Terroryzm

Pobierz PDF z artykułem

ok om 6 2010

Z gen. Stanisławem Koziejem, Doradcą Ministra Obrony Narodowej rozmawia Tomasz Aleksandrowicz, Zastępca Redaktora Naczelnego.

Tomasz Aleksandrowicz: Po 1990 r. historia wyraźnie przyspieszyła. Zniknął świat bipolarny, skończyła się zimna wojna, pojawiły się nowe, globalne zagrożenia. Jest rzeczą oczywistą, że zmiany te musiały wpłynąć na funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w tym także na struktury militarne. Czym zatem jest dzisiaj wojsko, jakie zadania stawiane są przed armią, czym różnią się one od tych, które znamy sprzed 1990 r.?