67Infrastrukturę krytyczną można zabezpieczać na różne sposoby. Dedykowane rozwiązania w zakresie wykorzystania elektronicznych systemów, takich jak telewizja dozorowa, kontrola dostępu czy sygnalizacji włamania i napadu posiada w swojej ofercie spółka Miwi Urmet. Dowodem na to jest szereg realizacji w obiektach o znaczeniu strategicznym. Zintegrowane systemy: telewizji przemysłowej (IndigoVision, NUUO, Milesight), kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu (Protege) chronią między innymi jednostki i magazyny wojskowe, dworce kolejowe oraz szpitale.

Ostatnio możemy pochwalić się dostarczeniem mobilnych wież monitoringu dla jednego z dostawców energii elektrycznej. To nowoczesna i bardzo uniwersalna forma monitoringu, a jednocześnie jeszcze mało popularna. Wieża jest kompletnym systemem telewizji przemysłowej zawierającym kamery, serwer rejestracji oraz układ zasilania i transmisji.

Na każdej z kilkunastu dostarczonych mobilnych wież na maszcie teleskopowym zamontowane zostały po dwie kamery stałopozycyjne oraz głowica PTZ. Taki dobór urządzeń wraz z samym umiejscowieniem zestawów w narożnikach chronionych obszarów zapewnia realizację funkcji monitoringu obwodowego. Kamery bullet stale obserwują dwa boki ogrodzenia, a w przypadku alarmu przecięcia linii przesyłają sygnał do centrum dozoru. Z chwilą wystąpienia alarmu głowica PTZ zostaje skierowana w miejsce, w którym nastąpiło naruszenie linii. W stanie normalnej pracy głowica PTZ wykonuje zaprogramowaną trasę, monitorując bardziej odległe miejsca. Głowica posiada również zdefiniowany preset na wypadek otrzymania sygnału z czujki ruchu zabezpieczającej samą wieżę.

Transmisja obrazu realizowana jest z wykorzystaniem sieci GSM. Użycie routera z dwoma kartami SIM oraz zewnętrznymi antenami LTE zapewnia komunikację z centrum dozoru. Z uwagi na wielkość strumieni, obrazy wyświetlane są na żądanie operatora lub automatycznie z chwilą wystąpienia alarmu. Gwarancją zachowania odpowiedniej jakości zapisu jest ulokowanie serwera na wieży. Rejestrowany jest zawsze główny strumień z kamer, przy czym w przypadku potrzeby obserwacji przez operatora przez dłuższy czas, możliwe jest skorzystanie ze strumieni ograniczonych. Jedynym stałym elementem instalacji są przyłącza do źródła zasilania, choć zestawy, na wypadek awarii wyposażone dodatkowo zostały w baterie akumulatorów.

Wieże budowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Mogą być wyposażone m. in. w panele fotowoltaiczne z modułem inteligentnego ładowania, agregat walizkowy lub zewnętrzny, urządzenia audio oraz dodatkowe doświetlenie IR lub LED. Optymalna ilość kamer to 4 stałopozycyjne oraz kamera bullet PTZ montowana na szczycie masztu.

Mobilność wież pozwala na szybkie przeniesienie kompletnego systemu w inne miejsce lub inną lokalizację. Tego typu urządzenia można również wykorzystać do monitorowania różnego rodzaju plenerowych imprez masowych, parków, placów budowy, czyli wszędzie tam, gdzie zainstalowanie tradycyjnego monitoringu może stanowić problem lub nie jest ekonomicznie uzasadnione.68

Pin It