78Coraz bardziej zwiększa się świadomość, że nie tylko granica państwa wymaga szczególnej ochrony. Dotyczy to także lotnisk, elektrowni, rafinerii, składów paliwowych, magazynów i innych obiektów infrastruktury krytycznej niezbędnych dla funkcjonowania państwa lub poszczególnych instytucji. Oprócz ogrodzenia z kamerami przemysłowymi czy kontrolą dostępu, jednym z rozwiązań wspomagających pracę służb chroniących zarówno granice, jak i ważnych instalacji, są systemy ochrony perymetrycznej.

Jedynym produkowanym w całości w Polsce rozwiązaniem tego typu jest opracowany przez spółkę MindMade (wchodzącą w skład GRUPy WB) system ochrony perymetrycznej AMSTA (Advanced Monitoring of Stand-off Areas).

Potwierdzeniem wysokiej jakości i niezawodności są opinie klientów. AMSTA od 2019 roku skutecznie działa, chroniąc wschodnią granicę Unii Europejskiej. Bazą systemu jest sieć inteligentnych sensorów sejsmicznych i kamer (dziennych i termalnych) ze specjalistycznymi algorytmami bazującymi na sztucznej inteligencji do analizy wykrytych sygnałów.

AMSTA jest rozwiązaniem zaprojektowanym jako uniwersalne. System może być implementowany jako stacjonarny na stałych obiektach lub mobilny rozmieszczany doraźnie na krótszy lub dłuższy czas. Niezależnie od zastosowania działa tak samo, z wykorzystaniem tych samych komponentów.

System ma otwartą architekturę, zapewniającą uzyskanie oczekiwanej świadomości sytuacyjnej w chronionym obszarze i umożliwiającą podjęcie skutecznych działań stosownie do zagrożenia. AMSTA eliminuje niepożądane alarmy pochodzące od zwierząt, klasyfikując intruza-człowieka z ponad 90% skutecznością.

Skalowalny i uniwersalny

Kompleksowy system ochrony AMSTA dzięki swojej skalowalności może być dostosowany do potrzeb różnych odbiorców. W zależności od lokalizacji, rodzaju obiektu i potencjalnych zagrożeń użytkownik może zamówić rozwiązanie dopasowane do swoich specyficznych wymagań.

AMSTA może być na wybranym odcinku lub obszarze zabudowana w wersji stacjonarnej (na przykład odcinku granicy państwowej lub części obszaru dowolnego obiektu infrastruktury krytycznej) lub ulokowana doraźnie. System pozwala na tworzenie strefy chronionej ad hoc, bez konieczności budowania specjalistycznej infrastruktury ochronnej. Istotne jest, że kombinacje stacjonarna i mobilna potrafią ze sobą współpracować.

Sensory sejsmiczne; kamery dzienne, nocne i termowizyjne oraz system transmisji danych są dostosowane do pracy zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej. Różnica, pomijając niektóre techniczne rozwiązania (sposób zasilania oraz transmisji danych i sterowania), sprowadza się do sposobu w jaki użytkownik będzie chciał z niego korzystać. Czy montować na stałe do infrastruktury chronionego obszaru (np. płotu lub budynku), czy wykorzystać w formie mobilnej bez montażu stacjonarnego.

Czujniki sejsmiczne

Podstawowymi modułami systemu są sensory sejsmiczne SSS z samouczącymi się algorytmami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Czujniki są zdolne do wykrycia i klasyfikacji dookólnej (w obszarze 360 stopni) pojazdu w odległości 300 m oraz osób z dystansu 75 m z automatycznym wskazywaniem sektora, w którym wykryto intruza.

Sensory sejsmiczne charakteryzują się dużą uniwersalnością i z powodzeniem spełniają rolę czujników stacjonarnych i mobilnych. Mają wbudowane zabezpieczenia antysabotażowe, uruchamiające alarm przy próbie demontażu lub neutralizacji.

Każdy z sensorów może być zasilany w jednym z dwóch trybów: przewodowo napięciem 230 V i z pakietu akumulatorów. W tym drugim przypadku czujnik działa całkowicie autonomicznie.

Zastosowane czujniki sejsmiczne analizują odbierane z ziemi fale sejsmiczne i dokonują klasyfikacji wykrytego obiektu pod kątem określonego kryterium zagrożenia. Sygnały są porównywane z zasobami bazy danych, zawierającej sygnatury sejsmiczne dostosowane do warunków użytkowania sensora i następnie filtrowane. Tym samym czujnik informuje operatora o sklasyfikowanych zagrożeniach.

Jeśli zdefiniowane przez użytkownika kryterium zagrożenia dotyczy zbliżającego się człowieka, to sensory sejsmiczne potrafią wykrywać i klasyfikować człowieka odróżniając go od zwierzęcia z ponad 90% skutecznością. Taka zdolność zdecydowanie ogranicza liczbę niepożądanych alarmów.

Kamery

W momencie wykrycia przez czujnik sejsmiczny poruszającego się obiektu z jednoczesnym określeniem sektora, oprócz klasyfikacji następuje automatyczna aktywacja dowiązanego sensora wizyjnego. Umożliwia to weryfikację klasyfikacji i identyfikację obserwowanego obiektu.

Tak samo jako sensory sejsmiczne kamery mogą być umieszczane na stałe (na masztach lub innych obiektach budowlanych), albo rozmieszczane ad hoc (na drzewach lub trójnogach). W rozwiązaniach mobilnych transmisję danych zapewniają moduły łączności przekazujące dane między komponentami systemu do Stacji Sterowania i Kontroli.

Elastyczność

Zdarzają się jednak obszary, na których ze względu na specyfikę terenu, nie będzie możliwe zastosowanie czujników mocowanych bezpośrednio w gruncie. System AMSTA, dzięki otwartej i modułowej architekturze, pozwala na zastosowanie barier mikrofalowych, opcjonalnie podczerwieni. Umożliwiają zbudowanie z wiązek mikrofalowych niewidzialnego „płotu”. Przy próbie jego przekroczenia sygnalizuje alarm, automatycznie przesyłając informację o miejscu naruszeniu strefy.

Bezzałogowce

Kolejnym elementem, który może być dołączony do systemu i pełnić rolę jednego z sensorów są lekkie bezzałogowce z głowicami obserwacyjnymi. Dzięki „wpięciu” w system ochrony bezzałogowych statków powietrznych, operator może dokonać natychmiastowej weryfikacji (z możliwą identyfikacją) intruza w dowolnym miejscu naruszenia strefy chronionej. W trybie „śledź obiekt” będzie go miał cały czas pod obserwacją.

Komunikacja

W wersji mobilnej transmisja danych z sensorów jest dwupoziomowa – czujniki komunikują się ze sobą serwerem i centrum zarządzania systemem. W wersji stacjonarnej transmisja danych odbywa się za pomocą kabla lub światłowodu. W obu przypadkach jest w pełni szyfrowana i zabezpieczona polskimi algorytmami kryptograficznymi.

Mobilna AMSTA łączność ze stanowiskiem dowodzenia i kierowania może być transmitowana do oddalonych, nadrzędnych stanowisk za pośrednictwem Platformy Integracji Komunikacji. PIK wykorzystuje sieci telefonii komórkowej (modemy 3G/4G/LTE) lub zamkniętej sieci łączności z wykorzystaniem częstotliwości przydzielonych użytkownikowi.

79Kierowanie i kontrola

Wszystkie informacje pozyskane z sensorów spływają do stacji sterowania i kontroli. Ma ona formę aplikacji uruchamianej na wzmocnionym laptopie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym operatora. W skład aplikacji wchodzą moduły umożliwiające m.in. dynamiczną konfigurację systemu, pełny nadzór nad stanem technicznym komponentów, analizę danych sensorów i ich wizualizację w formie komunikatów (sygnał alarmu), ostrzeżeń (ikona intruza) na wyświetlanej mapie oraz obrazu wideo weryfikującego klasyfikację alarmu w czasie rzeczywistym.

W momencie wykrycia zagrożenia ochranianego obiektu lub obszaru, dyspozytor może zadziałać na kilka sposobów. Może wysłać w rejon alarmu patrol lub bezzałogowiec, uruchomić w chronionej strefie system głośników z komunikatami lub dodatkowe oświetlenie. Zależy to od konfiguracji systemu ochrony obiektu.

Aplikacja może być instalowana na urządzeniu doręcznym patrolowi rutynowo dokonującemu przejścia chronionego odcinka lub skierowanemu na miejsce wszczęcia alarmu. Dzięki temu ma dostęp do sygnału na żywo z kamery lub bezzałogowca i zyskuje pełną świadomość sytuacyjną podczas neutralizacji zagrożenia.

Zastosowanie

System AMSTA może być używany do monitorowania rozległych obiektów wojskowych (bazy, lotniska, poligony i miejsca czasowej dyslokacji wojsk), kompleksów leśnych, ale też do ochrony składów i magazynów, gazociągów, innych obiektów infrastruktury krytycznej oraz granicy państwowej. Wielowariantowa konstrukcja sprawdzi się w stacjonarnej ochronie obiektów i obszarów oraz w sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba doraźnego ustanowienia systemu ochrony na danym obszarze.80

Pin It