W dniu 20.02.2018 roku w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) odbyło się kolejne, III seminarium firm z branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa połączone z konkursem dla studentów o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa.

„Mistrzem Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa 2018” został student wydziału elektroniki inż. Adrian Błażejczyk. Seminarium zorganizowane dla kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu oraz studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa, profilowanej przez Instytut, stało się okazją do zaprezentowania przez czołowe firmy z branży, swoich produktów oraz najnowszych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń w Polsce i na świecie. W seminarium wzięły udział następujące firmy: AAT Holding SA, Bosch Security Systems, Janex International, Polon-Alfa, Pulsar, Satel oraz Schrack Seconet. W czasie wystąpień firmy przedstawiły swoją strukturę, produkty, nowości rynkowe oraz przykładowe realizacje elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Po skończonych prezentacjach odbyło się uroczyste otwarcie 4 nowoczesnych pracowni dydaktycznych w Instytucie Systemów Elektronicznych WEL WAT wyposażonych przez firmy, z którymi Wydział Elektroniki WAT podpisał porozumienia.

 

1

 

 

Uroczystego otwarcia zespołu pracowni pod wspólną nazwą „Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa” dokonał Prorektor ds. kształcenia WAT dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz oraz: Wiceprezes AAT Holding S.A. P. Jarosław Kubacki, Dyrektor Handlowy Bosch P. Krzysztof Góra, Prezes firmy Janex International P. Justyna Kawacz – Matysiak, Kierownik projektu Edu Satel P. Maciej Domagalski, Prezes firmy Schrack Seconet P. Grzegorz Ćwiek, Dyrektor Sprzedaży Krajowej firmy Pulsar P. Zbigniew Jarosz w obecności Dziekana Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego, Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr. hab. inż. Zbigniewa Watrala oraz koordynatora całego przedsięwzięcia dr. hab. inż. Jacka Pasia. W Instytucie Systemów Elektronicznych WEL WAT oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (inż. i mgr) profilujących specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa organizowane są także cyklicznie dwusemestralne studia podyplomowe pod nazwą Techniczna Ochrona Osób i Mienia, których XVI edycja uruchomiona zostanie od 10.2018.

 

2

 

3

 

 

Współpraca Instytutu Systemów Elektronicznych WAT i firm z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa jest godnym naśladowania przykładem współpracy uczelni kształcącej specjalistów w określonej dziedzinie z biznesem zainteresowanym, jak najlepszym ich wykształceniem. Nowe laboratoria, wyposażone przez firmy w najnowsze urządzenia techniki zabezpieczeń, z pewnością się temu przysłużą.

 

Pin It

 

bg
pi