30

W Jerzmanowice k/Krakowa, 28 października 2014 roku, Wydawnictwo Euro-Media zorganizowało pierwszą konferencję w ramach ogólnopolskiego projektu „Bezpieczna Gmina", na której omawiano „Problemy organizacyjno-techniczne bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego instytucji samorządowych".


W hotelu Chochołowy Dwór, dzięki zaangażowaniu bryg. PSP w st. spocz. Piotra Millana, spotkali się przedstawiciele gmin starostwa krakowskiego i starostw sąsiednich. Zebranych przywitała Pani Halina Gociewicz – dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie, Pan bryg. Andrzej Nowak – zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz komendant powiatowy Policji w Krakowie – insp. Dariusz Pocięgiel. Całe spotkanie prowadził Piotr Millan, który popołudniu, podczas swojego wystąpienia również podzielił się doświadczeniami zebranymi w trakcie walki z powodziami.

 
Wykłady rozpoczął zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego – kpt. mgr inż. Łukasz Szewczyk z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, pierwszym wystąpieniem o roli Państwowej Straż Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego. Następnie Halina Gociewicz, dyrektor Wydział BiZK Starostwa Krakowskiego wspólnie z Grzegorzem Kołaczem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie przedstawili założenia i kierunki działań w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014–2020 „Bezpieczny Powiat Krakowski". O doświadczeniach związanych z przygotowywaniem i realizacją programów i projektów prewencyjnych, jako jednego z zadań administracji powiatowej, mówił Tomasz Serafin, redaktor naczelny czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji" oraz członek Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

 
Następnie bryg. PSP w st. spocz. Piotr Millan reprezentujący Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego wystąpił z prezentacją pod tytułem „Ochrona przed powodzią – doświadczenia i pomocne rozwiązania lokalne". Na zakończenie podinsp. dr Mariusz Ciarka – rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyświetlił trzy przykłady nieprawidłowych zachowań urzędników administracji samorządowej i omówił błędy jakie popełnili w kontaktach z dziennikarzami. Całe wystąpienie skoncentrowane było na pokazaniu na czym polega dobra współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.

 
Konferencja została zorganizowana dzięki uprzejmości firm, które miały możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań w formie wykładów technicznych i wystawy oferowanych produktów. Jako pierwszy głos zabrał Bartłomiej Lenard z firmy PPHU SUMA Sp. z o.o. Zwrócił uwagę na funkcjonalność monitoringu wizyjnego stosowanego w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie. Następnie Katarzyna Starzyńska zaprezentowała systemy CCTV IP firmy Miwi-Urmet, jako narzędzie wspomagające służby mundurowe w zapewnianiu bezpieczeństwa w miastach. Na przykładzie rzeki Biała Tarnowska Waldemar Mlaś z firmy DHI i Filip Mleczek z firmy Przeciw Powodzi Sp. z o.o. omówili zastosowanie elektronicznych systemach ostrzegania powodziowego.

 
Było to pierwsze spotkanie organizowane przez naszego Wydawcę, który chciałby podziękować wszystkim Patronom i Partnerom za wkład i zaangażowanie w realizację ważnego społecznie przedsięwzięcia. Konferencji patronowali: Marek SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego, Józef KRZYWORZEKA – Starosta Krakowski, st. bryg. Ryszard GACZOŁ – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Jacek MAJCHROWSKI – Prezydent Miasta Krakowa, a także Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Polska Izba Systemów Alarmowych.
W trakcie rozmów z uczestnikami i prelegentami pojawiła się inicjatywa zorganizowania kolejnych konferencji i seminariów w tej tematyce. W związku z tym, Wydawca zadeklarował chęć przygotowania następnych spotkań jeśli tylko znajdą się zainteresowane instytucje powiatowe i zgłoszą konkretne potrzeby tematyczne. Swoje propozycje można zgłaszać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pin It