W związku z pomyślnym zakończeniem procesu certyfikacji Ambient System Sp. z o.o. wprowadza na rynek nowy dźwiękowy system ostrzegawczy miniVES dedykowany do mniejszych obiektów, w których wymagane są systemy DSO lub nagłośnienia. 

 

 

2017 2 42 1

 

 

W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe cechy systemu oraz przykładowe aplikacje jego zastosowania wraz z zaletami i opisem funkcjonalnym wynikającymi ze stosowania urządzeń miniVES.

 

 

Opis systemu miniVES:

 

Urządzenia serii miniVES to kompaktowe centrale DSO zawierające wszystkie elementy składowe w jednej obudowie o niewielkich rozmiarach, spełniające wymagania norm PN-EN 54-16 oraz PN-EN 54-4.

 

System został zaprojektowany z myślą o małych i średniej wielkości budynkach, dla których wymagany jest montaż certyfikowanego systemu DSO lub systemu nagłośnienia PA. Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego miniVES jest wyposażona w dwa niezależne wzmacniacze klasy D o mocy 160 W lub 320 W, które dystrybuują sygnały 100V do 4 lub 8 linii głośnikowych, w zależności od typu. System jednocześnie zapewnia funkcjonalność wzmacniacza rezerwowego dla komunikatu ewakuacyjnego.

 

System miniVES jest kompletnym systemem DSO, w którym zaimplementowane zostały zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii. Centrala mini- VES została wyposażony w zintegrowaną ładowarkę akumulatorów, układ zasilania spełniający normy PN-EN 54-4 oraz miejsce na baterie akumulatorów.

 

System miniVES został zaprojektowany w technologii Plug & Play – system jest gotowy do pracy po zamontowaniu na ścianie, podłączeniu przewodów i zainstalowaniu akumulatorów w obudowie. Fabryczną konfigurację można jednocześnie edytować i dowolnie modyfikować do potrzeb danego budynku i scenariuszy ewakuacyjnych. miniVES po podłączeniu pętlą światłowodową niezależnych jednostek i mikrofonów strażaka, może tworzyć rozległy układ sieciowy, który w przypadku większych obiektów może stanowić alternatywne kosztowo rozwiązanie, w porównaniu do konkurencyjnych systemów DSO.

 

Układ sieciowy systemu miniVES-ów oparty o sieć TCP/IP pozwala na dystrybucję tła muzycznego między jednostkami oraz zachowanie funkcjonalności interkomu między samymi jednostkami głównymi, jak i mikrofonami systemowymi. Łatwość konfiguracyjna została uzyskana dzięki zastosowaniu unikalnego, opracowanego przez R&D firmy Ambient System, protokołu komunikacyjnego, który jest również w pełni kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu MultiVES, przewiedzianego dla większych instalacji.

 

 

Główne cechy miniVES: ƒƒ

 

 • zgodny z normami PN-EN 54-16, PN-EN 54-4; ƒƒ
 • impedancyjny oraz pętlowy monitoring linii głośnikowych; ƒƒ
 • opcjonalnie dostępne izolatory zwarć; ƒƒ
 • brak ograniczeń dotyczący ilości połączonych w sieć jednostek oraz mikrofonów systemowych; ƒƒ
 • opcjonalna karta sieciowa wspierająca redundantne połączenie światłowodowe między centralami; ƒƒ
 • wbudowany wzmacniacz rezerwowy; ƒƒ
 • elektronika zaprojektowana pod kątem wysokiej energooszczędności.

 

 

 Przykładowe aplikacje:

 

 

2017 2 43 1

 

 

Nagłośnienie sklepu

 

 • ƒƒMikrofon strefowy na stanowisku kasowym:

          – nadawanie komunikatów słownych;

          – swobodnie programowalne przyciski – aktywacja danego przycisku może skutkować nadaniem określonego wcześniej zapisanego komunikatu w centrali systemu, np.: wezwanie kierownika sklepu, przekazanie informacji o wolnej kasie do  klientów itp.; ƒƒ

 • Mikrofon strefowy w części biurowej

          – stanowi panel sterowniczy systemu nagłośnienia – umożliwia m. in. wybór strefy, załączenie i wyłączanie poszczególnych źródeł dźwięku, czy też regulację poziomu dźwięku. ƒƒ

          – Komunikacja pomiędzy mikrofonami a centralą DSO odbywa się po protokole ETHERNET – możliwość zastosowania typowych SWITCH-y, do których doprowadzamy okablowanie od mikrofonów, a następnie pojedynczy przewód do centrali MiniVES. ƒƒ

          – Wbudowane wejście audio w centrali umożliwia podłączenie zewnętrznych urządzeń – nadawanie tła muzycznego informacji reklamowych w obszarze sklepu.

 

 

2017 2 44 1

 

 

Obiekty przemysłowe – sieciowy system rozgłaszania

 

 • ƒƒWyposażenie central miniVES w karty komunikacyjne umożliwia połączenie wielu obiektów przemysłowych w jeden system. Okablowanie sieciowe pomiędzy centralami wykonane w postaci pętli światłowodowej gwarantuje, że pojedyncze uszkodzenie okablowania, występujące w dowolnym miejscu, nie ma żadnego wpływy na poprawne działanie systemu; ƒƒ
 • Mikrofony zlokalizowane w budynku głównym umożliwiają nadawanie komunikatów słownych i/lub automatycznych do wybranych stref głośnikowych we wszystkich obiektach; ƒƒ
 • Mikrofon strażaka jest urządzeniem o najwyższym priorytecie działania, zapewniającym nadawanie komunikatów o zagrożeniu do osób przebywających w wybranych lub wszystkich obiektach; ƒƒ
 • Przy przejściu systemu w stan pożarowy, po przyjęciu sygnałów sterujących z systemu SSP, lub po aktywacji ręcznej z mikrofonu strażaka, system nadaje komunikaty alarmowe z pamięci zlokalizowanej w każdej centrali miniVES. Całkowita utrata połączenia w części systemu skutkuje tym, że wydzielone urządzenia działają jako autonomiczne systemy, w dalszym ciągu zapewniając nadawanie komunikatów o zagrożeniu; ƒƒ
 • Linie głośnikowe, obejmujące tereny otwarte, przyłączane są do urządzeń centralnych za pośrednictwem certyfikowanych ograniczników przepięć, zapewniających bezpieczeństwo urządzeń w przypadku przepięć w liniach głośnikowych powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych;

 

 

2017 2 45 1

 

 

System DSO na stacjach kolei / metra ƒƒ

 

 • Wyposażenie centrali miniVES w kartę komunikacyjną umożliwia połączenie wielu stacji oddalonych od siebie o kilka lub kilkanaście kilometrów w jeden system, komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywa się po sieci ETHERNET, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie istniejącej, wydzielonej logicznie infrastruktury sieciowej (VLAN); ƒƒ
 • Mikrofon strefowy na każdej stacji umożliwia nadawanie komunikatów słownych lub aktywację komunikatów automatycznych z pamięci systemu, nie tylko w obszarze danej stacji, ale również do dowolnej strefy lub stref głośnikowych całego systemu, celem powiadomienia pasażerów czekających na pociąg np. o zmianie w organizacji ruchu lub o wystąpieniu zagrożenia w obiekcie; ƒƒ
 • Wbudowane wejścia audio w każdej centrali i mikrofonie umożliwiają podłączenie sygnałów systemów zewnętrznych i przekazywanych komunikatów pochodzących od nadrzędnych, zewnętrzne systemów informacyjnych; ƒƒ
 • Wbudowana funkcja buforowania komunikatów, umożliwia nagrywanie informacji o niższym priorytecie, nadawanych do zajętych przez źródła nadrzędne stref głośnikowych i automatyczne ich odtwarzanie po zwolnieniu stref.

 

 

2017 2 45 2

 

 

Rozbudowa istniejącej instalacji DSO – połączenie z systemem MultiVES ƒƒ

 

 • Centrale miniVES mogą pracować w sieci w połączeniu z centralami systemu MultiVES, który przeznaczony jest do stosowania zarówno w średnich, jak i największych obiektach. Rozbudowa istniejącego systemu MultiVES może być realizowana poprzez rozbudowę istniejących urządzeń, jak również poprzez przyłączenie do istniejącej sieci urządzeń DSO systemu miniVES, co w efekcie końcowym może znacznie obniżyć koszty takiej rozbudowy.

 

 

 

Artykuł firmy:
Ambient System Sp. z o.o.
mgr inż. Mariusz Stencel
Kierownik Działu Wsparcia Produktowego

 

Pin It