01aMonitoring nawet tam, gdzie nie ma do tego przygotowanej infrastruktury

Znaczna większość systemów do monitoringu jest oparta na istniejącej infrastrukturze – dostępie do internetu, stałego zasilania i bezpiecznym terenie instalacji. Niestety dla wielu z lokalizacji spełnienie takich wymogów jest niemożliwe. Często są to miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, kradzieży i niszczenia mienia, tam również powstają gruzowiska z nielegalnie wyrzucanych odpadów. Obszary te są wyzwaniem dla branży security, ponieważ trudno tam zapewnić monitoring wizyjny. Problem ten dotyczy także poligonów, żwirowni, pasiek, działek rekreacyjnych, placów budów i innych różnych obiektów chronionych przez agencje. Problem ten trapi wielu klientów komercyjnych z sektora budżetowego, służb mundurowych i służb specjalnych.

Środowe popołudnie, normalny dzień, maile, oferty. Dzwoni telefon, numer nieznany.

– Kontakt do pana dostałem od firmy X, muszę zabezpieczyć klientowi obiekt.

Standardowa rozmowa i seria pytań: jakiego typu to obiekt? jak duża jest przestrzeń do zabezpieczenia? jakiego typu ogrodzenie? Z każdą uzyskaną odpowiedzią mnożą się kolejne pytania. W końcu zapada decyzja: trzeba wybrać się na wizję lokalną. Lokalizacja nie jest w drugim końcu Polski, damy radę. W umówionym terminie podjeżdżam pod wskazany adres i okazuje się, że ten obiekt to prywatny dom, duża nowoczesna rezydencja położona na nietypowo usytuowanej działce – będzie wyzwanie. Na szczęście budowa cały czas trwa i teren działki nie jest całkowicie zagospodarowany, co jest bardzo częstym zjawiskiem przy projektach ochrony zewnętrznej. „Panie, architekt zieleni już wszystko ustalił i nic nie można zmienić.” Tu ktoś pomyślał o ochronie wcześniej – dobra nasza. Na wstępie kierownik budowy wyrzuca z siebie cała listę życzeń i zakazów:

01Wykrywanie, śledzenie podejrzanych zdarzeń i przeciwdziałanie zagrożeniom na danym obszarze to dziś oczywiste zadania stawiane zarówno przed samym systemem monitoringu wizyjnego jak i operatorami go obsługującymi. Pomocna w realizacji tych zadań jest sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI), dzięki której zdarzenia są sprawniej zarządzane, a w efekcie zwiększa się efektywność prowadzonego monitoringu. System IndigoVision oferuje moduł sztucznej inteligencji BriefCam dedykowany takim właśnie zaawansowanym analizom wideo.

SGU – Storm Gray Unit – to firma, która powstała z powołania i potrzeby odpowiedzialności za życie, zdrowie i mienie. Postanowiliśmy rozszerzyć tradycyjne podejście do ochrony i wprowadzić własne, nowatorskie rozwiązania. Dążymy do tego, aby przejąć możliwie największą odpowiedzialność za bezpieczeństwo interesów Klienta. Dzięki temu możemy działać w trybie natychmiastowym i faktycznie zapewniać bezpieczeństwo. Na czym polega przyjęcie odpowiedzialności?


Jak bezpiecznie projektować, zarządzać i budować inteligentne miasta?
Zarządzanie

„Miasta inteligentne” czy jak kto woli „smart cities” z pewnością dostarczają mieszkańcom wielu nowych usług, których przynajmniej część z nich można określić jako kluczowe dla funkcjonowania społeczności. By systemy miejskie mogły jednak oferować poszczególne funkcje i usługi, muszą zbierać, przetwarzać i przechowywać ogromne zbiory danych, w tym dane szczególnie wr [ ... ]

Więcej
Ukara - najlepszy pracownik ochrony
Zarządzanie

Jak ograniczyć koszty ochrony z uwagi na rosnące stawki pracowników firm ochroniarskich? Rozwiązaniem jest zastosowanie technicznych środków ochrony zewnętrznej, które już w perspektywie kilk [ ... ]

Radiotelefony w służbie ochrony granic
Zarządzanie

Każda ze służb bezpieczeństwa państwa korzystając z łączności radiowej zmuszona jest uwzględniać wiele czynników determinujących wybór systemu i urządzeń. Straż Graniczna nie jest wyj [ ... ]

VOKKERO GUARDIAN - system łączności grupowej full ...
Zarządzanie

Firma RTcom wprowadziła do swojej oferty rozwiązanie VOKKERO GUARDIAN zapewniające pewną i bezpieczną grupową komunikację głosową w trybie full duplex. Ten prosty i intuicyjny system łaczno [ ... ]

Kontrola dostępu jako wsparcie w zarządzaniu firm...
Zarządzanie

Kontrola dostępu (SKD) ma za zadanie zarządzać uprawnieniami do przechodzenia przez poszczególne drzwi. W dużych firmach do zarządzania uprawnieniami osób wykorzystuje się oprogramowanie konfi [ ... ]

Planowane zmiany w przepisach prawa dotyczących infrastruktury krytycznej
Prawo

W styczniu 2020 roku do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw1. Inicjatorem proponowanych zmian i zarazem ich wnioskodawcą było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy projektowane zmiany zmierzają do wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego w szczególności w za [ ... ]

Nowe technologie w systemach monitoringu wizyjnego...
Technologie

Kamery przemysłowe służą do budowania systemów monitoringu wizyjnego. Ich zasadnicza funkcjonalność nie uległa znaczącym zmianom. Nadal wykorzystywane są do budowy skutecznych systemów moni [ ... ]

Miasta inteligentne muszą być miastami bezpiecznym...
Technologie

Nowoczesne technologie coraz częściej wspierają administrację publiczną w zarządzaniu bezpieczeństwem. Wykorzystanie ogromnych zbiorów danych i głęboka ich analiza stają się podstawą pode [ ... ]

Nowe standardy w systemach kontroli dostępu – prze...
Prawo

Systemy kontroli dostępu muszą pracować w zgodzie z szeregiem norm i przepisów, odnoszących się zarówno do ich budowy, warunków stosowania i funkcjonalności, jak i zasad związanych z ustawą [ ... ]

Klamka elektroniczna WINKHAUS BLUESMART i jej funk...
Technologie

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie wielowymiarowe wewnętrzne struktury budynków bez efektywnego systemu kontroli dostępu. Systemy mechaniczne często w ograniczony sposób pozwalają na bezpieczne fun [ ... ]

Ochrona infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo państwa

Infrastruktura krytyczna to wszelkiego rodzaju, systemy, usługi, instalacje i budynki, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane i stanowią ważny element dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Poprawne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej daje także gwarancję sprawnego funkcjonowania administracji publicznej oraz wielu kluczowych instytucji i przedsiębiorstw w szczególności  [ ... ]

Wygodne sterowanie SSWIN i automatyką budynkową
Bezpieczeństwo biznesu

Technologia stale się rozwija, a wraz z nią postępuje automatyzacja wielu dziedzin życia – przybywa także inteligentnych budynków. Inwestorzy chcąc zadbać o ochronę swoich obiektów szukaj [ ... ]

Urządzenia do kontroli i zapobiegania przemytom
Bezpieczeństwo państwa

W polskich więzieniach dobre relacje funkcjonariuszy z osadzonymi traktuje się jako niewłaściwe i konsekwentnie eliminuje. Tymczasem, te dobre relacje to jeden z filarów ochrony dynamicznej, wsp [ ... ]

AI (sztuczna inteligencja) wykorzystywana w system...
Bezpieczne miasta i wsie

Sztuczna inteligencja jest jedną z kluczowych technologii, jakimi interesuje się branża zabezpieczeń. Pomimo tego, że wciąż toczy się dyskusja nad legalnością t [ ... ]

Bezpieczeństwo IT w zakresie komunikacji intekomow...
Bezpieczeństwo biznesu

Zakorzenione w 50-letnim doświadczeniu w projektowaniu i innowacjach rozwiązań interkomowych, portfolio produktów Commend pokrywa wszystkie potrzeby interkomowe, od systemów domofonowych do zło [ ... ]


W hotelu Chochołowy Dwór, dzięki zaangażowaniu bryg. PSP w st. spocz. Piotra Millana, spotkali się przedstawiciele gmin starostwa krakowskiego i starostw sąsiednich. Zebranych przywitała Pani Halina Gociewicz – dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie, Pan bryg. Andrzej Nowak – zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz komendant powiatowy Policji w Krakowie – insp. Dariusz Pocięgiel. Całe spotkanie prowadził Piotr Millan, który popołudniu, podczas swojego wystąpienia również podzielił się doświadczeniami zebranymi w trakcie walki z powodziami.

 
Wykłady rozpoczął zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego – kpt. mgr inż. Łukasz Szewczyk z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, pierwszym wystąpieniem o roli Państwowej Straż Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego. Następnie Halina Gociewicz, dyrektor Wydział BiZK Starostwa Krakowskiego wspólnie z Grzegorzem Kołaczem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie przedstawili założenia i kierunki działań w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014–2020 „Bezpieczny Powiat Krakowski". O doświadczeniach związanych z przygotowywaniem i realizacją programów i projektów prewencyjnych, jako jednego z zadań administracji powiatowej, mówił Tomasz Serafin, redaktor naczelny czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji" oraz członek Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

 
Następnie bryg. PSP w st. spocz. Piotr Millan reprezentujący Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego wystąpił z prezentacją pod tytułem „Ochrona przed powodzią – doświadczenia i pomocne rozwiązania lokalne". Na zakończenie podinsp. dr Mariusz Ciarka – rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyświetlił trzy przykłady nieprawidłowych zachowań urzędników administracji samorządowej i omówił błędy jakie popełnili w kontaktach z dziennikarzami. Całe wystąpienie skoncentrowane było na pokazaniu na czym polega dobra współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.

 
Konferencja została zorganizowana dzięki uprzejmości firm, które miały możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań w formie wykładów technicznych i wystawy oferowanych produktów. Jako pierwszy głos zabrał Bartłomiej Lenard z firmy PPHU SUMA Sp. z o.o. Zwrócił uwagę na funkcjonalność monitoringu wizyjnego stosowanego w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie. Następnie Katarzyna Starzyńska zaprezentowała systemy CCTV IP firmy Miwi-Urmet, jako narzędzie wspomagające służby mundurowe w zapewnianiu bezpieczeństwa w miastach. Na przykładzie rzeki Biała Tarnowska Waldemar Mlaś z firmy DHI i Filip Mleczek z firmy Przeciw Powodzi Sp. z o.o. omówili zastosowanie elektronicznych systemach ostrzegania powodziowego.

 
Było to pierwsze spotkanie organizowane przez naszego Wydawcę, który chciałby podziękować wszystkim Patronom i Partnerom za wkład i zaangażowanie w realizację ważnego społecznie przedsięwzięcia. Konferencji patronowali: Marek SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego, Józef KRZYWORZEKA – Starosta Krakowski, st. bryg. Ryszard GACZOŁ – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Jacek MAJCHROWSKI – Prezydent Miasta Krakowa, a także Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Polska Izba Systemów Alarmowych.
W trakcie rozmów z uczestnikami i prelegentami pojawiła się inicjatywa zorganizowania kolejnych konferencji i seminariów w tej tematyce. W związku z tym, Wydawca zadeklarował chęć przygotowania następnych spotkań jeśli tylko znajdą się zainteresowane instytucje powiatowe i zgłoszą konkretne potrzeby tematyczne. Swoje propozycje można zgłaszać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pin It