01aMonitoring nawet tam, gdzie nie ma do tego przygotowanej infrastruktury

Znaczna większość systemów do monitoringu jest oparta na istniejącej infrastrukturze – dostępie do internetu, stałego zasilania i bezpiecznym terenie instalacji. Niestety dla wielu z lokalizacji spełnienie takich wymogów jest niemożliwe. Często są to miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, kradzieży i niszczenia mienia, tam również powstają gruzowiska z nielegalnie wyrzucanych odpadów. Obszary te są wyzwaniem dla branży security, ponieważ trudno tam zapewnić monitoring wizyjny. Problem ten dotyczy także poligonów, żwirowni, pasiek, działek rekreacyjnych, placów budów i innych różnych obiektów chronionych przez agencje. Problem ten trapi wielu klientów komercyjnych z sektora budżetowego, służb mundurowych i służb specjalnych.

Środowe popołudnie, normalny dzień, maile, oferty. Dzwoni telefon, numer nieznany.

– Kontakt do pana dostałem od firmy X, muszę zabezpieczyć klientowi obiekt.

Standardowa rozmowa i seria pytań: jakiego typu to obiekt? jak duża jest przestrzeń do zabezpieczenia? jakiego typu ogrodzenie? Z każdą uzyskaną odpowiedzią mnożą się kolejne pytania. W końcu zapada decyzja: trzeba wybrać się na wizję lokalną. Lokalizacja nie jest w drugim końcu Polski, damy radę. W umówionym terminie podjeżdżam pod wskazany adres i okazuje się, że ten obiekt to prywatny dom, duża nowoczesna rezydencja położona na nietypowo usytuowanej działce – będzie wyzwanie. Na szczęście budowa cały czas trwa i teren działki nie jest całkowicie zagospodarowany, co jest bardzo częstym zjawiskiem przy projektach ochrony zewnętrznej. „Panie, architekt zieleni już wszystko ustalił i nic nie można zmienić.” Tu ktoś pomyślał o ochronie wcześniej – dobra nasza. Na wstępie kierownik budowy wyrzuca z siebie cała listę życzeń i zakazów:

01Wykrywanie, śledzenie podejrzanych zdarzeń i przeciwdziałanie zagrożeniom na danym obszarze to dziś oczywiste zadania stawiane zarówno przed samym systemem monitoringu wizyjnego jak i operatorami go obsługującymi. Pomocna w realizacji tych zadań jest sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI), dzięki której zdarzenia są sprawniej zarządzane, a w efekcie zwiększa się efektywność prowadzonego monitoringu. System IndigoVision oferuje moduł sztucznej inteligencji BriefCam dedykowany takim właśnie zaawansowanym analizom wideo.

SGU – Storm Gray Unit – to firma, która powstała z powołania i potrzeby odpowiedzialności za życie, zdrowie i mienie. Postanowiliśmy rozszerzyć tradycyjne podejście do ochrony i wprowadzić własne, nowatorskie rozwiązania. Dążymy do tego, aby przejąć możliwie największą odpowiedzialność za bezpieczeństwo interesów Klienta. Dzięki temu możemy działać w trybie natychmiastowym i faktycznie zapewniać bezpieczeństwo. Na czym polega przyjęcie odpowiedzialności?


Jak bezpiecznie projektować, zarządzać i budować inteligentne miasta?
Zarządzanie

„Miasta inteligentne” czy jak kto woli „smart cities” z pewnością dostarczają mieszkańcom wielu nowych usług, których przynajmniej część z nich można określić jako kluczowe dla funkcjonowania społeczności. By systemy miejskie mogły jednak oferować poszczególne funkcje i usługi, muszą zbierać, przetwarzać i przechowywać ogromne zbiory danych, w tym dane szczególnie wr [ ... ]

Więcej
Ukara - najlepszy pracownik ochrony
Zarządzanie

Jak ograniczyć koszty ochrony z uwagi na rosnące stawki pracowników firm ochroniarskich? Rozwiązaniem jest zastosowanie technicznych środków ochrony zewnętrznej, które już w perspektywie kilk [ ... ]

Radiotelefony w służbie ochrony granic
Zarządzanie

Każda ze służb bezpieczeństwa państwa korzystając z łączności radiowej zmuszona jest uwzględniać wiele czynników determinujących wybór systemu i urządzeń. Straż Graniczna nie jest wyj [ ... ]

VOKKERO GUARDIAN - system łączności grupowej full ...
Zarządzanie

Firma RTcom wprowadziła do swojej oferty rozwiązanie VOKKERO GUARDIAN zapewniające pewną i bezpieczną grupową komunikację głosową w trybie full duplex. Ten prosty i intuicyjny system łaczno [ ... ]

Kontrola dostępu jako wsparcie w zarządzaniu firm...
Zarządzanie

Kontrola dostępu (SKD) ma za zadanie zarządzać uprawnieniami do przechodzenia przez poszczególne drzwi. W dużych firmach do zarządzania uprawnieniami osób wykorzystuje się oprogramowanie konfi [ ... ]

Planowane zmiany w przepisach prawa dotyczących infrastruktury krytycznej
Prawo

W styczniu 2020 roku do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw1. Inicjatorem proponowanych zmian i zarazem ich wnioskodawcą było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy projektowane zmiany zmierzają do wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego w szczególności w za [ ... ]

Nowe technologie w systemach monitoringu wizyjnego...
Technologie

Kamery przemysłowe służą do budowania systemów monitoringu wizyjnego. Ich zasadnicza funkcjonalność nie uległa znaczącym zmianom. Nadal wykorzystywane są do budowy skutecznych systemów moni [ ... ]

Miasta inteligentne muszą być miastami bezpiecznym...
Technologie

Nowoczesne technologie coraz częściej wspierają administrację publiczną w zarządzaniu bezpieczeństwem. Wykorzystanie ogromnych zbiorów danych i głęboka ich analiza stają się podstawą pode [ ... ]

Nowe standardy w systemach kontroli dostępu – prze...
Prawo

Systemy kontroli dostępu muszą pracować w zgodzie z szeregiem norm i przepisów, odnoszących się zarówno do ich budowy, warunków stosowania i funkcjonalności, jak i zasad związanych z ustawą [ ... ]

Klamka elektroniczna WINKHAUS BLUESMART i jej funk...
Technologie

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie wielowymiarowe wewnętrzne struktury budynków bez efektywnego systemu kontroli dostępu. Systemy mechaniczne często w ograniczony sposób pozwalają na bezpieczne fun [ ... ]

Ochrona infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo państwa

Infrastruktura krytyczna to wszelkiego rodzaju, systemy, usługi, instalacje i budynki, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane i stanowią ważny element dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Poprawne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej daje także gwarancję sprawnego funkcjonowania administracji publicznej oraz wielu kluczowych instytucji i przedsiębiorstw w szczególności  [ ... ]

Wygodne sterowanie SSWIN i automatyką budynkową
Bezpieczeństwo biznesu

Technologia stale się rozwija, a wraz z nią postępuje automatyzacja wielu dziedzin życia – przybywa także inteligentnych budynków. Inwestorzy chcąc zadbać o ochronę swoich obiektów szukaj [ ... ]

Urządzenia do kontroli i zapobiegania przemytom
Bezpieczeństwo państwa

W polskich więzieniach dobre relacje funkcjonariuszy z osadzonymi traktuje się jako niewłaściwe i konsekwentnie eliminuje. Tymczasem, te dobre relacje to jeden z filarów ochrony dynamicznej, wsp [ ... ]

AI (sztuczna inteligencja) wykorzystywana w system...
Bezpieczne miasta i wsie

Sztuczna inteligencja jest jedną z kluczowych technologii, jakimi interesuje się branża zabezpieczeń. Pomimo tego, że wciąż toczy się dyskusja nad legalnością t [ ... ]

Bezpieczeństwo IT w zakresie komunikacji intekomow...
Bezpieczeństwo biznesu

Zakorzenione w 50-letnim doświadczeniu w projektowaniu i innowacjach rozwiązań interkomowych, portfolio produktów Commend pokrywa wszystkie potrzeby interkomowe, od systemów domofonowych do zło [ ... ]


Odbiorcami szkolenia byli projektanci oraz przedstawiciele firm z regionu południowego, którzy w codziennej pracy decydują o wyborze technologii wyposażenia budynku. W spotkaniu uczestniczyło prawie 70 osób, które miały okazję bliżej zapoznać się z rozwiązaniami firm: Nuuxe Radioton oraz Schrack Secconet.

Część merytoryczną szkolenia rozpoczął Prezes Oddziału Małopolskiego SITP-u – bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka – podkreślając realny wpływ pogłębiana wiedzy merytorycznej na jakość powstających projektów i zachęcając jednocześnie organizatorów oraz uczestników do regularnych spotkań o podobnym charakterze.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu merytorycznego pt.: Zasady sterowania urządzeniami gaśnicami, który przygotował mgr inż. Jerzy Ciszewski, wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

 

1

 

Szkolenie z zakresu Aerozolowych, stałych urządzeniach gaśniczych, zaawansowanych systemów detekcji i sterowania oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa, rozpoczęło się od wprowadzania do tematu: Systemów wykrywania, sygnalizacji sterowania i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym Schrack Seconet. Prezentacje zostały poprowadzone przez przedstawicieli Schrack Seconet w Polsce: mgr inż. Jacka Figarskiego, dyrektora oddziału firmy w Krakowie oraz mgr inż. Krzysztofa Kuneckiego, dyrektora technicznego Schrack Seconet w Polsce.

 

2

 
W zagadnienia z zakresu: Stałych urządzeń gaśniczych, aerozolowych Nuuxe Radioton wprowadził uczestników szkolenia mgr inż. Andrzej Mikołajczak, skupiając uwagę słuchaczy na aspektach projektowania. Prezentację dotyczącą możliwości zastosowań produktów firmy poprowadził mgr inż. Artur Kidoń, dyrektor handlowy Nuuxe Radioton.

 

3

 
Ważnym i bardzo interesującym punktem szkolenia była prezentacja procedury współdziałania systemów obu producentów: Nuuxe Radioton oraz Schrack Seconet pt.: Integracja Axxon: system sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet (Integral IP), kontrola dostępu Salto, kontrola dostępu Galaxy, poprowadzona przez mgr inż. Łukasza Klepackiego, wiceprezesa Nuuxe Radioton.
Uczestnicy szkolenia wykazywali ogromne zainteresowanie zaprezentowanymi rozwiązaniami oraz dalszym pogłębianiem wiedzy w tym zakresie. Organizatorzy będą informować na bieżąco (w mediach oraz na swoich stronach internetowych) o kolejnych spotkaniach w regionie. Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kontakt bezpośredni z przedstawicielami obu firm.

 

Fot. Schrack Seconet Polska

 
Informacja prasowa

Pin It