Zabezpieczenie infrastruktury o krytycznym znaczeniu przed kradzieżami, awariami i wszelkimi niepożądanymi działaniami jest złożonym zadaniem. Coraz więcej organizacji decyduje się na sieciowe systemy wizyjne do ochrony instalacji oraz zapewnienia sobie bezpiecznego i niezakłóconego działania. Przy wyborze najbardziej odpowiedniej technologii należy jednak rozważyć poniższe kluczowe kwestie, ponieważ każda część instalacji posiada specyficzne wymagania.

Sieciowy system wizyjny zapewnia szereg możliwości integracji zabezpieczeń oraz kontroli produkcji w jednym rozwiązaniu. Centralny system łączy funkcje nadzoru nad wszystkimi procesami: dozór wizyjny, sygnalizację włamania oraz kontrolę dostępu. Umożliwia to personelowi ochrony skuteczne wykrywanie, weryfikację i identyfikację alarmów − zarówno w zdalnych lokalizacjach, jak i w centralnym pomieszczeniu dozorowym.

 

 

2015 02 52 1

 

 

Przy projektowaniu systemu na potrzeby infrastruktury krytycznej należy rozpocząć od wyboru właściwych kamer sieciowych i miejsca ich instalacji, bez względu na zastosowane technologie. Można przykładowo połączyć kamery o wysokiej czułości w warunkach złego oświetlenia z kamerami termowizyjnymi w celu skuteczniejszego wykrywania i weryfikacji intruzów. Zabezpieczenie długich ogrodzeń, monitorowanie wejść oraz ochrona miejsc potencjalnie niebezpiecznych, to niektóre wyzwania stojące przed kierownikiem ochrony. Aby im sprostać, należy określić środki ochrony w oparciu o analizę ryzyka uwzględniającą również dokładność, przystępność cenową, utrzymanie, łatwość dostosowania do własnych wymagań oraz integrację rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa z innymi istniejącymi systemami.

 

 

Zacznijmy od ogrodzenia

 

 

Przejdźmy od makro- do mikro- (czyli od zewnątrz do wewnątrz) widoku obiektu i przeanalizujmy ochronę począwszy od jego ogrodzenia (obrzeża), budynków i komponentów procesowych.

 

Do ochrony granic obiektu mamy do dyspozycji kilka technologii detekcji intruzów, m.in.: czujki mikrofalowe, bariery optyczne, czujki sejsmiczne czy radary. Wykorzystanie kamer sieciowych wraz z urządzeniami wymienionych technologii zapewnia informacje o tym, kto lub co naruszyło obszar i co dokładnie się dzieje.

 

W przykładowej konfiguracji, detekcję zapewniają sieciowe kamery termowizyjne wyposażone w inteligentne funkcje analizy obrazu. Kamera termowizyjna działa prawidłowo zarówno w kompletnej ciemności, jak i przy oświetleniu dziennym. Dzięki zastosowaniu inteligentnego algorytmu, wpływ niekorzystnych czynników (np. deszczu, czy mgły) jest minimalny. W razie wykrycia zdarzenia kamera termowizyjna automatycznie uruchamia przekaz obrazu z kamery kopułkowej PTZ, która dzięki jakości obrazu HDTV umożliwia personelowi ochrony uchwycenie detali sceny. Czy to zwierzę, liście na wietrze czy też ktoś próbował zakłócić działanie systemu? To wiedza niezbędna do podjęcia decyzji, jakie uruchomić działania i kogo wysłać na miejsce.

 

W celu zapewnienia stałego zapisu i maksymalnej funkcjonalności każda kamera jest niezależna i umożliwia dostarczanie informacji dzięki wykorzystaniu sieci IP. W przypadku awarii łącza sieciowego urządzenie może zapisywać dane na wbudowanej karcie SD, na potrzeby ewentualnej przyszłej analizy.

 

 

2015 02 52 2

 

 

Rurociągi i obszary o krytycznym znaczeniu

 

 

Połączenie sieciowych kamer termowizyjnych i sieciowych kamer kopułkowych PTZ znakomicie sprawdza się w monitoringu systemów dystrybucyjnych − najwrażliwszej i najdroższej w ochronie części łańcucha dostaw. Dla przykładu, ogromnym wyzwaniem w zakresie zabezpieczenia są gazociągi transportujące gaz z odległych miejsc wydobycia przez rozległe, niezamieszkałe obszary. Zdalny nadzór jest tu absolutną koniecznością. Informacje z kamery termowizyjnej poszerzone o obraz z kamery kopułkowej PTZ zapewniają operatorowi dane do podjęcia odpowiedniej decyzji, a więc wysłania na miejsce właściwego zespołu zarówno pod względem liczebności, jak i wyposażenia. 

 

Równie ważna jak dostęp przez bramy wjazdowe jest kontrola dostępu i przepływu osób czy pojazdów w obszarach o krytycznym znaczeniu. Szczególnie istotna jest możliwość monitorowania wyjść w czasie ewakuacji celem sprawdzenia, czy nikt nie został wewnątrz i nie jest tym samym narażony na niebezpieczeństwo. Sieciowy system wizyjny współpracujący z systemami kontroli dostępu zapewnia szybsze i dokładniejsze zarządzanie dostępem rozbudowane o podgląd na żywo lub poprzez zapisany obraz, dźwięk i dane. Kamery wyposażone w technologię Lightfinder zapewniają doskonałej jakości obraz, nawet przy bardzo złym oświetleniu. Zaawansowane możliwości obejmują dostarczanie do systemu kontroli dostępu informacji wizyjnych i fonicznych w celu uruchomienia interkomu, wirtualnych bramek, wirtualnych ogrodzeń, wykrywania dźwięku bądź liczenia osób wchodzących i wychodzących z obiektu. W przypadku utrudnień spowodowanych czynnikami środowiskowymi w rodzaju mgły czy dymu możliwe jest zastosowanie kamer termowizyjnych.

 

 

Bezpieczeństwo zapewniające ciągłość produkcji

 

 

Przejdźmy od granic obiektu do procesów i monitorowania krytycznych obszarów. Najważniejszym aspektem jest kontrolowanie sytuacji we wszystkich krytycznych obszarach i jednoczesne utrzymanie wysokiej wydajności produkcji. W wielu przypadkach wymagania te trzeba spełnić w kilku lokalizacjach jednocześnie. 

 

Oprócz gwarantowanego bezpieczeństwa istnieją inne korzyści z integracji systemu wizyjnego z systemem kontroli produkcji. Integracja wspomaga monitorowanie wydajności produkcji poprzez wizualną kontrolę i weryfikację procesów, jak również poprzez zapewnienie zdalnego wsparcia planowych prac utrzymaniowych. Zapewnia również przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa oraz prawidłowe zarządzanie narzędziami i urządzeniami.

 

Dla ułatwienia integracji systemów szczególnie ważne jest stosowanie otwartych standardów i protokołów, co pozwala producentom połączyć różne komponenty produkcji w jeden sprawny system zarządzania. Możliwe jest na przykład zintegrowanie sieciowego systemu wizyjnego z systemami SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego) celem uzyskania wskazań mierników temperatury, ciśnienia i szybkości.

 

 

Rozwiązania skalowalne

 

 

Dzięki pracy w sieci IP instalacje systemów zabezpieczeń są skalowalne i niezawodne, stanowią też inwestycję łatwą do rozbudowy w przyszłości. Sieciowe systemy wizyjne to obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zakresie ochrony i kontroli produkcji pozwalające całościowo zarządzać systemem bezpieczeństwa z kilku zdalnych lokalizacji takich jak siedziba firmy, agencje ochrony, a nawet smartfon kierownika ochrony. Są szczególnie przydatne operatorom zarządzającym infrastrukturą krytyczną, ponieważ umożliwiają pracę praktycznie z dowolnego miejsca.

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia podstawą jest podjęcie właściwych działań. Sieciowy system wizyjny nie tylko przyczynia się do szybkiego wykrycia incydentu i właściwej oceny sytuacji, ale też umożliwia dwukierunkową komunikację z personelem ochrony, co pozwala zapewnić najlepszą ochronę.

 

 

Artykuł firmy Axis Communications

 

Andrea Sorri − dyrektor Business Development, Government, City Surveillance and Critical Infrastructure, Axis Communications.

Pin It