nowa propozycja logo 25 lat poziom 3

6. czerwca w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyło się Walne Zgromadzenie oraz obchody 25-lecia Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Przedmiotem dyskusji była sytuacja w branży ochrony po zmianach legislacyjnych dotyczących rynku pracy oraz czekające ją wyzwania. Udział w wydarzeniu wzięli między innymi przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy, Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz szereg wystawców – firm oferujących produkty i usługi dedykowane sektorowi ochrony, którzy zaprezentowali nowości i rozwiązania technologiczne.

 

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce. Reprezentuje firmy branży, zatrudniające ponad 100 tysięcy pracowników. Do podstawowych celów jego działania należy m.in.:
1. Ochrona praw oraz reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych członków wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego a także zleceniodawców i kontrahentów.
2. Tworzenie rozwiązań prawnych uwzględniających zarówno interesy zrzeszonych członków jak i potrzeby i interesy usługobiorców oraz ich popularyzowanie.
3. Inicjowanie i rozpowszechnianie przedsięwzięć sprzyjających poprawie publicznego i indywidualnego bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia.

   OCHRONA 450px     OCHRONA II 450px

PZPO na stałe współpracuje z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego KG Policji, Wydziałem Nadzoru Policji nad SUFO. Jest członkiem Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza/Konfederacji Lewiatan. Związek posiada Mobilny Punkt Konsultacyjny, w ramach, którego udziela pomocy prawnej i organizacyjnej członkom oraz prowadzi działalność doradczą. Bierze również aktywny udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności oraz systemów alarmowych włamania i napadu, a w ramach kreowania standardów, po analizie wnioskujących firm przez specjalnie powołaną komisję, wydaje Certyfikat Jakości Usług Ochrony.

Źródło: www.pzpochrona.pl

 

 

Pin It