Technology Risk Management Forum

Tematem przewodnim konferencji jest zmierzenie się z coraz szybciej uciekającym wyzwaniem, jakim jest współczesny wymiar bezpieczeństwa technologicznego.

Wielu firmom wydaje się, że w tym obszarze robią wszystko zgodnie ze sztuką, nie zauważając, że to właśnie sztuka się zmieniła.

Można tutaj mówić już wręcz o kryzysie zaufania – budżety na bezpieczeństwo pozostają na zbliżonym poziomie, a obszar zagrożeń i ryzyk technologicznych ciągle rośnie, zmiany są coraz szybsze. By nie przegrać tej walki, potrzeba innowacyjności w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Ustawiczna ewolucja wykorzystywanych w firmach nowoczesnych technologii informatycznych pociąga za sobą ciągle zmiany po stronie ryzyk, istotnych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Chcemy spojrzeć szerzej na kontekst najważniejszych zagrożeń stojących przed współczesną organizacją oraz na kierunki działań zmierzające do poprawy jej bezpieczeństwa – z punktu widzenia identyfikacji, mitygacji i świadomego zarządzania potencjalnymi ryzykami. Poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT, musimy optymalnie dysponować dostępnymi środkami finansowymi, tak aby zmaksymalizować dostarczaną wartość.

Źródło: www.techrisk.pl

Technology Risk Management Forum 400px

 

Pin It