Zarządzanie

Nie ma wątpliwości co do tego, że w obiektach handlowych szybkie wykrycie pożaru i jego sygnalizowanie odgrywa istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa osób i mienia.

NODEX logoPrzedstawiamy wywiad z Januszem Sawickim, prezesem i współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Czym jest IBP NODEX?
Janusz Sawicki: IBP NODEX jest niezależnym ośrodkiem doradców i ekspertów, prywatnym instytutem szkoleniowo-badawczym i z tego co mi wiadomo – jest to pierwsza tego typu organizacja w kraju. Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, tworzymy ekspertyzy techniczne i opinie w zakresie automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszemu oraz naszych współpracowników specjalizujemy się w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów z naszej domeny zainteresowań.

lockus logo15–16 kwietnia 2015 w Hotelu Marina Golf Club w Sile k. Olsztyna odbyła się czwarta wiosenna edycja Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych dedykowana dla projektantów z obszaru północnej i centralnej Polski.

europoltech logoTargom EUROPOLTECH towarzyszy program Supernowoczesny, którego misją jest promocja produktów o najwyższej użyteczności dla służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa. Produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Wyroby biorące udział w programie Supernowoczesny są jednocześnie kandydatami do przyznawanej przez Radę Programową Targów Nagrody Złotej, Srebrnej i Brązowej Gwiazdy Policji.

DSC 0001

Z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego 30 marca 2015 roku spotkali się przedstawiciele organizacji branżowych ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, celem omówienia możliwości poprawy współpracy prywatnych firm ochrony z państwowymi instytucjami bezpieczeństwa.

2014 06 64 1Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.

Ernest Hemingway

 

 

 

 

 

 

 

Spożytkowanie naszego otwarcia na Europę i świat nie przebiega bez zacięć i zgrzytów. Pomimo upływu wielu lat od naszego wejścia w struktury Unii Europejskiej stare nawyki mają się dobrze. Gdy zapytałem podczas prelekcji przeznaczonej dla inwestorów zajmujących się ochroną obiektów, kto ze słuchaczy utrzymuje kontakty z krajami europejskimi w celu wymiany doświadczeń z dziedziny ochrony, to na 80 osób będących na sali rękę podniosły dwie osoby. Oznacza to, że zachowujemy się tak jak byśmy byli wyspą i to na środku oceanu, a nie krajem w centrum Europy.

 

 

2014 06 64 1

 

 

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy i jakie to ma (lub może mieć) skutki? 

 

Przyczyn jest kilka i wszystkie są trudne do usunięcia bo:

 • „„środowisko związane z ochroną wywodzi się w dużej mierze ze „służb”, a tam system decyzja – wykonanie bez dyskusji dokładnie eliminował samodzielne myślenie i podejmowanie samodzielnych działań,
 • „„to są skutki naszej izolacji do 1989 roku, ograniczeń w wyjazdach, kontaktach, a także... nasza bieda, czyli po prostu brak funduszy i różnice w poziomie życia krajów starej i nowej Unii,
 • „„większość starego pokolenia Polaków zna język rosyjski, a nie angielski. Język rosyjski może być przydatny np. na wczasach w Egipcie (!), ale niestety zupełnie jest nieprzydatny w dziedzinie ochrony.

Czyli? Niestety lekarstwem jest... wymiana pokoleniowa i zmiana przyzwyczajeń.

 

 

Jakie są (lub mogą być) tego skutki?

 

Mamy praktycznie nieograniczony dostęp do urządzeń stosowanych w ochronie, ale znamy je przede wszystkim z katalogów i dołączonych instrukcji. Zwykle (nagminnie i nie ma się co temu dziwić) producenci nie umieszczają informacji o wadach czy też o parametrach, które mogą świadczyć o niedoskonałościach ich urządzeń. Jeśli kupujemy urządzenia z krajów o podobnym jak u nas klimacie − to można przyjąć, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby urządzenia przeznaczone według producenta do pracy na zewnątrz źle u nas pracowały. Ale w przypadku zakupu systemów ochrony zewnętrznej z krajów o zdecydowanie innym klimacie niż u nas − mogą wystąpić niespodzianki, zwykle są to niemiłe niespodzianki. Co ciekawe dotyczy to zarówno krajów o ciepłym klimacie, jak i tych o zdecydowanie bardziej od naszego ostrym. W Polsce od jesieni do wiosny może być nawet 30–60 przejść przez zerowe temperatury powietrza, a np. w Szwecji czy Norwegii może być w tym samym czasie tylko kilka czy kilkanaście.

 

 

Jakie to ma znaczenie? 

Niektóre akumulatory po prostu źle znoszą przejścia temperatury przez zero.

 

 

A w jakich urządzeniach ma to znaczenie?

Autonomiczne sygnalizatory zewnętrzne, centrale w obiektach nieogrzewanych, bezprzewodowe czujki zewnętrzne itp. 

 

Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z fachowcami z zagranicy ułatwiłoby wymianę doświadczeń tzw. pozakatalogowych, a przekładając na język bardziej zrozumiały − na wymianę informacji, co do praktycznych aspektów użytkowania urządzeń.

 

Nie bez znaczenia jest też wymiana informacji o nowych i skutecznych metodach przełamywania zabezpieczeń.

 

Jeśli na 80 słuchaczy tylko dwie osoby przyznały się do utrzymywania kontaktów z fachowcami z zagranicy − to nie wygląda to ciekawie.

 

 

Normy, normalizacja...

 

Kanałem, który niesie najwięcej informacji o wymaganiach dla urządzeń i zalecanych metodach ich doboru i stosowania są... normy. Są one w większości tłumaczone na język polski i za niewielką kwotę można je kupić nie tylko w siedzibie PKN w Warszawie, ale także przez internet [www.pkn.pl]. Nic tylko korzystać. Niestety jest kilka dość nieoczekiwanych ograniczeń.

 1. Korzystanie z norm ma sens przede wszystkim wtedy, gdy korzystamy z najnowszych norm, a nie z norm wycofanych ze względu na utratę aktualności zawartych w nich zapisów. Proszę przejrzeć w internecie ogłoszenia o przetargach dotyczących systemów alarmowych i telewizji dozorowej np. w jednostkach wojskowych. Nagminnie w SIWZ1 zapisane są wymagania dla wycofanej w 2009 roku normy PN E 08390-14. Przez pięć lat do decydentów nie dotarło, że ta norma jest nie tylko wycofana, ale i zastąpiona przez normę PN EN 50131, w której są zawarte diametralnie inne, o wiele bardziej rozbudowane wymagania! Między innymi dlatego na końcu opracowania umieściłem spis aktualnych norm.
 2. Drugim według kolejności występowania ograniczeniem jest to, że niektóre arkusze norm polskich są... w języku angielskim. A to nie można ich przetłumaczyć? Tłumaczenie norm nie jest takie proste. Od kilku lat jestem przedstawicielem PZP Ochrona w dwóch komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Są to komitety KT52 (systemy alarmowe) i KT306 (bezpieczeństwo powszechne). Wprowadzanie norm i ich tłumaczenia to właśnie zadania komitetów2. Sam proces tłumaczenia normy przysparza sporo problemów, ponieważ to nie są zwykłe tłumaczenia tekstów z angielskiego na polski. Po pierwsze − trzeba znaleźć sponsora, który da pieniądze na tłumacza i obróbkę normy przed jej wydaniem. Po drugie − tłumaczyć może tylko ktoś kto się zna na zagadnieniu. Po trzecie − po przetłumaczeniu normy członkowie komitetu technicznego przez wiele godzin sprawdzają, korygują i wybierają, która z wersji tłumaczenia konkretnego fragmentu jest najlepsza i czy nie koliduje z dotychczasowymi tłumaczeniami. Jak jest to czasochłonne? Na ostatnim posiedzeniu KT52 przez około 5 godzin zostało zaakceptowane około 20 stron tłumaczenia normy PN EN 50132-7, natomiast norma ma stron 70. Czyli proces weryfikacji tłumaczenia jest czasochłonny i angażuje wiele osób, które pracuję przy tym społecznie. Korzystanie więc na co dzień z normy w języku angielskim nawet przez osoby znające dość dobrze język angielski, wcale nie jest takie proste. Jak z tego wyliczania problemów wynika łatwo i szybko przebiega wprowadzenie do spisu polskich norm w języku angielskim, ale wprowadzenie wersji przetłumaczonej jest czasochłonne i wymaga zaangażowania wielu osób.
 3. Trzecim ograniczeniem w korzystaniu z norm jest... cena norm. Kwota 100 czy 180 zł za normę nie wydaje się wygórowana, ale zwykle w normie jest kilka, kilkanaście odwołań do innych arkuszy norm, które też trzeba posiadać aby w pełni skorzystać z zawartych informacji czy wymagań. Po podliczeniu może się okazać, że kwota 150 zł za arkusz wzrośnie do 1500 zł za powiązane z normą inne arkusze norm. Dla przedsiębiorstwa przecież to żadna kwota. Niezupełnie, bo z praktyki wiem, że te pieniądze zwykle wydają fachowcy ze swojej kieszeni.
 4. Ostatnim na tej liście ograniczeniem z korzystania z norm jest czas jaki jest potrzebny na przyswojenie wiedzy, bardzo skondensowanej wiedzy zawartej w normach. O ile wiedzę z norm PN-E-08390 można było opanować w przeciągu miesiąca, to opanowanie wiedzy zawartej w normach PN EN 50131 (systemy alarmowe), PN EN 50132 (telewizja przemysłowa) i PN EN 50518 (wymagania dla centrów monitorowania) to już trzeba poświęcić około 3 miesięcy i wydać na zakup3 norm około 3000 zł. Warto więc wyznaczyć w firmie osobę, która by śledziła zmiany w normach. 

 

Dlaczego ważne jest zaznaczenie daty aktualności spisu? Bo bywa, że w ciągu roku do spisu jest wprowadzane nawet kilkanaście arkuszy norm. Sama objętość spisu podanych tu norm świadczy o tym jak duży zakres wiedzy jest w nich zawarty. Przy zapoznawaniu się ze spisem proszę zwrócić uwagę na: „„jak dużo z nich jest wprowadzone do spisu polskich norm w języku oryginału, czyli po angielsku − nie można ich więc powoływać4 w dokumentach typu ustawa czy rozporządzenie, „„te normy zostały wprowadzone między 2009 a 2014 rokiem (jest ich ponad trzydzieści) − w najbliższych miesiącach należy spodziewać się wprowadzenia następnych kilku norm, z których część zawiera informacje uzupełniające np. interpretacje, ale część z nich będzie zastępowała istniejące arkusze. Data wprowadzenia normy jest zapisane po dwukropku np. : 2013-07 oznacza rok wprowadzenia 2013 i miesiąc 07. We wcześniejszych normach nie był podawany miesiąc wprowadzenia tylko rok.

 1. PN-EN 50131-2-6:2012 − wersja polska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)
 2. PN-EN 50131-2-7-1:2013-06/A1:2014-08 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7-1: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe)
 3. PN-EN 50131-2-7-1:2013-06/IS1:2014-07 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7-1: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe)
 4. PN-EN 50131-2-7-1:2013-06 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7- 1: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe)
 5. PN-EN 50131-2-7-2:2013-06/A1:2014-08 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7-2
 6. PN-EN 50131-2-7-2:2013-06/IS1:2014-07 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7-2: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (pasywne)
 7. PN-EN 50131-2-7-2:2013-06 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7-2: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (pasywne)
 8. PN-EN 50131-2-7-3:2013-06/A1:2014-08 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7-3: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (aktywne)
 9. PN-EN 50131-2-7-3:2013-06/IS1:2014-07 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7-3: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (aktywne)
 10. PN-EN 50131-2-7-3:2013-06 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 2-7- 3: Czujki włamania − Czujki stłuczenia szkła (aktywne)
 11. PN-EN 50131-3:2010 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 3: Urządzenia sterujące i obrazujące
 12. PN-EN 50131-4:2010 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 4: Sygnalizatory 
 13. PN-EN 50131-5-3:2011 − wersja polska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania − Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych
 14. PN-EN 50131-6:2009 − wersja polska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 6: Zasilanie
 15. P N-EN 50131-8:2010 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy sygnalizacji włamania i napadu − Część 8: Urządzenia/ systemy do wytwarzania mgły
 16. PN-EN 50132-5-1:2012 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach − Część 5-1: Transmisja wideo − Ogólne wymagania eksploatacyjne
 17. PN-EN 50132-5-2:2012 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach − Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo
 18. PN-EN 50132-5-3:2013-04 − wersja angielska Systemy alarmowe − Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach − Część 5-3: Transmisja wideo − Analogowa i cyfrowa transmisja wideo
 19. PN-EN 50132-7:2013-04 − wersja angielska Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach − Część 7: Wytyczne stosowania
 20. PN-EN 50518-1:2014-07 − wersja angielska − Centrum monitoringu i odbioru alarmu − Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji
 21. PN-EN 50518-2:2014-07 − wersja angielska Centrum monitoringu i odbioru alarmu − Część 2: Wymagania techniczne
 22. PN-EN 50518-3:2014-07 − wersja angielska Centrum monitoringu i odbioru alarmu − Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania

 

Nie wymieniłem tu norm dotyczących zabezpieczeń mechanicznych, które są powoływane w arkuszach PN EN 50132. 

 

Po co tworzyć taki spis jeśli jest dostępny na stronach PKN?

 

A w takiej skondensowanej formie spis nie jest dostępny i trzeba wiedzieć jakiego numeru normy się szuka. 

 

Na stronie internetowej czasopisma (www.ochrona-mienia.pl) umieszczony został] spis norm dotyczących zabezpieczeń elektronicznych, aktualny na dzień 12 listopada 2014 roku.

 

 

1 SIWZ − Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2 Komitety oznaczane są literami KT i cyframi.

3 Dochodzi zakup norm o zabezpieczeniach mechanicznych nie mniej niż 1500 zł.

4 Mogą być powoływane tylko dokumenty w języku polskim.

 

 

Artykuł nadesłany przez PZP „OCHRONA”

 Stefan Jerzy Siudalski − biegły sądowy, od kilku lat członek komitetow KT52 (Systemy alarmowe) i KT 306 (Bezpieczeństwo ludności) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym z ramienia PZP „Ochrona”

 

 

 

Konieczność ustawowego unormowania zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego została wielokrotnie podnoszona zarówno przez Rzecznika Praw Obywatelskich jak i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W obecnym stanie prawnym jest to regulowane w rozproszonych aktach prawnych, w tym m.in. w licznych aktach prawnych, w ustawach i rozporządzeniach. 

 

W grudniu 2013 r. MSW ogłosiło projekt założeń ustawy o monitoringu wizyjnym. Do połowy 2014 r. w związku z projektem wpłynęły opinie od 47 podmiotów. 7 lipca 2014 r. została opublikowana druga wersja projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym i przekazana do uzgodnień międzyresortowych. Dokument porusza następujące kwestie:

 1. Cel i istota projektowanej regulacji;
 2. Obowiązujący stan prawny;
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy;
 4. Definicje pojęć;
 5. Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej;
 6. Monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego;
 7. Monitoring wizyjny w przestrzeni prywatnej;
 8. Ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia monitoringu wizyjnego;
 9. Uprawnienia organów ścigania;
 10. Przepisy sankcjonujące.

 

Przyjrzyjmy się najważniejszym obszarom w przedstawionym projekcie. Zakres podmiotowy regulacji dotyczy organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych. Kolejną grupą są podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne oraz osoby prywatne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Projekt wprowadza trzy kategorie przestrzeni, w których monitoring wizyjny będzie mógł być prowadzony, to m.in.:

 1. Otwarta przestrzeń publiczna – rozumiana jako przestrzeń trwale dostępna dla nieograniczonej ilości osób, czyli np.: parki, place, skwery, ulice, ronda itp.
 2. Zamknięta przestrzeń przeznaczona do użytku publicznego – rozumiana jako ograniczona obszarowo przestrzeń udostępniana na zasadach określonych przez właściciela lub zarządzającego, czyli np.: budynki użyteczności publicznej, zakłady pracy, sklepy itp.
 3. Przestrzeń prywatna – rozumiana jako obszar wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach prywatnych.

 

(...)

 

Piotr Kawczyński − audytor wiodący, prezes zarządu FORSAFE Sp. z o.o.

Systemy domofonowe stanowią podstawowe ogniwo kontroli dostępu w domach mieszkalnych. W zależności od ilości lokali mieszkalnych oferowane są różne rozwiązania techniczne. Mnogość ofert na rynku pozwala na dość swobodny wybór rozwiązania odpowiadającego użytkownikom. Najprostsze instalacje oferują wyłącznie komunikację głosową, bardziej skomplikowane zapewniają także wizję z możliwością archiwizacji obrazu, concierge oraz systemy biometryczne.

Oko ludzkie pomimo swej doskonałości nie pozbawione jest wad. Widzi najlepiej światło białe będące składowymi innych barw. Widzi również wszystkie kolory tęczy, od fioletowego do czerwonego – jest to tzw. zakres widzialności oka ludzkiego. Niestety niczego poza tę paletą nie dostrzega. W zabezpieczeniach technicznych rolę oka ludzkiego przejmują przetworniki kamer czy pyroelementy w czujnikach. Jednak w przeciwieństwie do natury, elektronika ma tu wielką przewagę. W zabezpieczeniach technicznych stosowane są elementy, które reagują zarówno na światło ultrafioletowe – zwane nadfioletem oraz światło infraczerwone – podczerwień. W tym artykule skupię się na drugim z nich z racji częstszego zastosowania w elektronice i automatyce.