750 200 1


Zapraszamy na wyjątkowy i bardzo ważny, po raz pierwszy w Polsce organizowany w 100 - lecie rocznicy polskiej przedsiębiorczości, Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.

 

1

 

Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspomagają polskich przedsiębiorców.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego. Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.

Zwrócimy uwagę na zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, bezpieczeństwa sieci komputerowych, włamania, napady, wymuszenia, wycieki informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.

Na obrady zaprosiliśmy przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa biznesowego.

 

Przedsiębiorco! Twój biznes i Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie.

Dodatkowe informacje o Kongresie na stronie www.swbn.pl.

 

Tadeusz Koczkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady Naukowej

 

 

Tematyka Kongresu

 

 1. Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu (wywiad i kontrwywiad gospodarczy).
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa biznesu (przestępczość zorganizowana/gospodarcza/szara strefa).
 3. Bezpieczeństwo biznesu w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy (cyberzagrożenia, cyberprzestępstwa, szum informacyjny/wojna w cyberprzestrzeni)
 4. RODO - ochrona danych osobowych, jak się przygotować do nowych regulacji prawnych (zagrożenia funkcjonowania firmy, przewidywane kary, nieuczciwa konkurencja, oszuści i naciągacze).
 5. Bezpieczeństwo działalności biznesowej (informacje prawnie chronione, w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa oraz informacje niejawne).
 6. Zagrożenie spotkań biznesowych/narad/odpraw (wybór lokalu/pomieszczenia, podsłuchy i odsłuchy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery itp.).
 7. Dobór i bezpieczeństwo pracowników firmy, a zwłaszcza na kluczowe i kierownicze stanowiska, przykłady rozwiązań praktycznych (sprawdzenia przed zatrudnieniem, okresowe kontrole, sprawdzanie lojalności i podatności na ujawnianie informacji, zastosowanie wariografu, szkolenia).
 8. Działania na szkodę firmy: oszustwa gospodarcze, kradzieże, szpiegostwo gospodarcze, bezpieczeństwo sieci komputerowych, włamania, napady, wymuszenia.
 9. Praktyczne rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych. Zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej bezpieczeństwa firmy.
 10. Współdziałanie osób/komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w firmie – funkcje i wzajemne zależności. Integracja systemów bezpieczeństwa. Przykłady modelowych rozwiązań.
 11. Progi i bariery utrudniające przedsiębiorcom wdrożenie procedur bezpieczeństwa – debata ekspertów i przedsiębiorców.
 12. Twoje serce - Twój skarb, dbajmy o nie i chrońmy je. Zagrożenia, możliwości, nadzieje – gość specjalny prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

 

Plan Kongresu dostępny znajduje się na stronie www.swbn.pl.

 

Zaproszenie

 

Pin It

 

bg
pi