Zabezpieczenie obiektów wielkopowierzchniowych, np. handlowych czy magazynowych, przez wzgląd na ich intensywne użytkowanie, jest wyzwaniem dla administratorów i służb zapewniających ochronę. Problem jest tym bardziej złożony, jeśli nadzorowi ma podlegać kilka takich obiektów i w każdym z nich obowiązują jednolite standardy zabezpieczenia. Aby zapewnić ochronę na wysokim poziomie, jednocześnie ułatwiając proces zarządzania bezpieczeństwem, na rynku dostępnych jest szereg rozwiązań, które można wybrać i dopasować do potrzeb danego przedsięwzięcia.

 

Do zabezpieczeń technicznych, które sprawdzą się w obiektach wielkopowierzchniowych, należą: zaawansowane systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemy kontroli dostępu (SKD) oraz systemy sygnalizacji pożarowej (SSP). Firma SATEL produkuje urządzenia umożliwiające budowę każdego typu z ww. systemów, jednocześnie oferując ich integrację, co znacząco wpływa na zwiększenie wygody administrowania ochroną nadzorowanych obiektów.

 

SSWiN i ich integracja

Centrale serii INTEGRA i INTEGRA Plus to urządzenia umożliwiające tworzenie wielofunkcyjnych instalacji, łączących funkcje bezpieczeństwa, kontroli dostępu, monitoringu zdarzeń i automatyki budynkowej.02

SSWiN bazujące na ww. centralach alarmowych można integrować wykorzystując INTEGRUM – narzędzie umożliwiające wygodny i przejrzysty nadzór nad bezpieczeństwem pojedynczych obiektów wielkopowierzchniowych lub całych ich sieci. Rozwiązanie to ułatwia i usprawnia procesy administracyjne, w tym zarządzanie globalną bazą użytkowników. Pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do obsługi pojedynczych, oddalonych od siebie systemów – umożliwiając zdalny podgląd stanu wszystkich zintegrowanych instalacji alarmowych. Informacje zbierane są na bieżąco, dzięki czemu reakcja na określony typ zdarzeń np. alarmy czy awarie, może mieć miejsce natychmiast, zaraz po ich wystąpieniu. W przypadku sieci obiektów, każdy z nich ma zapewnioną stałą ochronę na najwyższym poziomie. Tak stworzony system jest skalowalny – nie ogranicza administratora w kwestii liczby powiązanych central alarmowych, ani samych zabezpieczanych obiektów.

 

 

Zaawansowana kontrola dostępu

ACCO NET to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla podmiotów o zwartej strukturze (pojedynczy obiekt, także wielkopowierzchniowy), jak i organizacji wielooddziałowych (także rozproszonych terytorialnie). Prostotę i wygodę obsługi systemu gwarantuje m.in. aplikacja internetowa ACCO Web dostępna zdalnie poprzez przeglądarkę internetową. Narzędzie to umożliwia zarządzanie systemem zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca na świecie. Rozbudowana funkcjonalność, zaawansowane metody kontrolowania dostępu, intuicyjne metody zarządzania oraz możliwość elastycznego budowania i rozbudowywania struktury systemu powodują, że ACCO NET spełnia wymagania administratorów centrów logistycznych i magazynowych, jak również wielooddziałowych instytucji, takich jak m.in.: sieci handlowe, czy banki.03

 

Integracja SKD z SSWiN

Jedną z głównych idei integracji ACCO NET z centralami serii INTEGRA i INTEGRA Plus, jak i podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość efektywnego i wygodnego sterowania obydwoma systemami (powiązanymi strefami SKD i SSWiN) w tym samym czasie. Przykładowo, użytkownik uzyskując dostęp do pomieszczenia, może jednocześnie rozbroić czuwający tam system alarmowy. Analogicznie, poprzez załączenie czuwania SSWiN, zablokować można wszystkie przejścia (zaryglować drzwi) przypisane do zintegrowanej strefy SKD.04 W ramach integracji, operator systemu ACCO NET zyskuje dodatkowo wgląd w stan wejść i wyjść central alarmowych, jak również we wspólną bazę danych. W efekcie obsługa i nadzór nad współpracującymi ze sobą instalacji bezpieczeństwa są wygodniejsze, bardziej przejrzyste, a przede wszystkim niezwykle wydajne (również ekonomicznie). Sygnalizacja zagrożenia pożarowego W dużej części przypadków, wielkopowierzchniowe obiekty, takie jak magazyny, czy hale produkcyjne, charakteryzują się mało skomplikowanym układem pomieszczeń. Z tego względu do ich ochrony przeciwpożarowej można wykorzystać CSP – konwencjonalny system sygnalizacji pożarowej firmy SATEL, spełniający wymaganiami europejskich norm EN 54. Możliwość podłączenia do central CSP serii 100 lub 200 szeregu urządzeń sygnalizacji zagrożenia pożarowego powoduje, że system CSP zapewnia skuteczne ostrzeganie o niebezpieczeństwie. Szeroka gama dostępnych elementów – od ręcznych ostrzegaczy pożarowych (do montażu wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń), po czujki dymu, ciepła i multisensorowe – umożliwia dopasowanie poziomu zabezpieczeń do potrzeb konkretnego obiektu.

Dobierając rozwiązania pod daną inwestycję warto zwracać uwagę, aby spełniały one wymagania odpowiednich aktów normatywnych, posiadały stosowne certyfikaty, oraz były efektywne w obsłudze i umożliwiały elastyczną rozbudowę.

05

 

Pin It