Bosch ST13a 10.17 200px

Rewolucyjne sposoby wykorzystania danych wideo pomagają podejmować trafniejsze decyzje biznesowe

Bosch przedstawia całkowicie nowy program inteligentnych kamer w średnim przedziale cen. Nowe kamery stałopozycyjne w obudowie kopułkowej (FLEXIDOME) i kamery w obudowie typu bullet (DINION) IP 4000i, IP 5000i i IP 6000i są teraz wyposażone w zintegrowaną, inteligentną funkcję Essential Video Analytics oferowaną w standardzie. Dzięki niej kamery sieciowe interpretują rejestrowany obraz i generują metadane, które nadają nagraniom sens i strukturę. Użytkownicy mogą teraz nie tylko rejestrować i archiwizować obraz, lecz także wykorzystywać metadane dodawane do materiałów wideo w celu poprawy standardu bezpieczeństwa oraz podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych w oparciu o liczne dane statystyczne.

 

Poprawa bezpieczeństwa
Inteligentne kamery umożliwiają zaawansowanie procedury wykrywania włamań, co przyczynia się do dalszej poprawy bezpieczeństwa. Użytkownicy mają możliwość ustawienia jednej lub kilku reguł działających równolegle, a także otrzymywania powiadomień tylko w sytuacjach wymagających ich ingerencji. Kamery potrafią interpretować rejestrowany obraz, a metadane nadają mu sens i strukturę. Dane wideo są wzbogacone o liczne statystyki, na przykład szczegółowe kolory czy rodzaj, prędkość i kierunek poruszania się obiektów filmowanej sceny. Standardowa funkcjonalność wyszukiwania materiału dowodowego w połączeniu z analizą wideo (Essential Video Analytics) wykorzystuje metadane, umożliwiając przeszukiwanie wielu godzin nagrań w ciągu paru sekund. Dostarczenie potrzebnych informacji w sytuacjach wymagających szybkiego działania lub dowodów w przypadku popełnienia przestępstwa jest dzięki temu o wiele łatwiejsze niż dawniej.

Nie tylko bezpieczeństwo
Dzięki interpretacji danych bezpośrednio u źródła, mogą być one wykorzystywane także przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Na przykład kamery sieciowe IP 4000i, IP 5000i i IP 6000i w placówkach handlowych mogą zbierać takie dane statystyczne jak liczba osób wchodzących i wychodzących ze sklepu lub wykrywanie natężenia aktywności klientów w celu optymalizacji aranżacji towaru, poprawy doświadczenia klientów i zwiększenia obrotów. Innym przykładem wykorzystania funkcji analitycznych kamer w obszarach niezwiązanych z bezpieczeństwem jest na przykład pomoc w egzekwowaniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach komercyjnych, handlowych, magazynach oraz budynkach przemysłowych. Dzięki analizie wideo alarm może być wzbudzany także w sytuacjach, gdy coś blokuje wyjścia ewakuacyjne, gdy wózki widłowe poruszają się w złym kierunku lub gdy pojazdy bez odpowiednich uprawnień zaparkują w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz parkowania, na przykład w strefach załadunku towaru.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i analizy danych wymaga kamer z wbudowaną funkcją analizy połączoną z najwyższą jakością obrazu i efektywnym zarządzaniem danymi. Mając na uwadze te wymagania, Bosch oferuje kamery sieciowe IP 4000i, IP 5000i i IP 6000i w rozdzielczościach od 720p do 5 megapikseli i liczbie klatek do 60 na sekundę. Dzięki technologii Starlight nowa kamera sieciowa DINION IP starlight 6000i IR w obudowie typu bullet zapewnia wyraźny obraz i szczegółowe odwzorowanie kolorów także w trudnych warunkach oświetleniowych. Otwiera to przed kamerami pełnię możliwości analitycznych, m.in. filtrowanie kolorów, także w warunkach minimalnego oświetlenia scen, zapewnia poprawę bezpieczeństwa i oferuje nowe sposoby wykorzystania kamer.

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności zarządzania danymi, wszystkie kamery sieciowe IP 4000i, IP 5000i i IP 6000i oferują funkcję Intelligent Dynamic Noise Reduction oraz inteligentny streaming. Ponieważ sceny "spokojne" z małą ilością ruchu wymagają niższej prędkości przesyłu danych, inteligentne techniki zarządzania prędkością potrafią odróżnić zakłócenia od istotnych informacji, takich jak ruch. Pomaga to w łatwiejszy sposób zarządzać danymi wideo, a przy tym znacząco redukuje obciążenie sieci i wymagania w zakresie przestrzeni dyskowej. A ponieważ zakłócenia są eliminowane u źródła, w trakcie rejestrowania obrazu, niższa prędkość przesyłu nie ma wpływu na jakość obrazu. W połączeniu z najnowszym standardem kompresji H.265 kamery redukują przepływ danych nawet o 80%. Wszystkie nowe kamery sieciowe IP 4000i, IP 5000i i IP 6000i są kompatybilne ze starszym standardem kompresji H.264, dzięki czemu można je stosować nawet w systemach nieobsługujących standardu H.265. Podobnie jak wszystkie inne kamery sieciowe Bosch, także modele IP 4000i, IP 5000i i IP 6000i oferują wiele rozwiązań programistycznych i sprzętowych, takich jak wbudowany układ Trusted Platform Module, który zapewnia bezpieczeństwo danych.

Nowe kamery stałopozycyjne w obudowie kopułkowej i tulejowej Bosch IP 4000i, IP 5000i i IP 6000i, wyposażone w funkcje analityczne, pozwalają wykorzystywać dane w całkowicie nowy sposób. Kamery te nie tylko spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, lecz także udostępniają domenę analizy wideo, rewolucjonizując sposób wykorzystania danych wideo. Użytkownicy mogą w szerszym stopniu niż dotychczas wykorzystywać funkcje analityczne i podejmować trafniejsze decyzje, które pomagają rozwijać biznes.

Źródło: www.bosch-prasa.pl

Pin It