20180918 kamery Gabryelczyk

 

Kamery pozwalają rozpoznać kwalifikację prawną czynu oraz przyczynić się do precyzyjnego ustalenia rysopisu sprawcy i jego ujęcia. Dzięki nim można ustalić świadków zdarzenia, rozpoznać czy przestępstwo było zaplanowane, czy dokonane na gorąco pod wpływem impulsu bądź „okazji”. Mogą ujawnić kradzież towarów lub pieniędzy i zidentyfikować sprawcę. Nagrania telewizji dozorowej pomagają nie tylko rozwiązywać przypadki kradzieży czy napadu, ale również mogą przyczynić się do rozwikłania spraw związanych z wypłatami odszkodowań. Zapewniają:

  • prewencyjną wizualizację sytuacji w obiekcie,
  • prewencyjne działanie na potencjalnych przestępców,
  • możliwość rozpoznania osób niepożądanych i zagrażających bezpieczeństwu,
  • śledzenie rozwoju sytuacji w obiekcie,
  • stały monitoring głównych punktów dostępu.

W sklepie, hurtowni, magazynie może wydarzyć się wszystko. Dobrze, gdy jest to zarejestrowane i może być wykorzystane. Jakość otrzymanego obrazu i jego dokładność zależą od wielu czynników i aby dobrze opracować plan telewizji dozorowej w obiekcie najpierw należy określić, w jakich warunkach cały system ma pracować oraz jaką charakterystykę będą miały rejestrowane zjawiska. Pierwszym elementem każdego systemu dozoru są kamery wyposażone w odpowiedni obiektyw. W sklepach, hurtowniach czy magazynach zachodzi potrzeba obserwacji wybranych szczegółów przy zachowaniu szerokiego pola obserwacji. Wszędzie tam gdzie potrzebne jest lepsze rozróżnianie osób i przedmiotów stosuje się kamery kolorowe. Kiedy chcemy obserwować dynamiczną sytuację w sklepie lub hurtowni, lepiej zastosować kamery kolorowe, ponieważ cechują się większą precyzją i dokładnością. Obraz kolorowy dostarcza znacznie więcej informacji odróżniającej poszczególne obiekty od siebie. Kamery kolorowe wymagają jednakże ze względu na mniejszą czułość znacznie lepszych warunków oświetlenia. Wymagają światła zbliżonego do białego i nie mogą pracować w podczerwieni. Ich minusem jest większa w stosunku do kamer czarno-białych cena oraz fakt, że nie mogą być wykorzystywane do rejestracji w nocy. Kamery czarno-białe w połączeniu z reflektorami podczerwieni umożliwiają rejestrację również warunkach nocnych i jeżeli na takim wykorzystaniu systemu nam zależy, lepiej zastosować właśnie takie kamery. Istnieją również kamery potrafiące w dzień prowadzić obserwację w kolorze, natomiast nocą przechodzić w tryb czarno-biały. Bardzo istotny wpływ na przydatność i jakość otrzymywanego obrazu ma rozmieszczenie kamer. Niewłaściwe rozmieszczenie kamer jest jednym z najczęściej spotykanych błędów. Wówczas możemy uzyskać częściowy zapis przestępstwa lub odbywa się ono zupełnie poza kadrem. Każdą instalację telewizji dozorowej, bez względu na przeznaczenie, lokalizację lub stopień złożoności technicznej należy traktować jako system telekomunikacyjny, którego nadrzędnym zadaniem jest przekazywanie na odległość obrazu, dźwięku oraz innych użytecznych sygnałów np. alarmowych, jako cech sceny obserwowanej przez kamery wizyjne. Sygnał uzyskiwany na wyjściu kamery często musi być przesyłany na znaczne odległości. Sposób transmisji sygnału wizyjnego może mieć znaczący wpływ na jakość obrazu wyświetlanego na monitorze. Aktualnie korzysta się z kilku metod transmisji. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • przewód współosiowy,
  • skrętkę telefoniczną,
  • światłowód,
  • łącza radiowe.

Decyzje, jaki rodzaj transmisji zastosować w największym stopniu determinuje odległość i specyfika terenu. Kamery to oczy każdego systemu telewizji użytkowej, linie przesyłowe to żyły i tętnice, ale sercem każdego z nich jest bez wątpienia rejestrator. Zapis obrazów telewizyjnych jest tworzony w celu archiwizacji danych obejmujących postacie przestępców i stosowane przez nich narzędzia oraz metody. Archiwizacji podlegają również wypadki, wydarzenia nadzwyczajne np.: zalanie, pożar itp. Dokumentacja takich zdarzeń znacznie ułatwia identyfikację przestępców, analizę słabych punktów ochrony zabezpieczanych obiektów, czy ubieganie się o odszkodowanie. Najczęściej stosowanym urządzeniem do zapisu danych są magnetowidy. Istotnym problemem przy tym rodzaju zapisu jest zużycie taśmy lub odtwarzanie jej na zużytym sprzęcie. Mogą tu zaradzić eksperci video, ale możemy sami temu przeciwdziałać wymieniając zużyte kasety zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokonując konserwacji i przeglądów sprzętu, wówczas technika kryminalistyczna może zająć się innymi sprawami. Ostatnio cyfrowe rejestratory obrazu powoli wypierają z rynku swoje starsze analogowe odpowiedniki. Spadające ceny twardych dysków, wzrastająca moc obliczeniowa procesorów, czy coraz to efektywniejsze możliwości kompresji wykorzystywane w rejestratorach, w znacznej mierze przyczyniają się do wzrostu popularności tego typu urządzeń. To, od jakości rejestratora oraz jego funkcjonalności zależy, czy można odczytać zarejestrowane obrazy i jak łatwo i szybko można tego dokonać. Podstawowym kryterium wyboru rejestratora powinna być jego niezawodność – pracuje w systemie ciągłym wiele lat, a awaria /przerwa w nagrywaniu/ może przynieść nieobliczalne skutki. Obecne rejestratory posiadają możliwość jednoczesnego nagrywania, podglądu na żywo oraz podglądu archiwum. Duże możliwości programowania ułatwiają automatyzację działań po wystąpieniu niepożądanych zdarzeń np. po wystąpieniu alarmu możemy rozpocząć nagrywanie lub zwiększyć szybkość nagrywania obrazów z danej kamery. Po połączeniu kamery z detekcją ruchu otrzymujemy niezawodny system informowania operatora o wszystkich nietypowych sytuacjach. Wizyjny detektor ruchu analizuje zmiany zachodzące w obrazie pochodzącym z kamery. Dużym ułatwieniem jest możliwość programowania nagrań przy określeniu kamery, liczby klatek na sekundę, godzin i dni, w jakich odbywać się będzie nagranie. Nagrywanie może zainicjować operator po ręcznym uruchomieniu, można je również zaprogramować tylko w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek ruchu /np. poruszającej się osoby/, co znacznie oszczędza ilość wolnego miejsca na dyskach twardych. Wszystkie ważne zdarzenia w systemie, np. alarm, detekcja ruchu, zapełnienie dysku, utrata sygnału z kamery, przerwy w zasilaniu, zmiany w menu mogą generować e-maile wysyłane do właściciela sklepu, hurtowni lub innej upoważnionej osoby. Sygnały wizyjne z wyjść kamer są doprowadzane do stanowiska obserwacyjnego. Tutaj podlegają mniej lub bardziej skomplikowanej obróbce. Podstawowe urządzenia, jakimi posługuje się osoba na takim stanowisku to: przełącznik, dzielnik obrazu, multiplekser. Przełącznik wizyjny służy do naprzemiennego przesyłania do monitora doprowadzonych do niego sygnałów z kamer telewizyjnych. Niektóre przełączniki mają tzw. wejścia alarmowe, do których podłącza się różnego rodzaju detektory /np. czujki alarmowe/. Każde wejście alarmowe odpowiada wejściu wizyjnemu z określonej kamery. Po zadziałaniu detektora przełącznik automatycznie podaje sygnał z odpowiedniej kamery. Istnieje również możliwość sygnalizowania takiego stanu sygnałem dźwiękowym. Dzielnik obrazu zapewnia równoczesną obserwację obrazów z kilku kamer na jednym monitorze /ekran jest wówczas dzielony na części/. Dzielnik może pracować również jako przełącznik. Dzięki cyfrowej obróbce sygnałów dzielnik ma możliwość zapamiętywania poszczególnych obrazów i ich przedstawiania na monitorze. Dodatkowo dzielnik może uruchamiać magnetowid lub załączać sygnał dźwiękowy. Multiplekser jest skomplikowanym urządzeniem sterującym przełączaniem sygnałów wizyjnych pochodzących z różnych źródeł. Podstawową funkcją multipleksera jest przygotowanie sygnałów wizyjnych do zapisu obrazu z wielu kamer na taśmie magnetycznej. Zapis taki musi umożliwiać późniejsze selektywne odtworzenie zapisanego obrazu z dowolnie wybranej kamery. Dodatkową funkcją multipleksera jest sterowanie oglądaniem obrazów na ekranie monitora. Za pomocą multipleksera można obserwować na ekranie monitora obrazy ze wszystkich kamer jednocześnie, obrazy z kilku wybranych kamer jednocześnie, bądź obrazy w dowolnie wybranej kolejności. Stosowanie systemów telewizji użytkowej w sposób znaczący przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się zintegrowane systemy obserwacyjne składające się z kilku kamer oraz z monitora z wbudowanym układem obróbki sygnałów wizyjnych. Takie systemy nadają się do samodzielnej instalacji i obsługi. Mogą być bardzo przydatne w małych i średnich sklepach, czy hurtowniach lub magazynach zatrudniających niewielu pracowników. Swoje miejsce systemy takie znajdują również w większych przedsiębiorstwach. Za pomocą kilku dobrze rozmieszczonych kamer można obserwować nawet dużą powierzchnię sklepową czy magazynową. Integrowanie kilku urządzeń w jednej obudowie obniża koszty i czyni system poręczniejszym, ma to jednak kilka wad. Po pierwsze często dzieje się to kosztem jakości. Po drugie w sposób zdecydowany ogranicza możliwości rozbudowy. Użytkownik jest wówczas zmuszony użytkować tylko dany zestaw. Po trzecie ograniczone są możliwości zapisu i odtwarzania sygnału. Wad takich nie mają profesjonalne systemy obserwacyjne budowane z poszczególnych urządzeń, które dobiera się według konkretnych wymagań. Bez wątpienia systemy wizyjne przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i odstraszają potencjalnych przestępców. W wielu sklepach sprzedawany jest alkohol, przyciąga to ludzi skłonnych do emocjonalnych, agresywnych i nieprzewidywalnych zachowań. Kradzieże sklepowe są na porządku dziennym. Nieuczciwość dotyczy zarówno klientów jak i pracowników, a nierzadko jednych i drugich jednocześnie. To właśnie nieuczciwi pracownicy mogą spowodować największe straty tym bardziej, jeśli wejdą w porozumienie z ochroną. Punktem newralgicznym są często w takich przypadkach drzwi logistyczne. Przyczyną kradzieży dokonywanych przez personel jest zazwyczaj niezadowolenie z pracy. Walka z nieuczciwymi pracownikami jest trudna, a zmowę kasjera z klientem niezmiernie trudno wychwycić. Nie będę tu opisywał technik kradzieży, ale mogę zapewnić, że inwencja na tym polu jest ogromna. Z pomocą przyjść tu mogą nowoczesne rozwiązania techniczne. Kamery zapobiegają bardzo wielu kradzieżom dokonywanym przez personel. Zasadnym jest wówczas zainstalowanie wielu kamer zarówno widocznych jak i ukrytych. Nagranie video to potężna broń w ręku prokuratora. Wyrok za drobne kradzieże zamyka drogę do wielu stanowisk. Czy warto aż tak ryzykować dla drobiazgu? Jeśli chodzi o duże ubytki finansowe to można rozważyć wynajęcie detektywa i zatrudnienie go jako pracownika – można wówczas precyzyjnie rozpoznać mechanizmy dokonywanych kradzieży. Kamery są ogromnie użytecznym narzędziem. Pozwalają ujawnić sprawców napadów, kradzieży a nawet jakość obsługi klienta i sposób postępowania personelu. Wartość sklepowych systemów video jest ogromna – nikt nie jest w stanie pilnować swego sklepu na okrągło a maszyny mogą to robić za nas.

podinsp. mgr Henryk Gabryelczyk Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu

Pin It