzenia Badań

 

organizują

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Oblicza współczesnego terroryzmu, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

Celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad terroryzmem, który w pierwszych dekadach XXI wieku stał się jednym z czołowych zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa. Dzięki starannemu doborowi uczestników konferencja ma charakter unikatowy, gdyż jej multi-dyscyplinarny charakter gwarantuje wysoki poziom debaty oparty na metodologicznych uwarunkowaniach wynikających ze szkoły realizmu refleksyjnego. W ramach prowadzonych rozważań uczestniczyć będą praktycy, jak i reprezentanci różnych dyscyplin naukowych nie tylko z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych z Polski, ale również z zagranicy. Wyselekcjonowanie zaproszonych gości gwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty, której ewaluacją stanie się monografia współautorska. Podczas konferencji planuje się omówić m.in. następujące zagadnienia:

 

– Globalna wojna z terroryzmem

– uwarunkowania, wymiary i perspektywy;

- Terroryzm a problem państw upadłych i upadających;

- Terroryzm a problem migracji we współczesnym świecie;

- Terroryzm a państwo demokratyczne – wyzwania i zagrożenia;

- Terroryzm a broń masowego rażenia; - Handel bronią a problem przeciwdziałania terroryzmowi.

 

 

„Ochrona Mienia i Informacji” objęło Konferencję patronatem medialnym. Szczegółowe informacje nt. Konferencji można znaleźć stronie internetowej:

http://www.wbn.akademia.mil.pl/archiwum-konferencji_wbn/oblicza-wspolczesnego-terroryzmu.html

 

 

 

Pin It

 

bg
pi